Bariatrie

Bariatrie

Chirurgická léčba obezity a cukrovky

Mojmír Kasalický

Formát:
154×230 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 134 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-593-4
Dostupnost:
skladem
Prevalence obezity celosvětově stále stoupá, a to jak v rozvinutých, tak i v rozvojových zemích. Zdravotní komplikace způsobené obezitou spolu se společenskou diskriminací přispívají ke zhoršené kvalitě života obézních jedinců. Obezita postihuje téměř všechny společenské vrstvy obyvatelstva a v poslední době se vyskytuje u stále mladších jedinců a dokonce i u části dětské populace. Ještě rychlejší než vzestup prevalence obezity v současnosti je vzestup prevalence cukrovky druhého typu. Na základě těchto údajů Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila obezitu a diabetes mellitus 2. typu pandemií 21. století.
Bariatrická chirurgie za posledních několik desetiletí dosáhla nejen vysoké technické dokonalosti, ale především se posunula z oblasti výkonů prováděných spíše z estetických důvodů do oblasti řešící stavy s vysokou medicínskou závažností. Pro mnohé lékaře tak je překvapením, že bariatrické výkony mají ze všech způsobů léčby cukrovky 2. typu nejvyšší dlouhodobou úspěšnost. Bariatrická léčba cukrovky je však účinná pouze ve stadiu, kdy je ještě zachována vlastní sekrece inzulinu – a to dosud řada lékařů neví.
Předmluva
1 Úvod
2 Obezita v historických souvislostech
3 Obezita jako nemoc
3.1 Definice a klasifikace obezity
3.2 Funkce tukové tkáně v organismu
3.3 Změny metabolismu tukové tkáně při obezitě
3.4 Metody pro měření obsahu tuku v organismu
3.5 Etiopatogeneze obezity
3.6 Epidemiologie obezity
4 Komplikace obezity, vyšetření obézního pacienta, konzervativní léčba obezity
4.1 Zdravotní rizika a komplikace obezity
4.2 Socioekonomické důsledky obezity
4.3 Vyšetření obézního pacienta
4.4 Komplexní péče o obézní pacienty
4.5 Léčba obezity
5 Psychologické aspekty obezity
5.1 Poruchy příjmu potravy
5.2 Psychologické aspekty bariatrické/metabolické chirurgie
6 Chirurgická léčba obezity
6.1 Historie miniinvazivní chirurgie
6.2 Stručná historie bariatrické chirurgie
6.3 Současné nejpoužívanější bariatrické metody
6.4 Semiinvazivní metody léčby obezity
6.5 Indikace k bariatrickým výkonům
6.6 Kontraindikace bariatrických výkonů
6.7 Vyšetření před bariatrickým výkonem
6.8 Výběr bariatrického výkonu
6.9 Příprava morbidně obézního nemocného před bariatrickou operací
6.10 Bariatricko-metabolická operace
6.11 Časné pooperační období
6.12 Dlouhodobý efekt chirurgické léčby obezity
7 Jednotlivé metody bariatrie
7.1 Sleeve gastrectomy – tubulizace žaludku
7.2 Žaludeční bypass
7.3 Vertikální žaludeční plikace
7.4 Bandáž žaludku
7.5 Biliopankreatická diverze
8 Perspektivy léčby obezity
8.1 Správná indikace pacientů k bariatrické chirurgii
8.2 Nové farmakoterapeutické možnosti
9 Současná situace České bariatrie
10 Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha; FZaSP TU, Trnava
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Mimořádně zasvěceně napsaná kniha je určena jak chirurgům, tak diabetologům a internistům.

Doporučujeme

Moderní terapie obezityVegetariánská strava v léčbě diabetuAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíPraktická diabetologieDiabetes mellitus 2. typuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.