Bolesti hlavy v klinické praxi

Bolesti hlavy v klinické praxi

Rudolf Kotas

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
měkká (V2), 312 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-443-2
Dostupnost:
skladem
Bolesti hlavy představují trvale jeden z velkých klinických problémů. Prevalence bolestí hlavy je mimořádně vysoká, existuje řada typů bolesti hlavy, které není vždy snadné správně rozlišit a v neposlední řadě přetrvává u mnoha lékařů pocit, že bolest hlavy není skutečná nemoc. Bolest hlavy je těžké objektivizovat, na druhé straně bolesti hlavy v naprosté většině významně snižují kvalitu života a v nemalém procentu vedou k pracovní neschopnosti. S odstupem řady let po velmi úspěšné knize Migréna – patofyziologie a léčba (Maxdorf 2001) vychází nyní další kniha našeho předního neurologa MUDr. Rudolfa Kotase, Ph.D. Publikace Bolesti hlavy v klinické praxi je zatím nejkomplexnějším dílem věnovaným bolestem hlavy v české lékařské literatuře. Kromě širšího záběru kniha odráží velký pokrok, který medicína učinila ve studiu bolestí hlavy od začátku nového milénia. Pokrok se týká jak pochopení příčin a mechanismů bolestí hlavy, tak nových farmakoterapeutických možností.
I. OBECNÉ ASPEKTY BOLESTÍ HLAVY
1 Historický přehled o bolestech hlavy
2 Diagnostika bolestí hlavy
2.1 Primární bolesti hlavy
2.2 Sekundární bolesti hlavy
2.3 Anamnéza u bolestí hlavy
2.4 Fyzikální vyšetření
2.5 Neurologické vyšetření
2.6 Pomocná vyšetření
II. MIGRÉNA
3 Epidemiologie, vliv na jedince a společnost
3.1 Epidemiologie
3.2 Vliv na jedince a společnost
4 Klinický obraz
4.1 Prodromy
4.2 Aura
4.3 Bolest
4.4 Pozáchvatové období
4.5 Komplikace migrény
4.6 Epizodické syndromy, které mohou být v souvislosti s migrénou (dříve dětské periodické syndromy)
5 Komorbidity migrény
5.1 Migréna a ischemické cévní mozkové příhody
5.2 Migréna a epilepsie
5.3 Migréna a roztroušená skleróza
5.4 Migréna a koronární srdeční choroba
5.5 Migréna a kongenitální srdeční defekty
5.6 Migréna a psychiatrické komorbidity
5.7 Migréna s komorbidní bolestí
5.8 Migréna a imunologické nemoci
5.9 Význam komorbidit pro praxi
6 Patofyziologie migrény
6.1 Korová šířící se deprese
6.2 Trigeminovaskulární systém
6.3 Význam serotoninu
6.4 Význam magnesia
6.5 Nevyřešené otázky
6.6 Genetika
7 Provokační faktory
7.1 Faktory nepotravinové
7.2 Faktory potravinové
7.3 Léky
7.4 Hormonální faktory
7.5 Vlastní zkušenosti s provokačními faktory
8 Farmakoterapie migrény
8.1 Léčba akutního záchvatu
8.2 Léčba status migrenosus
8.3 Profylaktická léčba
8.4 Léčba menstruační migrény
8.5 Léčba v těhotenství a při laktaci
8.6 Léčba migrény u dětí a adolescentů
8.7 Léčba migrény v budoucnu
III. OSTATNÍ PRIMÁRNÍ BOLESTI HLAVY
9 Tenzní typ bolesti hlavy
9.1 Klinický obraz a formy
9.2 Epidemiologie a společenský význam
9.3 Patofyziologie
9.4 Léčba
10 Trigeminové autonomní bolesti hlavy
10.1 Cluster headache
10.2 Paroxysmální hemikranie
10.3 Krátce trvající jednostranné neuralgiformní bolesti hlavy
10.4 Hemicrania continua
11 Další primární bolesti hlavy
11.1 Primární bodavá bolest hlavy
11.2 Primární bolest hlavy při kašli
11.3 Primární bolest hlavy při cvičení
11.4 Primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou
11.5 Hypnická bolest hlavy
11.6 Primární thunderclap headache nebo-li primární prudce nastupující (blesková) bolest hlavy
11.7 Nové denní trvalé bolesti hlavy
11.8 Numulární bolest hlavy
11.9 Bolest hlavy vyvolaná chladovými podněty
11.10 Bolest hlavy vyvolaná vnějším tlakem na hlavu
IV. SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY
12 Bolest hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku
12.1 Poúrazové bolesti hlavy
12.2 Bolest hlavy v souvislosti s whiplash injury
12.3 Bolest hlavy v souvislosti s traumatickým intrakraniálním hematomem
12.4 Bolesti hlavy po kraniotomii
13 Bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním v kraniální nebo cervikální oblasti
13.1 Bolest hlavy v souvislosti s ischemickou cévní mozkovou příhodou
13.2 Bolest hlavy v souvislosti s tranzitorní ischemickou atakou
13.3 Bolest hlavy v souvislosti s intracerebrálním krvácením
13.4 Bolest hlavy v souvislosti se subarachnoidálním krvácením
13.5 Bolest hlavy v souvislosti s cévní malformací bez ruptury
13.6 Bolest hlavy v souvislosti s vaskulitidou
13.7 Bolest hlavy při postižení krkavice nebo vertebrální arterie
13.8 Bolest hlavy v souvislosti s mozkovou žilní trombózou
13.9 Bolest hlavy v souvislosti s dalším intrakraniálním cévním postižením
14 Bolest hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní etiologie
14.1 Bolest hlavy v souvislosti se zvýšením tlaku likvoru
14.2 Bolest hlavy v souvislosti se snížením tlaku likvoru
14.3 Bolest hlavy v souvislosti s neinfekčním zánětlivým onemocněním
14.4 Bolest hlavy v souvislosti s nitrolebním nádorem
14.5 Bolest hlavy v souvislosti s intrathekální injekcí
14.6 Bolest hlavy v souvislosti s epileptickým záchvatem
14.7 Bolest hlavy v souvislosti s Arnoldovou-Chiariho malformací typu I
14.8 Syndrom přechodné bolesti hlavy a neurologického deficitu s lymfocytózou v likvoru (HaNDL)
15 Bolest hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky účinné látky nebo s jejím vysazením
15.1 Bolest hlavy vyvolaná akutním podáním látek nebo akutním vystavením jejich účinku
15.2 Bolest hlavy z nadužívání (abúzu) léčiv
15.3 Bolesti hlavy jako nežádoucí účinek chronického užívání léčiv
15.4 Bolest hlavy vyvolaná vysazením farmakologicky účinných látek
16 Bolest hlavy v souvislosti s infekcí
16.1 Bolest hlavy v souvislosti s intrakraniální infekcí
16.2 Bolest hlavy v souvislosti s celkovou (systémovou) infekcí
16.3 Bolest hlavy v souvislosti s infekcí HIV (AIDS)
16.4 Chronická postinfekční bolest hlavy
17 Bolest hlavy v souvislosti s poruchami homeostatických mechanismů
17.1 Bolest hlavy v souvislosti s hypoxií a/nebo hyperkapnií
17.2 Dialyzační bolest hlavy
17.3 Bolest hlavy v souvislosti s hypertenzí
17.4 Bolest hlavy v souvislosti s hypotyreózou
17.5 Bolest hlavy v souvislosti s hladověním
17.6 Bolest hlavy v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční
18 Bolest hlavy nebo v obličeji v souvislosti s neúrazovým postižením lebky, krku, očí, uší, nosu, paranazálních dutin, zubů nebo dutiny ústní
18.1 Bolest hlavy v souvislosti s postižením lebečních kostí
18.2 Bolest hlavy v souvislosti s postižením krku
18.3 Bolest hlavy v souvislosti s onemocněním očí
18.4 Bolest hlavy v souvislosti s postižením ušních struktur
18.5 Bolest hlavy v souvislosti se zánětem nosu a/nebo paranazálních dutin
18.6 Bolest hlavy v souvislosti s postižením zubů, čelistí a dalších struktur dutiny ústní
18.7 Bolest hlavy nebo v obličeji v souvislosti s postižením čelistního kloubu
19 Bolest hlavy v souvislosti s duševní (psychiatrickou) poruchou
19.1 Bolest hlavy v souvislosti se somatizační poruchou
19.2 Bolest hlavy v souvislosti s psychotickou poruchou
V. Kraniální neuralgie , centrální a primární bolesti v obličeji a další bolesti hlavy
20 Kraniální neuralgie a bolest v obličeji z centrálních příčin
20.1 Neuralgie trigeminu
20.2 Neuralgie nervus glossopharyngeus
20.3 Neuralgie nervus intermedius
20.4 Neuralgie nervus laryngeus superior
20.5 Nazociliární (Charlinova) neuralgie
20.6 Supraorbitální neuralgie
20.7 Okcipitální neuralgie
20.8 Syndrom krk-jazyk
20.9 Syndrom červeného ucha
20.10 Optická neuritida
20.11 Okulární diabetická neuropatie
20.12 Bolest hlavy nebo v obličeji v souvislosti s herpes zoster
20.13 Tolosův-Huntův syndrom
20.14 Oftalmoplegická migréna
20.15 Bolest v obličeji z centrálních příčin
20.16 Bolest v obličeji v souvislosti s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
20.17 Perzistující idiopatická obličejová bolest (atypická obličejová bolest)
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonek autora
Rejstřík
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika, LF UK a FN Plzeň

Doporučujeme

Farmakoterapie neuropatické bolestiIschemické cévní mozkové příhodyModerní farmakoterapie v neurologiiZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.