Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

Jana Skřičková, Vítězslav Kolek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 492 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-298-8
Dostupnost:
skladem
Nádory plic, pleury a mediastina představují jedno z nejvýznamnějších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře, odborníky paliativní medicíny a další odbornosti. Výskyt maligních nádorů v této oblasti je alarmující, a to přes veškerá preventivní opatření, jimiž moderní civilizace disponuje – v globálním měřítku zaujímá karcinom plic druhé místo mezi všemi zhoubnými nádory. Pokroky v diagnostice, stejně jako nové terapeutické perspektivy, které přináší inovativní farmaceutický výzkum, však nenacházejí v klinické praxi vždy dostatečnou odezvu. Kniha srozumitelnou a přehlednou formou seznamuje se vším, co by měli pneumologové, onkologové a rovněž lékaři všech výše uvedených odborností ve své praxi ovládat – od klasických postupů, až po nové trendy, které přináší druhá dekáda 21. století.
Předmluva
Úvod
I Karcinom PLIC
1 Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR
2 Etiologie karcinomu plic
3 Projevy karcinomu plic
4 Diagnostika karcinomu plic
5 Léčba karcinomu plic
6 Sledování nemocných s karcinomem plic – dispenzarizace
7 Prevence karcinomu plic
8 Organizace péče o nemocné s karcinomem plic
II Další plicní nádory
9 Primární plicní sarkomy
10 Histiocytóza X
11 Plicní amyloidóza
12 Sekundární plicní nádory (metastázy)
13 Karcinoid plic
14 Benigní plicní nádory
III NÁDORY PLEURY
15 Maligní mezoteliom pleury
16 Jiné primární nádory pleury
17 Sekundární nádory pleury
IV NÁDORY mediastina
18 Nádory mediastina – definice
19 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina v České republice
20 Klinický obraz – mediastinální symptomy a syndromy
21 Diagnostika nádorů mediastina
22 Postavení chirurgie v diagnostice a léčbě nádorů mediastina
23 Diferenciální diagnostika
24 Dělení nádorů mediastina
25 Thymom
26 Germinální a extragonadální nádory mediastina
27 Nitrohrudní (intratorakální) struma
28 Neurogenní nádory mediastina
29 Mezenchymální nádory mediastina
30 Mediastinální cysty
31 Prognóza nádorů mediastina
32 Hematologické malignity postihující mediastinum a plíce
V Akutní stavy u nemocných s nádory pleury, plic a mediastina
33 Obstrukce velkých dýchacích cest
34 Syndrom horní duté žíly
35 Tromboembolická nemoc u onkologických pacientů
36 Hemoptýza
37 Postižení srdce
38 Pneumotorax
39 Syndrom z akutní lýzy tumoru (syndrom nádorového rozpadu)
40 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
41 Nitrolební hypertenze
42 Akutní potransfuzní reakce
43 Pleurální výpotek
44 Respirační insuficience u nemocných s karcinomem plic
45 Pneumomediastinum
VI Nádory plic, pleury a mediastina jako nemoci z povolání
46 Nádory plic, pleury a mediastina jako nemoci z povolání
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, Bohunice
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Zbyněk Bortlíček
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
Ing. Petr Brabec
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství FN U sv. Anny, Brno
MUDR. Petr Burkoň, Ph.D.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Ivana Červinková
Klinika dětské radiologie, LF MU a FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice
MUDr. Petr Čoupek
Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav, Brno
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Martina Doubková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Karel Hejduk
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Tereza Jakubcová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petr Jakubec
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv.Anny, Brno
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna
MUDr. Bohdan Kadlec
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Renata Koukalová
Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno
Doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
RNDr. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Mojmír Moulis,
Ústav patologie FN Brno
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Tomáš Nebeský
Radiologická klinika FN Brno
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno
MUDr. Adam Pešťál, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv.Anny, Brno
MUDr. Marek Plutinský
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Pokojová
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Zdeněk Řehák
Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Szturz, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Marcela Tomíšková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Ondřej Venclíček
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Doporučujeme

Spontánní pneumotoraxNaléhavé stavy v pneumologiiNeuroendokrinní nádory plic a mediastinaPlicní funkce pro klinickou praxiUltrazvuk hrudníku v klinické praxiSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.