Akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom

Průvodce ošetřujícího lékaře

Petr Ošťádal, Martin Mates

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 80 stran
Rok vydání:
2013
Zvýhodněná cena:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-339-8
Dostupnost:
skladem
Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní koronární syndrom (AKS). Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává úmrtnost na AKS vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AKS a vývoje nových terapeutických možností byly v uplynulých letech vloženy nemalé prostředky. Také proto představuje diagnostika a léčba AKS velmi rychle se vyvíjející oblast současné, na důkazech založené, medicíny. V posledních letech došlo k celé řadě změn v doporučených postupech pro léčbu AKS. K dispozici jsou nové antitrombotické léky, změny se dotkly i výběru nejvhodnější léčby a dávkování betablokátorů, inhibitorů osy renin-angiotensin-aldosteron či statinů. Tato kniha je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi a doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu AKS se zaměřením na farmakoterapii, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AKS.
Předmluva editora
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Definice
2.2 Klasifikace
2.3 Epidemiologie
2.4 Patogeneze
2.5 Klinický obraz
2.6 Vyšetření a laboratorní nálezy
2.7 Diagnóza
2.8 Diferenciální diagnóza
2.9 Stratifikace rizika
2.10 Organizace akutní péče o nemocné s AKS
3 Intervenční léčba AKS
3.1 Akutní koronární syndrom s elevacemi ST (STE-AKS)
3.2 Akutní koronární syndrom bez elevací ST (NSTE-AKS)
4 Farmakoterapie AKS
4.1 Cíle farmakologické léčby
4.2 Trombolytika
4.3 Antiagregační léčba
4.4 Antikoagulační léčba
4.5 Betablokátory
4.6 Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a blokátory receptorů pro angiotenzin
4.7 Hypolipidemika
4.8 Blokátory aldosteronu
4.9 Antiarytmika
4.10 Nitráty
4.11 Blokátory vápníkových kanálů
4.12 Magnesium, glukóza-inzulin-kalium
4.13 Další antianginózní léčba
4.14 Analgetika, anxiolytika, kyslík
5 Postup u specifických skupin nemocných
5.1 Senioři
5.2 Ženy
5.3 Diabetes mellitus
5.4 Chronické onemocnění ledvin
5.5 Dysfunkce levé komory a srdeční selhání
5.6 Extrémní tělesná hmotnost
5.7 Normální koronární angiografie a nevýznamná koronární ateroskleróza
5.8 Anemie
5.9 Krvácení a transfuze
5.10 Trombocytopenie
5.11 Pacienti vyžadující chronickou antikoagulaci
6 Farmakoterapie jako součást komplexní léčby AKS
6.1 Odvykání kouření
6.2 Dieta a kontrola hmotnosti
6.3 Fyzická aktivita
6.4 Kontrola krevního tlaku
6.5 Intervence psychických a sociálních faktorů
6.6 Návrat k běžným aktivitám
7 Nejčastější chyby a omyly
7.1 Časová prodleva
7.2 Nepodání doporučené léčby
7.3 Poddávkování léčby
7.4 Úprava dávkování u zvláštních skupin pacientů
Optimální postup při farmakoterapii AKS
Literatura
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiPocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieNovinky v léčbě poranění srdceKoronární cirkulaceECMO – Extrakorporální membránová oxygenaceZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.