Adenomy hypofýzy

Adenomy hypofýzy

Diagnostika a komplexní léčba

David Netuka a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 256 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-620-7
Dostupnost:
skladem
Adenomy hypofýzy tvoří 10–15 % intrakraniálních nádorů. Jde sice o nádory benigní svou biologickou povahou, ale potenciálně rizikové svou lokalizací. Problematika jejich diagnostiky a léčby je proto předmětem zájmu řady oborů – především neurochirurgie a endokrinologie.
Náš přední neurochirurg prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., soustředil autorský kolektiv vynikajících odborníků všech zúčastněných oborů za účelem vytvoření praktické monografie popisující up-to-date stav diagnostiky a léčebných možností v této náročné oblasti.
Kniha je kromě endokrinologů a neurochirurgů určena rovněž radiologům či klinickým onkologům a radioterapeutům.
Věnování
Předmluva
I. OBECNÁ ČÁST
1 Anatomie selární krajiny
Ondřej Naňka, Veronika Němcová
1.1 Vymezení krajiny
1.2 Kostní anatomie
1.3 Sinus sphenoidalis
1.4 Průběh a. carotis interna a její úseky
1.5 Dura mater v oblasti selly
1.6 Sinus cavernosus
1.7 Nervus opticus, chiasma opticum, tractus opticus
1.8 Hypothalamus a hypofýza
2 Hypothalamus a hypofýza
Filip Gabalec
2.1 Hypothalamus
2.2 Hypofýza
3 Epidemiologie a klasifikace hypofyzárních adenomů
Mikuláš Kosák
3.1 Epidemiologie
3.2 Klasifikace hypofyzárních adenomů
4 Histologie hypofýzy
Jiří Soukup
4.1 Základní laboratorní metody v patologii hypofýzy
4.2 Klasifikace adenomů hypofýzy
4.3 Adenomy v přehledovém histologickém barvení
4.4 Imunohistochemické vlastnosti adenomů hypofýzy
4.5 Jednotlivé subtypy adenomů hypofýzy
4.6 Prognostické znaky adenomů hypofýzy
4.7 Další patologické procesy v oblasti sella turcica
5 Hypofyzární adenomy: klinické projevy a endokrinologické vyšetření
5.1 Akromegalie
Václav Hána
5.2 Cushingova choroba
Michal Kršek
5.3 Prolaktinomy
Jana Ježková
5.4 Gonadotropinomy a klinicky afunkční adenomy
Filip Gabalec
5.5 Tyreotropin produkující adenomy
Filip Gabalec
5.6 Hypopituitarismus
Jan Čáp
6 Neurooftalmologie ve vztahu k adenomům hypofýzy
Pavel Diblík
7 Oční vyšetření u selárních lézí
Pavel Diblík
8 Neurologické vyšetření a příznaky ve vztahu k selární krajině
Ilona Skalková
8.1 Nervus opticus
8.2 Okohybné nervy
8.3 Nervus trigeminus
8.4 Hydrocefalus
8.5 Hodnoticí škály poruch vědomí a kognice
9 Radiodiagnostické vyšetření adenomů hypofýzy
Tomáš Belšan
9.1 Modality užívané pro diagnostické zobrazení selární krajiny
9.2 Selárně a paraselárně zobrazované anatomické struktury
9.3 Zobrazení mikroadenomu hypofýzy
9.4 Zobrazení makroadenomu hypofýzy
9.5 Předoperační navigace a intraoperační zobrazení MR
9.6 Pooperační zobrazení u adenomu hypofýzy
9.7 Závěr
10 Diferenciální diagnostika při zobrazení expanzivních procesů v selární a paraselární krajině
Tomáš Belšan
10.1 Anatomický přístup k diferenciální diagnostice
selárních expanzivních procesů
10.2 Expanzivní procesy vycházející z epitelu Rathkeho výchlipky
10.3 Expanzivní procesy vycházející z mozkových plen
10.4 Expanzivní procesy vycházející z cévních struktur
10.5 Expanzivní procesy vycházející z lební baze
10.6 Expanzivní procesy supraselární krajiny (hypothalamus, chiasma)
10.7 Závěr
II. LÉČBA ADENOMŮ HYPOFÝZY
11 Observace adenomů hypofýzy
David Netuka
11.1 Neurochirurgické sledování
11.2 Endokrinologické sledování
11.3 Oftalmologické sledování
11.4 Observace po operaci afunkčního adenomu hypofýzy
12 Endokrinologická léčba
12.1 Akromegalie
Václav Hána
12.2 Léčba Cushingovy choroby
Michal Kršek
12.3 Prolaktinomy
Jana Ježková
12.4 Gonadotropinomy a klinicky afunkční adenomy
Filip Gabalec
12.5 Tyreotropin produkující adenomy
Filip Gabalec
12.6 Substituční léčba hypopituitarismu
Jan Čáp
13 Neurochirurgická léčba
13.1 Historie
Jaroslav Plas
13.2 Transkraniální operace adenomů hypofýzy
Vladimír Beneš
13.3 Mikroskopická technika transsfenoidálního přístupu
Pavel Buchvald
13.4 Endoskopická technika operace
Václav Masopust
13.5 Rozšířené přístupy při transnazálních resekcích
adenomů hypofýzy
Radim Lipina, Petr Matoušek
13.6 Indikace pro operace adenomu hypofýzy
David Netuka
13.7 Výsledky operací u afunkčních adenomů
Martin Májovský
13.8 Výsledky operací u funkčních adenomů
David Netuka
13.9 Intraoperační zobrazení při operacích adenomů hypofýzy
David Netuka
13.10 Perioperační neurochirurgická rizika a komplikace
Martin Májovský
13.11 Perioperační endokrinologická péče o pacienty s adenomem hypofýzy
Mikuláš Kosák
13.12 Rinologické komplikace chirurgické léčby adenomů hypofýzy
Jaromír Astl, Daniel Kovář, Tomáš Filipovský
14 Radiační léčba
14.1 Radioterapie adenomů hypofýzy
Tomáš Kazda, Pavel Šlampa
14.2 Radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy pomocí Leksellova gama nože
Roman Liščák
14.3 CyberKnife v léčbě adenomů hypofýzy
Štefan Reguli, Jakub Cvek, Jan Krajča
14.4 Radiochirurgická léčba selárních expanzí pomocí systému Novalis
Miroslav Kaiser
15 Týmová péče o pacienty s adenomy hypofýzy
Josef Marek
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonek hlavního autora
Rejstřík
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.,
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
Neurocentrum, Neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Klinika onkologická FNO a LF OU, Ostrava
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Diblík, MBA
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
pplk. MUDr. Tomáš Filipovský
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Miroslav Kaiser, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika radiační onkologie LF MU, Brno;
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze; Endocrinology, Christie Hospital NHS Foundation Trust, Manchester, Velká Británie
plk. MUDr. Daniel Kovář
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Jan Krajča
Ústav radiodiagnostický FNO a LF OU, Ostrava
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FNO a LF OU, Ostrava
Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
kpt. MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
plk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M. , Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy krku FNO a LF OU, Ostrava
Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.,
Ústav anatomie 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FNO a LF OU, Ostrava
MUDr. Ilona Skalková
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Jiří Soukup
Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika radiační onkologie LF MU, Brno
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2019

2. místo Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019
Kniha je kromě endokrinologů a neurochirurgů určena rovněž radiologům či klinickým onkologům a radioterapeutům.

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieHypopituitarismus a diabetes insipidus centralisFunkční stereotaktická neurochirurgieGliomyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.