Bolesti zad a kloubů

Bolesti zad a kloubů

2., přepracované a doplněné vydání

MUDr. Marek Hakl, Ph.D. a kol.

Formát:
156×232 mm
Vazba:
pevná, 176 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-659-7
EAN:
9788073456597
Dostupnost:
skladem
Kniha je určena především odborné veřejnosti zabývající se léčbou jmenovaných bolestivých stavů a podává souhrn diagnostických a léčebných přístupů používaných v léčbě bolestí zad a kloubů. Může napomoci lékařům v postgraduální přípravě především k získání komplexního pohledu na diagnostiku a terapii bolestí. Důležité informace pro svoji klinickou praxi zde naleznou zajisté i neurologové, revmatologové, ortopedové, algeziologové a lékaři dalších odborností.
Publikace je rozdělena na dvě části – jedna se zabývá bolestmi páteře, druhá se věnuje bolestem kloubů. V každé části jsou kapitoly děleny podle léčebné metody nebo podle specializace autora a jeho diagnostického a terapeutického pohledu. Autoři jednotlivých kapitol patří ke špičkám v dané odbornosti nebo k průkopníkům popisovaných léčebných metod. Obrazová dokumentace v knize byla autory pečlivě vybrána a sestavena tak, aby jednotlivé snímky byly maximálně ilustrativní, popisné a informativní.
Po přečtení knihy by měl každý lékař získat základní vědomosti o možnostech různých lékařských specializací v diagnostice a terapii jmenovaných bolestivých stavů. To může napomoci v jeho klinické praxi k uvědomění si i jiných léčebných možností a ke správnému nasměrování pacienta.
Předmluva
1 Úvod
2 Patofyziologie bolestí zad
2.1 Patofyziologické procesy v rozvoji akutní a chronické bolesti
2.2 Neuropatická komponenta bolestí zad
2.3 Anatomický podklad bolestí páteře
2.4 Rizikové faktory bolesti zad
3 Klinický obraz a diagnostika bolestí zad
3.1 Charakteristika klinických syndromů v jednotlivých úsecích páteře
3.1.1 Klinické syndromy v oblasti krční páteře
3.1.2 Klinické syndromy v oblasti hrudní páteře
3.1.3 Klinické syndromy v oblasti bederní páteře
3.2 Diagnostika bolestí zad
4 Využití zobrazovacích metod v diagnostice bolestí zad
4.1 Úvod
4.2 Skiagrafie
4.3 Skiaskopie
4.4 Výpočetní tomografie
4.5 Magnetická rezonance
4.6 Scintigrafie skeletu a hybridní metody
4.7 Ultrazvuk
5 Farmakoterapie bolestí zad
5.1 Neopioidní analgetika
5.1.1 Analgetika a antipyretika
5.1.2 Nesteroidní antiflogistika a antirevmatika
5.1.3 Preferenční inhibitory COX-2
5.1.4 Selektivní inhibitory COX-2
5.2 Opioidní analgetika
5.2.1 Slabé opioidy
5.2.2 Silné opioidy
5.2.3 Kritéria pro zahájení léčby opioidy
5.2.4 Kritéria pro přerušení léčby opioidy
5.3 Adjuvantní analgetika pro léčbu neuropatické bolesti
5.3.1 Antidepresiva
5.3.2 Antikonvulziva
5.4 Myorelaxancia
5.5 Kanabinoidy
5.6 Infuzní léčba
6 Neinvazivní léčba
6.1 Možnosti léčebné rehabilitace při terapii bolestí zad a kloubů
6.1.1 Úvod
6.1.2 Problematika funkčních a strukturálních poruch
6.1.3 Patokineziologický rozbor
6.1.4 Fyzioterapeutické postupy
6.1.5 Závěr
6.2 Kognitivně-behaviorální terapie u chronické bolesti – integrující vývoj
6.2.1 Úvod
6.2.2 Psychoterapie v léčbě akutní, subakutní a chronické bolesti
6.2.3 Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) u chronické bolesti
6.2.4 Fáze kognitivně-behaviorální terapie (KBT) v léčbě bolesti
6.2.5 Závěr
6.3 Transkutánní elektroneurostimulace
6.3.1 Úvod
6.3.2 Přístroje a vybavení
6.3.3 Volba léčebného režimu
6.3.4 Elektrody
6.3.5 Relativní a absolutní kontraindikace
6.3.6 Vedlejší účinky a poškození
6.4 Akupuntura
6.4.1 Úvod
6.4.2 Praktické provedení
6.4.3 Indikace a kontraindikace
6.4.4 Bolesti bederní páteře
6.4.5 Závěr
7 Invazivní léčba
7.1 Invazivní anesteziologické metody léčby bolestí zad
7.1.1 Úvod
7.1.2 Rozdělení invazivních blokád podle jejich charakteru
7.1.3 Aplikované látky
7.1.4 Nejužívanější invazivní techniky v léčbě chronické bolesti
7.1.5 Závěr
7.2 Radiofrekvenční léčba bolestí zad
7.2.1 Úvod
7.2.2 Radiofrekvenční termoléze
7.2.3 Pulzní radiofrekvence
7.2.4 Indikace a kontraindikace RF léčby
7.2.5 Nejčastější klinické syndromy indikované k RF léčbě bolestí zad
7.2.6 Závěr
7.3 Míšní stimulace
7.3.1 Úvod
7.3.2 SCS elektrody
7.3.3 Neurostimulační přístroje
7.3.4 Výběr pacienta
7.3.5 Popis SCS v jednotlivých etážích páteře
7.3.6 Závěr
7.4 Subarachnoidální programovatelné pumpy
7.4.1 Úvod
7.4.2 Morfin
7.4.3 Zikonotid
7.5 Perkutánní intervence na meziobratlovém disku
7.5.1 Úvod
7.5.2 Technika punkce disku
7.5.3 Intradisková aplikace ozonu
7.5.4 DiscoGel
7.5.5 Laserová nukleotomie
7.5.6 Radiofrekvenční nukleotomie/koblace
7.5.7 Intradisková elektrotermální terapie (IDET)
7.5.8 Perkutánní dekomprese disku
7.5.9 Závěr
7.6 Perkutánní augmentace cementem
7.6.1 Úvod
7.6.2 Hlavní indikace perkutánních zpevňovacích výkonů
7.6.3 Kontraindikace výkonu
7.6.4 Předoperační vyšetření
7.6.5 Technika výkonu
7.6.6 Komplikace výkonu
7.6.7 Závěr
8 Operační léčba bolestí zad
8.1 Degenerativní postižení
8.1.1 Patofyziologie degenerativního postižení
8.1.2 Indikace operační léčby degenerativních postižení páteře
8.1.3 Základní operační techniky a operační přístupy
8.1.4 Specifika jednotlivých oblastí páteře
8.2 Ostatní příčiny bolestí zad
8.2.1 Spondylolýza a spondylolistéza
8.2.2 Deformity
8.2.3 Záněty
8.2.4 Úrazy
8.2.5 Nádory a metastázy
9 Bolest kloubů při revmatických onemocněních
9.1 Rozdělení revmatických onemocnění
9.2 Diagnostika revmatických onemocnění
9.3 Léčba bolesti u nejčastějších revmatických onemocnění
9.3.1 Osteoartróza
9.3.2 Revmatoidní artritida
9.3.3 Artritidy se spondylitidou (spondylartritidy)
10 Farmakoterapie bolestí kloubů
Slovo závěrem
Slovo o autorovi
Souhrn
Summary
Seznam použitých zkratek
Rejstřík
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum léčby bolesti, Medicinecare s. r. o. ; Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

Kolektiv spoluautorů:
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Martina Dvořáková
EXSTO, s. r. o., Jinačovice
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
ARIM, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín ; KARIM LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Olga Haklová
Oddělení léčby bolesti FN Brno
MUDr. Jiří Jandura, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. ,
Oddělení klinické psychologie 3. LF UK a FNKV, Praha ; Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Praha ; Katedra psychologie FF UK, Praha
MUDr. Kurt Kaltofen
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno ; Centrum miniinvazivní léčby bolesti zad, Oddělení zobrazovacích metod, SurGal Clinic s. r. o., Brno
MUDr. Bc. Eva Kynclová
Centrum léčby bolestí, Medicinecare s. r. o, Brno ; ARO, Úrazová nemocnice Brno ; ARO, SurGal Clinic s. r. o., Brno
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, KARIM LF UK a FN Plzeň
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha ; Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Praha ; Katedra psychologie FF UK, Praha
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jana Roubalová
Rehabilitační oddělení FN Brno
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Ambulance léčby bolesti, ARO Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonechBolesti v křížiBolesti hlavy v klinické praxiManuální medicínaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.