Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc

Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie

Jan Korábečný, Ondřej Soukup, Martin Vališ a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 198 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-643-6
EAN:
9788073456436
Dostupnost:
skladem
Podle současných poznatků je Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, které způsobuje duševní a fyzický úpadek vedoucí postupně k smrti. Prvními příznaky této choroby jsou většinou malé změny chování. Postižený má potíže s krátkodobou pamětí. Dělá mu problémy učení, počítání, rozhodování nebo správa osobních financí. Stále obtížněji kontroluje své emocionální chování a chová se neočekávaně a často neadekvátně dané situaci. Rozsáhlý autorský kolektiv připravil nyní moderní přehlednou monografii věnovanou komplexně problematice Alzheimerovy nemoci – od etiologie a patogeneze, přes preklinické a klinické aspekty až k farmakoterapii a dalším terapeutickým modalitám. Velký důraz je kladen i na sociální a socioekonomické aspekty této choroby.
Kniha je určena primárně neurologům a psychiatrům, užitečná však bude i pro internisty a další obory, které se s pacienty trpící Alzheimerovou nemocí setkávají.
ÚVOD
1 Úvod do problematiky Alzheimerovy choroby
1.1 Historický pohled
1.2 Současný pohled
1.3 Etiopatogeneze Alzheimerovy choroby
2 Socioekonomické aspekty Alzheimerovy choroby
2.1 Sociální aspekty Alzheimerovy choroby
2.2 Finanční výdaje na léčbu Alzheimerovy choroby
2.3 Strategie přístupu v oblasti Alzheimerovy choroby v Evropě
2.4 Pacienti s Alzheimerovou chorobou v České republice
II PATOFYZIOLOGIE ALZHEIMEROVY CHOROBY
3 Cholinergní teorie vzniku Alzheimerovy choroby
4 Amyloidní hypotéza
4.1 Amyloidní prekurzorový protein
4.2 Fyziologická funkce amyloidního prekurzorového proteinu
4.3 Patologická funkce amyloidního prekurzorového proteinu
4.4 Beta-sekretáza
4.5 BACE-1 inhibitory v terapii Alzheimerovy choroby
4.6 Gama-sekretáza
4.7 Inhibitory gama-sekretázy v klinickém hodnocení
4.8 Presenilin 1 a presenilin 2
4.9 Apolipoprotein E a další apolipoproteiny
4.10 Amyloid beta a neurodegenerace
4.11 Závěr
5 Glutamátergní systém v patogenezi Alzheimerovy choroby
5.1 Glutamátové receptory
5.2 Glutamátové transportéry
5.3 Glutamátergní neurotransmise
5.4 Potenciální terapie zaměřené na glutamátergní systém
6 Patologie tau a inhibitory GSK-3β
6.1 Stavba neuronové buňky
6.2 Mikrotubulární asociační proteiny
6.3 Vlastnosti a struktura tau proteinů
6.4 Funkce tau proteinů
6.5 Role tau proteinů v patofyziologii Alzheimerovy choroby
6.6 Léčiva zaměřená na tau proteiny
6.7 Shrnutí
7 Neurozánět a jeho role
7.1 Mechanismy neurozánětu
7.2 Terapie neurozánětu
8 Hypotéza oxidačního stresu
8.1 Oxidační stres
8.2 Reaktivní formy kyslíku a dusíku
8.3 Biochemické známky oxidačního stresu
8.4 Role amyloidu beta ve vzniku a rozvoji oxidačního stresu
8.5 Význam mitochondrií ve vztahu k reaktivní formě kyslíku a dusíku
8.6 Význam hypotézy oxidačního stresu pro terapii
Alzheimerovy choroby
III PREKLINICKÉ A KLINICKÉ ASPEKTY
ALZHEIMEROVY CHOROBY
9 Hematoencefalická bariéra
9.1 Morfologie hematoencefalické bariéry
9.2 Funkce hematoencefalické bariéry
9.3 Hematoencefalická bariéra a Alzheimerova choroba
10 Zvířecí modely Alzheimerovy choroby
10.1 Modely přirozené
10.2 Modely genetické
10.3 Modely intervenční
10.4 Vybrané behaviorální metody
11 V současnosti klinicky užívaná léčiva
11.1 Inhibitory acetylcholinesterázy
11.2 Antagonista NMDA receptorů
11.3 Budoucnost v léčbě Alzheimerovy choroby
11.4 Závěr
12 Nealzheimerovské typy demencí a jejich farmakoterapie
12.1 Frontotemporální demence
12.2 Demence s Lewyho tělísky
12.3 Demence u Parkinsonovy nemoci
12.4 Vaskulární demence
12.5 Závěr
13 Diagnostika Alzheimerovy choroby
13.1 Neuropsychologické testování kognitivních funkcí
14 Poruchy chování u demencí
14.1 Poruchy chování u demencí
14.2 Léčba poruch chování
14.3 Nejčastější poruchy chování
IV EXPERIMENTÁLNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY
15 Mitochondriální enzym ABAD a jeho role v rozvoji a léčbě Alzheimerovy choroby
15.1 Intracelulární amyloid beta
15.2 Struktura, mechanismus a funkce
15.3 Interakce ABAD-Aβ a její důsledky
15.4 Mechanismus toxicity komplexu ABAD-Aβ
15.5 Ovlivnění interakce ABAD-Aβ jako potenciální cíl terapie AD
15.6 Závěr
16 Ovlivnění muskarinových a nikotinových receptorů
16.1 Nikotinové receptory
16.2 Muskarinové receptory
16.3 Nikotinové receptory v Alzheimerově chorobě
16.4 Muskarinové receptory v Alzheimerově chorobě
17 Imunoterapie v léčbě Alzheimerovy choroby
17.1 Imunoterapie cílená na amyloid beta
17.2 Aktivní imunizace
17.3 Pasivní imunizace
17.4 Imunoterapie cílená na tau
17.5 Závěr
18 Těžké kovy v Alzheimerově chorobě, chelátory kovů
18.1 Měď
18.2 Zinek
18.3 Železo
18.4 Hliník
18.5 Chelátory kovů pro terapii Alzheimerovy choroby
18.6 Závěr
19 Prolyloligopeptidáza
19.1 Výskyt
19.2 Struktura
19.3 Význam
19.4 Klinický význam
Doslov
V ODBORNÉ RECENZE
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Neurologická klinika, FN Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
Mgr. Kateřina Babková
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
PharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
Doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Mgr. Lucie Drtinová, Ph.D.
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
PharmDr. Lukáš Górecki, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D.
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
PharmDr. Jan Honegr, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
PharmDr. Lukáš Hroch, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Mgr. Katarína Chalupová, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
PharmDr. Jana Kubišová
Farmaceutická fakulta UK
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Mgr. Hana Linková
Přírodovědecká fakulta MU
PharmDr. Jan Marek, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
Katedra ekonomie, Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové
Prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika a Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
RNDr. Eva Mezeiová, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
RNDr. Jan Misík, Ph.D.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. , Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové
Prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec
Králové
Mgr. Eugenie Nepovímová, Ph.D.
Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Prof. MUDr. Jiří Patočka, DrSc.
Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Mgr. Filip Zemek, Ph.D.
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
Doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
Kniha je určena primárně neurologům a psychiatrům, užitečná však bude i pro internisty a další obory, které se s pacienty trpící Alzheimerovou nemocí setkávají.

Doporučujeme

Program Mates + CD s materiály k vytištěníAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíKlinická psychofarmakologieSlovník lékařských zkratekNeuropsychiatrieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.