Akutní infarkt myokardu

Akutní infarkt myokardu

Petr Ošťádal, Martin Mates

Formát:
110 × 190 mm,
Vazba:
měkká (V2), 82 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-554-5
Dostupnost:
skladem
Nemoci srdce a cév představují dlouhodobě nejčastější příčinu úmrtí v ekonomicky vyspělých zemích, tedy i v České republice. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční (ICHS) a k jejím nejzávažnějším a nejobávanějším formám patří akutní infarkt myokardu (AIM). Intervenční léčba infarktu dosáhla významných úspěchů, úmrtnost na AIM však zůstává i při použití moderních diagnostických a léčebných postupů vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AIM a vývoje nových terapeutických možností byly v posledních letech vloženy nemalé prostředky. Také proto představují diagnostika a léčba AIM velmi rychle se vyvíjející oblast současné na důkazech založené medicíny. Tato kniha je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi AIM a doporučených postupů pro jeho diagnostiku a léčbu, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AIM.
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Definice
2.2 Klasifikace
2.3 Epidemiologie
2.4 Patogeneze
2.5 Klinický obraz
2.6 Vyšetření a laboratorní nálezy
2.7 Diagnóza
2.8 Diferenciální diagnóza
2.9 Stratifikace rizika
2.10 Organizace akutní péče o nemocné s AKS
3 Intervenční léčba AKS
3.1 Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST
3.2 Akutní koronární syndrom bez elevací ST
4 Farmakoterapie AIM
4.1 Cíle farmakologické léčby
4.2 Trombolytika
4.3 Antiagregační léčba
4.4 Antikoagulační léčba
4.5 Betablokátory
4.6 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a blokátory
receptorů pro angiotenzin
4.7 Hypolipidemika
4.8 Blokátory aldosteronu
4.9 Antiarytmika
4.10 Nitráty
4.11 Blokátory vápníkových kanálů
4.12 Magnesium, glukóza-inzulin-kalium
4.13 Další antianginózní léčba
4.14 Analgetika, anxiolytika, kyslík
5 Postup u specifických skupin nemocných
5.1 Senioři
5.2 Ženy
5.3 Diabetes mellitus
5.4 Chronické onemocnění ledvin
5.5 Dysfunkce levé komory a srdeční selhání
5.6 Extrémní tělesná hmotnost
5.7 Normální koronární angiografie a nevýznamná koronární ateroskleróza
5.8 Anemie
5.9 Krvácení a transfuze
5.10 Trombocytopenie
5.11 Pacienti vyžadující chronickou antikoagulaci
6 Farmakoterapie jako součást komplexní léčby AIM
6.1 Odvykání kouření
6.2 Dieta a kontrola hmotnosti
6.3 Fyzická aktivita
6.4 Kontrola krevního tlaku
6.5 Intervence psychických a sociálních faktorů
6.6 Návrat k běžným aktivitám
7 Nejčastější chyby a omyly
7.1 Časová prodleva
7.2 Nepodání doporučené léčby
7.3 Poddávkování léčby
7.4 Úprava dávkování u zvláštních skupin pacientů
Optimální postup při farmakoterapii akutního infarktu myokardu
Optimální postup u STEMI
Literatura
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieEKG v akutní kardiologiiKoronární cirkulaceAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.