Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Pavel Kohout a kolektiv

Formát:
A5
Vazba:
vázaná, 174 stran
Rok vydání:
2004
Naše cena dnes:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-7345-023-2
Dostupnost:
poslední kusy
Idiopatické střevní záněty (ISZ) jsou choroby trávicího traktu, které těsně souvisejí s výživou. Klinické projevy ISZ jsou často spjaty s požíváním potravy, zvláště u pacientů s Crohnovou chorobou se stenózami trávicí trubice mohou být tyto obtíže prvním projevem nemoci po stravě s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny.
Idiopatické střevní záněty – Crohnova choroba a ulcerózní kolitida – jsou zvláště ve fázi relapsu velmi často sdruženy s malnutricí (okolo 70–85 %), která je multifaktoriální etiologie, může být způsobena poklesem chuti k jídlu, bolestí břicha při jídle, zvýšenou zánětlivou aktivitou a zvýšením energetického výdeje, zhoršením absorpce jednotlivých živin, ztrátami krve a bílkovin při průjmových stolicích či enteroragii, píštělemi či stomií nebo snížením absorpční plochy po opakovaných resekcích. Také v klidové fázi anorektickým či katabolickým vlivem léků může docházet ke zhoršování stavu výživy.
Pacienti s ISZ, zvláště v nemocnicích, proto často vyžadují individuální dietní režim a nezřídka je nutné podávat jim umělou – enterální či parenterální výživu, pacienti se syndromem krátkého střeva po resekcích střeva z důvodu Crohnovy choroby profitují z aplikace domácí umělé výživy – enterální a v těžších případech i parenterální výživy.
Dobrý nutriční stav je jednou z důležitých podmínek nekomplikovaného pooperačního průběhu po střevní resekci či jiných chirurgických výkonech.
Tato kniha vznikla z popudu Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti a navazovala na Sympozium Výživa a idiopatické střevní záněty, které probíhalo v Českém Krumlově 4.–5. 4. 2003. Dík patří především primářce MUDr. Shonové z Českých Budějovic za organizaci tohoto sympozia.
1 Úvod
2 Idiopatické střevní záněty – Crohnova choroba, ulcerózní kolitida (definice, historie a etiopatogeneze) / Milan Lukáš
2.1 Definice idiopatických střevních zánětů
2.2 Historie idiopatických střevních zánětů
2.3 Etiologie idiopatických střevních zánětů
2.3.1 Genetika
2.3.2 Infekce
2.3.3 Vliv vnějšího prostředí
2.4 Patogeneze
2.5 Literatura
3 Vliv diety na vznik idiopatických střevních zánětů / Pavel Kohout
3.1 Úvod
3.2 Dietní faktory a vznik idiopatických střevních zánětů
3.3 Souhrn
3.4 Literatura
4 Malnutrice u idiopatických střevních zánětů / Pavel Kohout
4.1 Úvod
4.2 Příčiny malnutrice u idiopatických střevních zánětů
4.3 Klinické projevy malnutrice
4.4 Diagnostika malnutrice
4.5 Léčba malnutrice
4.6 Souhrn
4.7 Literatura
5 Laboratorní diagnostika malnutrice a biochemické monitorování při podávání umělé výživy / Helena Brodská, Eva Kotrlíková
5.1 Úvod
5.2 Hlavní ukazatelé malnutrice
5.3 Další sledované parametry, monitorování nutriční podpory
5.3.1 Vyšetření dusíkatých katabolitů (urea, kreatinin) a dusíkové bilance
5.3.2 Vyšetření parametrů jaterního komplexu
5.3.3 Hladina glykemie, triacylglycerolů, vyšetření leptinu
5.3.4 Hodnocení zánětlivé aktivity (C reaktivní protein, orosomukoid, index PINI)
5.3.5 Vyšetření hladiny minerálů, acidobazické rovnováhy, stopových prvků a vitaminů
5.3.6 Vyšetření funkce střeva
5.4 Monitorování biochemických parametrů při nutriční intervenci
5.5 Referenční rozmezí uváděných analyzovaných látek
5.6 Souhrn
5.7 Literatura
6 Anemie u idiopatických střevních zánětů / Lucie Prokopová, Vladimír Zbořil
6.1 Definice
6.2 Epidemiologie
6.3 Etiopatogeneze
6.4 Klinický význam
6.5 Terapie
6.6 Souhrn
6.7 Literatura
7 Osteopenie a ischemická nekróza kosti u idiopatických střevních zánětů / Milan Lukáš
7.1 Úvod
7.2 Detekce osteopenie
7.3 Osteopenie a osteoporóza u idiopatických střevních zánětů
7.4 Patogeneze osteopenie
7.5 Vliv Crohnovy choroby na vznik osteopenie
7.6 Preventivní a léčebná opatření
7.7 Ischemická nekróza kosti
7.7.1 Patogeneze ischemické nekrózy kosti
7.7.2 Symptomatologie
7.7.3 Terapie
7.8 Souhrn
7.9 Literatura
8 Deficit vitaminů a stopových prvků u ISZ / Karel Mareš
8.1 Úvod
8.2 Minerály, stopové prvky a vitaminy – základní rozdělení
8.3 Stopové prvky a minerály a jejich vztah k idiopatickým střevním zánětům
8.3.1 Zinek
8.3.2 Selen
8.3.3 Měď
8.3.4 Železo
8.4 Vitaminy a jejich vztah k idiopatickým střevním zánětům
8.4.1 Vitamin A
8.4.2 Vitamin E
8.4.3 Vitamin B12
8.4.4 Vitamin D
8.5 Vyšetřovací alternativy – měření koncentrací
8.6 Terapie
8.7 Souhrn
8.8 Literatura
9 Dieta u pacientů s idiopatickými střevními záněty / Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíčková
9.1 Úvod
9.2 Základy diety
9.3 Dieta pro pacienty s Crohnovou chorobou ve stadiu relapsu
9.4 Dieta pro pacienty s Crohnovou chorobou ve stadiu remise
9.5 Dieta pro pacienty s ulcerózní kolitidou
9.6 Dieta u pacientů se syndromem krátkého střeva
9.7 Vhodné a nevhodné potraviny
9.8 Vlastní zkušenosti
9.9 Souhrn
9.10 Literatura
10 Umělá výživa u idiopatických střevních zánětů / Pavel Kohout
10.1 Definice
10.2 Úvod
10.3 Umělá výživa u idiopatických střevních zánětů
10.4 Umělá výživa – vlastní provedení
10.5 Enterální výživa – indikace, kontraindikace a komplikace
10.5.1 Indikace enterální výživy
10.5.2 Kontraindikace EV
10.5.3 Komplikace EV
10.6 Cesty aplikace enterální výživy
10.6.1 Úvod
10.6.2 Sipping
10.6.3 Nazoenterální sonda
10.6.4 Perkutánní endoskopická gastrostomie
10.6.5 Způsob aplikace EV
10.7 Přípravky enterální výživy
10.7.1 Tekutá výživa kuchyňsky připravovaná – home made diet
10.7.2 Polymerní enterální výživa
10.7.3 Modifikované přípravky EV
10.7.4 Oligomerní diety
10.7.5 Přípravky pro sipping
10.7.6 Modulová dietetika
10.7.7 Vláknina v enterální výživě
10.8 Parenterální výživa – indikace, kontraindikace, komplikace
10.8.1 Indikace PV
10.8.2 Kontraindikace PV
10.8.3 Komplikace PV
10.9 Způsob provedení PV
10.10 Sledování pacientů s umělou výživou
10.11 Domácí parenterální a enterální výživa
10.12 Souhrn
10.13 Literatura
11 Umělá výživa u pacientů s ISZ v perioperačním období / Zuzana Šerclová
11.1 Úvod
11.2 Hodnocení malnutrice
11.3 Předoperační a pooperační arteficiální výživa
11.4 Malnutrice a idiopatické střevní záněty
11.5 Operační léčba idiopatických střevních zánětů
11.5.1 Crohnova choroba a symptomatické střevní píštěle
11.5.2 Crohnova choroba a obstrukce
11.5.3 Ulcerózní kolitida
11.5.4 Pozdní pooperační péče
11.6 Souhrn
11.7 Literatura
12 Poresekční stavy a jejich léčba / Milan Lukáš
12.1 Úvod
12.2 Syndrom bakteriálního přerůstání
12.2.1 Klinické projevy a diagnostika
12.2.2 Terapie
12.3 Stavy po krátké resekci ilea
12.3.1 Patofyziologie průjmů po krátké resekci ilea
12.3.2 Terapie
12.4 Stavy po extenzivní resekci tenkého střeva
12.4.1 Metabolické důsledky rozsáhlé resekce tenkého střeva
12.4.2 Terapie
12.5 Literatura
13 Syndrom krátkého střeva a jeho léčba / Jan Kábrt
13.1 Definice
13.2 Úvod
13.3 Anatomie
13.4 Patofyziologie
13.5 Diagnostika a komplikace syndromu krátkého střeva
13.5.1 Zvýšená sekrece žaludeční šťávy
13.5.2 Urolitiáza
13.5.3 Cholelitiáza
13.5.4 D-Laktátová acidóza
13.6 Adaptace tenkého střeva po resekci
13.7 Možnosti hodnocení intestinální adaptace
13.8 Léčba syndromu krátkého střeva
13.9 Souhrn
13.10 Literatura
14 Výživa u idiopatických střevních zánětů v dětském věku / Radana Kotalová,
Josef Nevoral
14.1 Úvod
14.2 Specifika idiopatických střevních zánětů u dětí
14.3 Vyšetření
14.4 Léčba
14.5 Souhrn
14.6 Literatura
15 Potravinové doplňky v léčbě idiopatických střevních zánětů Aleš Novotný
15.1 Definice
15.2 Úvod
15.3 Mastné kyseliny s krátkým řetězcem
15.4 ω-3-nenasycené mastné kyseliny
15.5 Souhrn
15.6 Literatura
16 Probiotika u idiopatických střevních zánětů / Vladimír Zbořil
16.1 Definice
16.2 Historie
16.3 Mechanismy účinků probiotické léčby u idiopatických střevních zánětů
16.4 Indikace probiotické léčby
16.5 Přehled probiotik
16.5.1 Skupina nepatogenních E. coli
16.5.2 Skupina laktobacilů a bifidobakterií
16.5.3 Skupina dalších mikroorganismů
16.6 Současné zkušenosti s probiotickou terapií v léčbě idiopatických střevních zánětů
16.7 Souhrn
16.8 Literatura
17 Slovníček pojmů
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
O autorech
Rejstřík
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
II. interní klinika, IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Helena Brodská
ÚKBLD, VFN v Praze, 1. LF UK
Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.
Interní oddělení, Nemocnice na Homolce v Praze
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
Dětská klinika, FN Motol v Praze, 2. LF UK
MUDr. Eva Kotrlíková
III. interní klinika, VFN v Praze, 1. LF UK
Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
IV. interní klinika a Centrum gastroenterologie, VFN v Praze, 1. LF UK
MUDr. Karel Mareš
Interní oddělení, Nemocnice na Homolce v Praze
Doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Dětská klinika, FN Motol v Praze, 2. LF UK
MUDr. Aleš Novotný
IV. interní klinika a Centrum gastroenterologie, VFN v Praze, 1. LF UK
Jaroslava Pavlíčková
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
MUDr. Lucie Prokopová
III. interní klinika, FN Brno – Bohunice, LF MU
MUDr. Zuzana Šerclová
Chirurgická klinika, IPVZ, FN Bulovka v Praze
Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
III. interní klinika, FN Brno – Bohunice, LF MU
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

GastroskopieVředová chorobaHepato-pankreato-biliární chirurgieDiabetes mellitus a gastrointestinální traktScreening kolorektálního karcinomuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.