Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Jan Vachek, Vít Motáň, Oskar Zakiyanov, Adéla Hrnčiříková, Jiří Motáň, Hana Ciferská, Vladimír Tesař

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), 396 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-550-7
Dostupnost:
skladem
Příručka praktické medicíny napsaná kolektivem internistů se zkušenostmi zároveň jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a terénní praxe. Cílem publikace je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy, nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech, jako je např. neurologie či psychiatrie. Kniha vychází vstříc aktuálním potřebám internistů na příjmových ambulancích a praktických lékařů v pohotovostní službě. S řadou akutních stavů se ale lékař setká i v běžných ambulancích a stejně tak na standardních lůžkových odděleních.
Jsou uvedeny konkrétní návody jak postupovat v jednotlivých akutních stavech.
Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání. Spoluautorem nebo recenzentem každé kapitoly je odborník specializující se na danou problematiku. V současnosti jde o jedinou aktuální publikaci svého druhu na domácím knižním trhu.
OBSAH
ÚVOD
1 ANAMNÉZA A KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
1.1 Anamnéza
1.2 Klinické vyšetření
2 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V KARDIOLOGII
2.1 Akutní koronární syndrom
2.2 Arytmie
2.3 Akutní arteriální hypertenze
2.4 Akutní aortální syndrom
2.5 Akutní srdeční selhání – plicní edém
2.6 Plicní embolie
2.7 Synkopa
2.8 Tamponáda perikardu
2.9 Hluboká žilní trombóza
2.10 Akutní končetinová ischemie
2.11 Seznam často užívaných léků s rizikem prodloužení intervalu QT a/nebo vzniku arytmie torsades-de-pointes
3 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GASTROENTEROLOGII
3.1 Akutní gastritida
3.2 Akutní průjem
3.3 Krvácení z horní části trávicího traktu
3.4 Krvácení z dolní části trávicího traktu
3.5 Náhlá příhoda břišní
3.6 Akutní pankreatitida
3.7 Ikterus
3.8 Peritonitida u pacientů s jaterní cirhózou
4 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V PNEUMOLOGII
4.1 Akutní dušnost
4.2 Akutní obstrukce horních cest dýchacích
4.3 Akutní obstrukce dolních cest dýchacích (asthma bronchiale, CHOPN)
4.4 Hemoptýza a hemoptoe
4.5 Pneumonie
4.6 Pneumothorax
5 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEFROLOGII A UROLOGII
5.1 Akutní selhání ledvin
5.2 Akutní pyelonefritida
5.3 Renální kolika
5.4 Retence močová
5.5 Hemodialyzovaný pacient na interním oddělení
5.6 Pacient léčený peritoneální dialýzou na interním oddělení
5.7 Pacient po transplantaci ledviny na interním oddělení
5.8 Vybrané poruchy acidobazické rovnováhy a mineralogramu
6 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V REVMATOLOGII
6.1 Akutní bolest dolní poloviny zad
6.2 Akutní dnavá artritida
6.3 Akutní artritida
6.4 Systémový lupus erythematodes – vzplanutí („flare“)
6.5 Renální krize u systémové sklerodermie
6.6 Katastrofický antifosfolipidový syndrom
6.7 Temporální obrovskobuněčná arteritida (Hortonova)
7 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V HEMATOLOGII A ONKOLOGII
7.1 Anemie
7.2 Trombocytopenie
7.3 Hemolyticko-uremický syndrom a trombotická trombocytopenická purpura = morbus Moschcowitz
7.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace
7.5 Granulocytopenie
7.6 Akutní komplikace krvácivých chorob
7.7 Akutní stavy v onkologii
8 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V INFEKTOLOGII A IMUNOLOGII
8.1 Obecný postup u pacienta s podezřením na závažné infekční onemocnění
na příjmové ambulanci nebo standardním oddělení
8.2 Diferenciální diagnóza horeček nejasného původu
8.3 Časté infekční patogeny a iniciální empirická antiinfekční terapie
8.4 Časté infekční patogeny u imunosuprimovaných pacientů
8.5 Klostridiová kolitida
8.6 Anafylaxe
9 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLOGII
9.1 Tyreotoxická krize
9.2 Myxedémové kóma
9.3 Akutní adrenokortikální insuficience
10 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DIABETOLOGII
10.1 Diabetes mellitus
10.2 Diabetické kóma
10.3 Hypoglykemie a hypoglykemické kóma
10.4 Laktacidotické kóma
12 AKUTNÍ STAVY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ
11 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII A PSYCHIATRII
11.1 Akutní cefalea
11.2 Subarachnoidální krvácení
11.3 Migréna
11.4 Epileptický záchvat
11.5 Cévní mozková příhoda z pohledu internisty
11.6 Závrať z pohledu internisty
11.7 Základy psychiatrie na příjmové ambulanci
12 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DERMATOVENEROLOGII
13 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GYNEKOLOGII
13.1 Vaginální krvácení u ženy bez známek pokročilé gravidity
13.2 Bolesti v hypogastriu u ženy bez známek pokročilé gravidity
13.3 Bolesti v hypogastriu u zjevně těhotné ženy
13.4 Bolesti v epigastriu u zjevně těhotné ženy
14 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V OTORINOLARYNGOLOGII
14.1 Náhlá ztráta sluchu
14.2 Akutní vestibulokochleární deficit („labyrintitida“)
14.3 Epistaxe
15 NĚKTERÉ AKUTNÍ STAVY V OČNÍM LÉKAŘSTVÍ
15.1 Akutní glaukomový záchvat
15.2 Akutní ztráta vizu
15.3 Akutní amoce sítnice
15.4 Akutní konjunktivitida
15.5 Popáleniny, poleptání
15.6 Syndrom červeného oka
15.7 Některé základní léky užívané v době pohotovostní služby
16 POŠKOZENÍ Z FYZIKÁLNÍCH PŘÍČIN A INTOXIKACE
16.1 Poškození z fyzikálních příčin
16.2 Intoxikace
17 INTERNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ
18 UKÁZKY DŮLEŽITÝCH RENTGENOVÝCH NÁLEZŮ
APPENDIX – LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA V ANGLICKÉM JAZYCE
LÉKOVÉ KOMPENDIUM
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONKY AUTORŮ
REJSTŘÍK
MUDr. Jan Vachek
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Vít Motáň
Oddělení klinické hematologie a transfúzní oddělení, Nem. České Budějovice a.s.
MUDr. et PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha
MUDr. Adéla Hrnčiříková
Hemodialyzační středisko, Klatovská nemocnice, a.s.
Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
I. interní klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN a Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Eva Balážiová, Ph.D
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jan Böhm, Ph.D.
Brustzentrum, Klinikum Hildburghausen, SRN
MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Vilém Danzig, CSc.
II. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Petr Hartl
Hemodialyzační středisko B. Braun Avitum, Teplice
MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
Ordinace všeobecného praktického lékařství, Mariánské Lázně
MUDr. David Foral
Kardiologické oddělení Nem. České Budějovice a.s.
MUDr. Martin Jedlička
ORL klinika FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
MUDr. Jan Krátký, Ph.D.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Kateřina Maxová
Gynekologicko-porodnická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Jan Říčař
Dermatologická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Tomáš Sattran
Kardiologické oddělení Nem. České Budějovice a.s.
MUDr. Josef Štumar
Interní ambulance nemocnice Dačice
MUDr. Pavel Trachta
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Ivan Vonke, MBA
Oddělení klinické hematologie nem. České Budějovice
MUDr. Iveta Weissová
JL klinika, Praha

Doporučujeme

Naléhavé stavy v pneumologiiRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyEKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.