Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., Ing. Petr Novobilský a kol.

Formát:
214×272 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 639 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
1696,- Kč (MC 1995,- Kč)
Sleva:
299,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-472-2
Dostupnost:
skladem
Po úspěchu knihy Vaskulární diagnostika a intervenční výkony přichází kolektiv FN Ostrava vedený MUDr. Václavem Procházkou, Ph.D., MSc., s druhou publikací, tentokrát prakticky koncipovaným atlasem. Ten by měl být vhodným doplňkem první knihy, neboť ilustruje a prakticky vysvětluje radiologické nálezy v povodí cév celého těla. Použité techniky zahrnují aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, neinvazivní metody vyšetření cévního systému – dopplerovskou ultrasonografii, CT angiografii a MR angiografii. Invazivní metodou je pak aplikace pozitivní nebo negativní kontrastní látky přímo do lumina cév a jejich klasické RTG zobrazení, arteriální řečiště lze zobrazit buď přímou perkutánní punkcí nebo Seldingerovou katetrizační technikou.
Předmluvy
1 Hlava
1.1 Mozková aneurysmata
1.2 Arteriovenózní malformace
1.3 Intrakraniální stenózy
1.4 Disekce intrakraniálních tepen
1.5 Meningeomy
1.6 Karotido-kavernózní píštěl
1.7 Durální arteriovenózní píštěle
1.8 Cévní mozkové příhody
1.9 Cerebrální venózní trombóza
2 Krk
2.1 Aterosklerotické postižení karotid
2.2 Disekce extrakraniálních tepen
2.3 Pseudoaneurysma a aneurysma karotid
2.4 Ateroskleróza vertebrálních tepen
2.5 Arteriovenózní malformace krku a obličeje
2.6 Paragangliomy
3 Hrudník
3.1 Tepny oblouku aorty
3.2 Hrudní aorta
3.3 Vena cava superior
3.4 Plíce
4 Horní končetiny
4.1 Endovaskulární léčba cév horních končetin
4.2 Žíly horní končetiny
4.3 Trauma tepen horních končetin
4.4 Arteriovenózní malformace horní končetiny
4.5 Hemangiom paže a předloktí
5 Břicho
5.1 Embolizace aneurysmat viscerálních tepen
5.2 Intervenční výkony na a. renalis
5.3 Embolizace traumat viscerálních orgánů
5.4 Embolizace tumorů viscerálních orgánů
5.5 Aneurysma abdominální aorty
5.6 Stenóza abdominální aorty
5.7 Dolní dutá žíla, kavální filtr, tunelizovaný katétr
6 Pánev
6.1 Endovaskulární léčba pánevních tepen a žil
6.2 Embolizace traumat
6.3 Embolizace gynekologických krvácení
6.4 Embolizace děložních myomů
6.5 Aneurysmata pánevních tepen
6.6 Mayův-Thurnerův syndrom
6.7 Pánevní arteriovenózní malformace
6.8 Chronický uzávěr pánevních tepen
7 Dolní končetiny
7.1 Rekanalizace chronického uzávěru
7.2 Rekanalizace akutního uzávěru
7.3 Hybridní výkony
7.4 Rekanalizace bércových tepen
7.5 Trauma tepen dolních končetin
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Ing. Petr Novobilský
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum, FN Ostrava
Bc. Ivan Capulič, DiS.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
MUDr. Vladimír Čížek
Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava
MUDr. Daniel Czerný
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Sylva Gargašová
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
MUDr. Jaroslav Havelka
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
MUDr. Pavel Havránek
Transplantační centrum, FN Ostrava
MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika, FN Ostrava
Bc. Peter Chalachan, DiS.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
MUDr. František Jalůvka
Chirurgická klinika, FN Ostrava
MUDr. Tomáš Jonszta, MBA
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Jaromíra Kamarytová
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Mgr. Miroslava Kolářová
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Ing. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
MUDr. Jan Krajča
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Mgr. Kateřina Křivánková, DiS.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Pavlína Kusinová
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Bc. Petra Procházková
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Mgr. Mária Šamajová
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava

Doporučujeme

Onemocnění viscerálních cévVaskulární diagnostika a intervenční výkonyPrůvodce cévními chorobami pro pacientyAmbulantní operace křečových žilFarmakoterapie tromboembolických stavůZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.