Základy umělé plicní ventilace

Základy umělé plicní ventilace

3. rozšířené vydání

Pavel Dostál a kol.

Formát:
145×205 mm
Vazba:
V8 (pevná), 396 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-397-8
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Od prvního vydání této publikace z Edice intenzivní medicína, zaměřené na problematiku plicní ventilace, uběhlo téměř 10 let. Co vše se za tu dobu změnilo? Současná intenzivní medicína jednoznačně akcentuje naplnění tří základních obecných principů jako předpokladu dosažení co možná nejlepšího klinického výsledku – včasná identifikace „problému“, jeho včasná korekce a určitě i volba intervence, kde bude v každém okamžiku jejího použití vždy pečlivě balancován poměr přínosu a rizik. Třetí vydání této knihy lze doporučit všem, kteří chtějí mít k dispozici přehledný, edukačně i autorsky mimořádně kompaktní referenční zdroj, jenž si zachovává svou vzdělávací hodnotu. V neposlední řadě ale i těm, kteří chtějí „přetavit“ současný stav poznání do reálné klinické praxe a pro své pacienty s nutností umělé plicní ventilace udělat vše, co by chtěli, aby (v případě, že by byli na místě pacientů) se dělalo s nimi.
Předmluva
1 Historie vývoje umělé plicní ventilace
1.1 Úvod
1.2 Historický vývoj umělé plicní ventilace (UPV)
2 Základní principy umělé plicní ventilace
2.1 Cíle a indikace umělé plicní ventilace
2.2 Vybrané fyziologické a patofyziologické principy se vztahem k UPV
2.3 Formy umělé plicní ventilace
2.4 Ventilace pozitivním přetlakem
2.5 Komplikace umělé plicní ventilace
3 Ventilační režimy konvenční ventilace pozitivním přetlakem
3.1 Fáze dechového cyklu
3.2 Klasifikace ventilačních režimů
3.3 Použití jednotlivých ventilačních režimů, indikace, přednosti a nevýhody, praktické poznámky
4 Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP)
4.1 Úvod
4.2 Cíle aplikace PEEP
4.3 PEEP a plicní poškození v důsledku umělé plicní ventilace
4.4 Vybrané patofyziologické aspekty terapie PEEP
4.5 Praktické poznámky k nastavení PEEP
4.6 Závěr
5 Přístroje k umělé plicní ventilaci, péče o dýchací cesty
5.1 Úvod
5.2 Definice ventilátoru
5.3 Klasifikace ventilátorů
5.4 Technické řešení řízení ventilačního režimu
5.5 Vysokofrekvenční ventilace
5.6 Péče o dýchací cesty
6 Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace
6.1 Úvod
6.2 Klinické monitorování
6.3 Monitorování výměny plynů
6.4 Monitorování mechaniky respiračního systému
6.5 Elektrická impedanční tomografie
7 Umělá plicní ventilace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí
7.1 Úvod
7.2 Patofyziologie
7.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s CHOPN
7.4 Obecné principy péče o nemocné s dekompenzovanou CHOPN
7.5 Závěr
8 Umělá plicní ventilace u těžkých forem astmatu
8.1 Úvod
8.2 Patofyziologie
8.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s bronchiálním astmatem
8.4 Závěr
9 Umělá plicní ventilace u nemocných s oběhovým selháním
9.1 Úvod
9.2 Patofyziologie
9.3 Umělá plicní ventilace u nemocných se selháním oběhu
10 Umělá plicní ventilace u nemocných s akutním plicním selháním
10.1 Úvod
10.2 Diagnostická kritéria
10.3 Patofyziologická charakteristika ALI/ARDS z pohledu ventilace pozitivním přetlakem
10.4 Konvenční ventilace pozitivním přetlakem u nemocných s ALI/ARDS
10.5 Nekonvenční ventilace u nemocných s akutním plicním selháním
11 Neinvazivní plicní ventilace
11.1 Úvod
11.2 Definice
11.3 Mechanismus účinku a klinické cíle
11.4 Indikace a kontraindikace
11.5 Pomůcky
11.6 Praktické poznámky
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum vědy a výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
MUDr. Vladislav Rogozov, Department of Cardiothoracic Surgery, Sheffield Teaching Hospitals, University of Sheffield
Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
MUDr. Bronislav Stibor, Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Landesklinikum Baden, Baden bei Wien, Austria
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta v Praze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská Fakultní nemocnice Praha

Doporučujeme

CHOPNARDS v klinické praxiPlicní funkce pro klinickou praxiPraktická plicní chirurgieIntersticiální plicní procesySlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.