Obchodní podmínky

Nákupní řád

MAXDORF s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.eshop.maxdorf.cz.

V platném znění od 1. 11. 2008

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.eshop.maxdorf.cz a objednatelem (zákazníkem internetového obchodu www.eshop.maxdorf.cz). Provozovatelem internetového obchodu www.eshop.maxdorf.cz je společnost MAXDORF s.r.o. se sídlem: Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4, IČ: 64579816, e -mail: info@maxdorf.cz, telefonní číslo: 241 011 681 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu/systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adres www.eshop.maxdorf.cz.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží kupujícímu zpravidla do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje dle volby kupujícího prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, kurýrní služby PPL nebo je možno zvolit osobní odběr na adrese sídla prodávajícího. Osobní odběr je možné realizovat jen v pracovní dny obvykle od 8.00 do 16.00. Při osobním odběru je zboží rezervováno 7 dnů od přijetí objednávky.

Ceny za balné a poplatky za doručení u jednotlivých způsobů odběru jsou uvedeny v tabulce:

Země doručení Česká republika
Česká pošta                       platba předem platba na dobírku
Balík do ruky                             109 Kč 139 Kč
Balík na poštu                    99 Kč 129 Kč
Balíkovna         79 Kč
Zásilkovna platba předem platba na dobírku
Zásilkovna Z–point do 5 kg 89 Kč
PPL  platba předem platba na dobírku
CZ – Private do 1,99 kg 129 Kč 159 Kč
CZ – Private od 2 kg 159 Kč 189 Kč

 

V případě osobního odběru se neúčtuje žádný manipulační poplatek, prodávající sdělí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky den, od kterého bude pro něj zboží připraveno, platba je provedena předem kartou nebo převodem na účet. V případě platby předem převodem na účet zašle kupující peníze na účet firmy MAXDORF s.r.o., č. účtu: 225167581/0300 (ČSOB) a je povinen označit tento způsob platby v objednávce. V případě objednávky nad 2 900 Kč se neúčtují poplatky za doručení, při ceně nad 3 500 Kč se neúčtují poplatky za doručení a dobírku. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty, Zásilkovny nebo PPL, respektive na dokladu o převzetí v sídle prodávajícího. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Země doručení Slovenská republika
Zásilkovna platba předem platba na dobírku
Zásilkovna na adresu 188 Kč / 8 €
Zásilkovna Z–point 141 Kč / 6 €
PPL  platba předem platba na dobírku
Parcel Connect 282 Kč / 12 €

 

Kupující zašle peníze na účet firmy MAXDORF s.r.o., č. účtu: 4021471889/7500 (ČSOB na Slovensku). Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu doručovací společnosti. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Objednané zboží zasíláme pouze v rámci České a Slovenské republiky. (The shipping service of our company is determined by Czech and Slovak Republic.). 

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, tuto situaci řeší Reklamační řád uvedený níže. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že tato není v úplné shodě s kupní smlouvou nebo sám svým jednáním takový rozpor s kupní smlouvou způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Podmínky reklamace řeší Reklamační řád.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou, jinou doručovací službou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U elektronických nosičů nesmí být porušen jejich originální obal.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo přes platební bránu GoPay. Po vzájemné dohodě je možné vrácenou částku odeslat poštovní poukázkou na fakturační adresu.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném společností MAXDORF s.r.o., jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Prodávající a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Prodávajícího, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu Prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2008. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.eshop.maxdorf.cz. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Reklamační řád 

Odst. I

Reklamační řád firmy MAXDORF vychází z Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů, vztahuje se na zboží jehož reklamace je uplatněna řádně a v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odst. II

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží, podpisem faktury či kupní smlouvy. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště a písemně potvrzeno jeho převzetí. 

Odst. III

Povinnost kontroly. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku a postupuje způsobem uvedeným dále. Pokud zjistí kupující po rozbalení zásilky mechanické poškození zboží způsobené dopravou, je povinen reklamovat toto zboží u firmy MAXDORF nejpozději do 5 kalendářních dnů. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi fakturou (daňovým dokladem) a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu (daňový doklad), je povinen ihned (nejpozději do 5 kalendářních dnů) informovat firmu MAXDORF, a to buď telefonicky na čísle 241 011 681 nebo písemně na adrese info@maxdorf.cz. Pokud tato ustanovení v řádné lhůtě neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. 

Odst. IV

Jak postupovat v případě reklamace? Firma MAXDORF se snaží svým zákazníkům maximálně vycházet vstříc. Pokud se už nějaký problém vyskytne, (zboží nepřišlo úplně v pořádku, objevila se skrytá vada), postupujte prosím podle instrukcí uvedených v další části tohoto textu. Nejen že ulehčíte práci našim zaměstnancům, ale především budeme moci vyřídit Vaši reklamaci řádně a co nejrychleji. 

Vámi objednané zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Doručovatelka je povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte do naší firmy, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, nelze takovou reklamaci uznat. Poté prosím informujte naší firmu mailem (info@maxdorf.cz) nebo telefonicky (241 011 681), abychom Vám mohli být v dalším jednání nápomocni. 

Vámi objednané zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na naši adresu (k zásilce prosím přiložte doklady dle odstavce VI), my jej vyměníme a odešleme zboží nové. 

Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj vada. Pokud objevíte na zboží skrytou vadu, prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce, zašlete na adresu naší firmy (k zásilce prosím přiložte doklady dle odstavce VI). Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení. 

Odst. V

Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady zabalte, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na následující adresu.

MAXDORF s.r.o.
expediční oddělení
Na Šejdru 247/6a
142 00 Praha 4

Náklady na dopravu reklamace do sídla firmy MAXDORF nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. MAXDORF s.r.o. vyřídí Vaši reklamaci co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.