ARDS v klinické praxi

ARDS v klinické praxi

edice Intenzivní medicína

Jan Máca a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 695 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-447-0
Dostupnost:
skladem
Syndrom akutní dechové tísně je významná klinická jednotka zahrnující těžké formy respiračního selhání nekardiální etiologie. Vzniká na podkladě rozsáhlé heterogenní skupiny zevních a vnitřních inzultů postihujících plicní parenchym. Problematika ARDS zasahuje do mnoha oblastí v intenzivní medicíně a je jedním z nejčastějších faktorů zhoršujících nemocnost a úmrtnost kriticky nemocných (30–60 %).
Publikace si klade za cíl zajistit čtenáři úvod do komplexní problematiky syndromu po stránce teoretické (historie, epidemiologie, patogeneze, budoucnost) a praktické (sjednocení náhledu na jednotlivé dostupné terapeutické intervence a usnadnění rozhodovacího procesu stran jejich užití). V neposlední řadě je také jejím záměrem přehledně popsat vztah ARDS ke dvěma nejvýznamnějším patologickým jednotkám vyskytujícím se na jednotkách intenzivní péče: syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS) a sepse.
Poděkování
1 Úvodní slovo autora
2 Historie ARDS
3 Epidemiologie ARDS
3.1 Incidence
3.2 Mortalita
4 Etiologie ARDS
4.1 Sepse, SIRS a multiorgánové selhání ve vztahu k ARDS
4.2 Akutní pankreatitida a ARDS
4.3 Popáleninové trauma a ARDS
4.4 Pneumonie a ARDS
4.5 Aspirace a ARDS
4.6 Trauma a ARDS
4.7 Tuková embolie
4.8 Kardiopulmonální bypass (mimotělní oběh) a ARDS
4.9 TRALI (transfusion-related acute lung injury), akutní plicní postižení v souvislosti s transfuzí krevních derivátů
5 Patogeneze a patofyziologie ARDS
5.1 Úvod
5.2 Stručný popis jednotlivých fází ARDS (patogeneticky, morfologicky)
5.3 Stručný popis rozvoje inflamatorního plicního poškození při ARDS (patofyziologicky, časově)
5.4 Typy plicního inzultu
5.5 Průběh zánětlivé odpovědi na inzult
5.6 Závěr
6 Klinická symptomatologie ARDS
6.1 Dušnost
6.2 Kašel
6.3 Bolest plicního/hrudního původu
6.4 Abnormální tělesná teplota
7 Diagnostika
7.1 Definice ARDS (ALI/ARDS), diagnostická kritéria a jejich kontroverze
7.2 Diferenciální diagnostika
7.3 Vyšetřovací metody
8 Monitorace pacientů s ARDS
8.1 Úvod
8.2 Monitorace výměny krevních plynů
8.3 Monitorace mechaniky respiračního systému
8.4 Monitorace hemodynamiky se zaměřením na parametry plicní funkce
9 Krevní plyny u ARDS
9.1 Stručný úvod a definice – hypoxemie, hyperoxemie, hypokapnie, hyperkapnie
9.2 Hyperoxemie a toxicita O2
9.3 Hypoxemie
9.4 Hyperkapnie
10 Patologické nálezy při ARDS – cytologie a histologie
10.1 Úvod do problematiky
10.2 Zpracování materiálu pro histologické a cytologické vyšetření
10.3 Histologický obraz ARDS – difuzní alveolární poškození (DAD)
10.4 Etiologie a patogeneze difuzního alveolárního poškození
10.5 Primární a sekundární ARDS
10.6 MODS při ARDS – nepoměr klinického a histopatologického obrazu
11 VILI a ARDS
11.1 Obecný úvod
11.2 Terminologie VILI/VALI
11.3 Stručná anatomie skeletu bronchiálního stromu ve vztahu k VILI
11.4 Patogenetický podklad VILI (lokální poškození pozitivním přetlakem)
11.5 VILI a ARDS
11.6 Mechanismy VILI
11.7 Systémové důsledky VILI
11.8 VILI z pohledu EBM
11.9 VILI u nonARDS pacientů
11.10 Strategie k minimalizaci VILI
11.11 Diskuze
12 Terapie ARDS
12.1 Konvenční umělá plicní ventilace u nemocných s ARDS
12.2 Nekonvenční ventilační intervence
12.3 Záchranné (rescue) intervence u ARDS
12.4 Farmakologická terapie
13 Komplikace ARDS
13.1 Úvod
13.2 Akutní komplikace ARDS
13.3 Chronické komplikace ARDS a ovlivnění kvality života
13.4 Možnosti zlepšení kvality života u pacientů s ARDS
14 Genetika ARDS
14.1 Obecný úvod
14.2 Genová analýza
14.3 Genová terapie
15 Budoucnost ARDS
15.1 Úvod
15.2 Budoucnost terapie
15.3 Budoucnost diagnostiky
15.4 Budoucnost klinických studií
16 Interorgánové interakce respiračního systému
16.1 Úvod
16.2 Interakce respiračního a kardiovaskulárního systému
16.3 Interakce respiračního systému a bránice
16.4 Interakce respiračního systému a centrálního nervového systému
16.5 Interakce respiračního systému a ledvin
17 Souhrn problematiky ARDS z pohledu medicíny založené na důkazech
17.1 Úvod
17.2 Zásady klinického přístupu k pacientům s ARDS
17.3 Vybraná doporučení pro klinickou praxi
17.4 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
MUDr. Jan Máca
KARIM FN Ostrava a LF OU
Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Kardiochirurgické oddělení, FN Ostrava
Prof. Vladimír Černý, Ph.D.
KARIM LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Dostál,
KARIM LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Igor Dvořáček
Ústav soudní patologie, FN Ostrava, LF OU
Doc. MUDr. Dvořáčková, Ph.D., MIAC
Ústav patologie FN Ostrava
Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. MBA.
Onkologická klinika FN Ostrava
Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Marcela Káňová
KARIM FN Ostrava a LF OU
MUDr. Michal Kolář
Ústav hematologie a krevní transfuze 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Milan Kratochvíl
KARIM LF MU a FN Brno Bohunice
MUDr. Martin Liberda
Gastroenterologické oddělení, nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Jan Rulíšek
KARIM 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Peter Sklienka
KARIM FN Ostrava a LF OU
MUDr. Jan Stašek
KARIM LF MU a FN Brno-Bohunice
MUDr. Bronislav Stibor
Landesklinikum Baden bei Wien, Rakousko a FN Brno
MUDr. Iva Zámečníková
Centrum popálenin, FN Ostrava
MUDr. Josef Závada
KARIM 1. LF UK a VFN Praha
Ocenění ČSIM za nejlepší monografii roku 2015
Kniha je určena všem lékařům, pre- i postgraduálním studentům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se zabývají péčí o kriticky nemocné pacienty.

Doporučujeme

Spontánní pneumotoraxPlicní funkce pro klinickou praxiSepseKapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíIntersticiální plicní procesyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.