Artroskopie kyčelního kloubu

Artroskopie kyčelního kloubu

Petr Zeman a kolektiv

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 263 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-510-1
Dostupnost:
skladem
Artroskopie kyčelního kloubu (ASK) je progresivní minimálně invazivní metoda, která umožňuje kromě přímé diagnostiky také bezprostřední terapeutické zákroky. K její rostoucí popularitě v ortopedii a traumatologii přispívá efektivita spojená s rychlým hojením a tedy i s časným návratem pacienta do běžného života. Artroskopie kyčelního kloubu má rovněž velký význam ve sportovní medicíně, a to opět ve smyslu diagnostiky i terapie.
Předmluva
Slovo úvodem
Poděkování
Úvod
1 Vývoj a historie artroskopie kyčelního kloubu
Vojtěch Havlas, Andrej Stančák
1.1 Historie artroskopie
1.2 Vývoj artroskopie kyčelního kloubu ve světě
1.3 Artroskopie kyčelního kloubu v České republice
1.4 Vývoj nástrojového vybavení
1.5 Vývoj polohování pacienta a operačních vstupů
1.6 Rozvoj indikačních kritérií
1.7 Minulost, současnost a budoucnost artroskopie kyčelního kloubu
2 Klinické vyšetření kyčelního kloubu
Jakub Kautzner, Petr Zeman
2.1 Úvod
2.2 Postup klinického vyšetření bolestí kyčelního kloubu
2.3 Závěr
3 Zobrazovací metody před artroskopií kyčelního kloubu
David Musil, Petr Zeman, Jakub Kautzner
3.1 Úvod
3.2 Rtg
3.3 Počítačová tomografie
3.4 Pozitronová emisní tomografie
3.5 Magnetická rezonance
3.6 Scintigrafie
3.7 Ultrazvukové vyšetření
3.8 Artrografie
4 Nástrojové vybavení, pozice pacienta a porty při artroskopii kyčle
Libor Paša
4.1 Úvod
4.2 Operační sál a stůl
4.3 Nástrojové vybavení
4.4 Operační přístupy
5 Artroskopická anatomie kyčelního kloubu
Petr Zeman, Karel Koudela jr.
5.1 Úvod
5.2 Artroskopická anatomie
5.3 Závěr
6 Indikace artroskopie kyčle
Radim Kalina, Petr Zeman
6.1 Úvod
6.2 Současné indikace
6.3 Intraartikulární indikace
6.4 Extraartikulární indikace
6.5 Kontraindikace
6.6 Závěr
7 Diferenciální diagnostika bolestí kyčle
Martin Mohyla, Petr Zeman
7.1 Úvod
7.2 Přístup k diagnostice
7.3 Shrnutí
8 Technika artroskopie kyčle se začátkem v centrálním kompartmentu
Pavel Sadovský
8.1 Úvod
8.2 Operační technika
9 Technika artroskopie kyčle se začátkem v periferním kompartmentu
Petr Zeman
9.1 Úvod
9.2 Artroskopická anatomie
9.3 Operační technika
9.4 Závěr
10 Femoroacetabulární impingement syndrom
David Musil, Petr Zeman
10.1 Úvod
10.2 Léčba FAI
10.3 Rehabilitace po artroskopickém ošetření FAI
11 Artroskopická terapie labrálních lézí
Pavel Sadovský, Petr Zeman
11.1 Úvod
11.2 Klasifikace
11.3 Etiologie
11.4 Klinický nález
11.5 Artroskopické ošetření
11.6 Závěr
12 Ventrální periartikulární patologie kyčelního kloubu
Petr Zeman, Jana Cibulková
12.1 Úvod
12.2 Syndrom lupavé kyčle vnitřního typu
12.3 Iliopsoas impingement syndrom
12.4 Poranění začátku musculus rectus femoris
12.5 Subspine impingement syndrom
12.6 Závěr
13 Peritrochanterické patologie
Petr Zeman
13.1 Úvod
13.2 Artroskopická anatomie peritrochanterického prostoru
13.3 Trochanterická burzitida a tendinopatie abduktorů kyčle
13.4 Syndrom lupavé kyčle zevního typu
13.5 Závěr
14 Patologie subgluteálního prostoru
Petr Zeman, Marek Peterka
14.1 Úvod
14.2 Anatomie subgluteálního prostoru
14.3 Závěr
15 Artroskopie kyčelního kloubu u koxartrózy
Moheb Rafi, Petr Zeman
15.1 Úvod
15.2 Etiopatogeneze, klasifikace a terapie
15.3 Pohled do literatury
15.4 Klinické známky a příznaky mírné a střední koxartrózy
15.5 Artroskopická terapie, technika provedení
15.6 Rehabilitace a pooperační péče
15.7 Závěr
16 Artroskopie u totální endoprotézy kyčelního kloubu
Pavel Sadovský
16.1 Úvod
16.2 Operační postup
16.3 Závěr
17 Komplikace artroskopie kyčle
Moheb Rafi, Petr Zeman
17.1 Úvod
17.2 Komplikace vzniklé použitím trakce
17.3 Komplikace vzniklé při zavádění portů
17.4 Zlomení nástroje v průběhu výkonu
17.5 Extravazace tekutin
17.6 Infekční komplikace
17.7 Hluboká žilní trombóza
17.8 Avaskulární nekróza hlavice femuru
17.9 Iatrogenní chondrolabrální léze
17.10 Komplikace vznikající v souvislosti s terapií
FAI syndromu
17.11 Heterotopické osifikace
17.12 Závěr
18 Možnosti otevřených výkonů na kyčelním kloubu
Jakub Kautzner
18.1 Úvod
18.2 Operační přístupy pro ošetření kyčelního kloubu
18.3 AMIS přístup a ošetření patologie na kyčelním kloubu
18.4 Řízená luxace kyčelního kloubu
18.5 Pooperační režim
18.6 Závěr
19 Rehabilitace kyčelního kloubu u femoroacetabulárního impingement syndromu
Pavel Kolář, Michal Truc
19.1 Úvod
19.2 Základní hybné stereotypy kyčelního kloubu
19.3 Poruchy posturálně lokomoční funkce a její příčiny
19.4 Patofyziologie posturálně lokomočních funkcí
19.5 Postupy ke korekci hybných stereotypů kyčelního kloubu
19.6 Pooperační rehabilitace
19.7 Souhrn
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonek autora
Rejstřík
MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, LF UK a FN Plzeň

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Jana Cibulková
Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň
Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Karel Koudela jr., Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, LF UK a FN Plzeň
MUDr. Martin Mohyla
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
MUDr. David Musil, Ph.D.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Klinika traumatologie, Úrazová nemocnice, Brno
„„MUDr. Marek Peterka, Neurologická klinika, LF UK a FN Plzeň
MUDr. Moheb Rafi
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Přerov
MUDr. Pavel Sadovský
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
MUDr. Andrej Stančák
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Michal Truc
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonechLoketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydáníRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuOsteoartrózaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.