CESTA DIABETOLOGIE aneb jak vše začíná a končí?

CESTA DIABETOLOGIE aneb jak vše začíná a končí?

edice Současná diabetologie / Sv. 12

Jan Škrha

Formát:
118 ×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 115 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-385-5
Dostupnost:
skladem
Diabetes mellitus patří k onemocněním, která prodělala obrovský rozvoj poznání, a to od vysvětlení mechanismu vzniku až po různé léčebné postupy a technologie. Nové poznatky však přinášejí další otázky, otevírají potřebu dalšího zkoumání a vedou i k pochybování. Přes nesporné pozitivní výsledky terapeutických postupů je vývoj onemocnění ve světě označovaný za epidemii alarmující, i nejmodernější technologie mají určitá omezení a nevedou zatím k takovým výsledkům, které bychom si přáli. Hlavním posláním knížky je předevšiím kladení otázek, které umožňují více přemýšlet o tom, zda se rozhodování v diabetologické praxi ubírá správným směrem.
Předmluva editora
1 Úvod
2 Od prvních pozorování k inzulinu
2.1 Počátky na cestě za poznáním diabetu – od nálezů k experimentu
2.2 První inzulin v Československu
2.3 Počáteční zkušenosti s léčbou inzulinem ve světě
3 Od akutních stavů k chronickým komplikacím
3.1 Klinické poznatky jako zdroj zkoumání
3.2 Formování teorií k výkladu příčin komplikací
3.3 Endotelová dysfunkce jako časný projev cévního postižení
4 Cestou k porozumění diabetu
4.1 Jeden mechanismus vývoje apoptózy B-buněk
4.2 Klíčová úloha oxidačního stresu v rozvoji apoptózy B-buňky
5 Jak zaměřit léčebné úsilí?
5.1 Od inzulinu k počátkům perorálních antidiabetik
5.2 Léčebné cesty v proměnách diagnostiky diabetu
5.3 Změnila spletitá cesta klasifikace diabetu terapeutické rozhodování?
5.4 Cesta za kompenzací – cesta prvních velkých klinických studií
6 Úskalí současných poznatků v terapii
6.1 Přináší léčba hyperglykemie výhody nebo má i omezení?
6.2 Je některá terapie účinnější či výhodnější?
6.3 Jak v současnosti zaměřovat léčebné úsilí u diabetu 2. typu?
6.4 Současné trendy v léčbě diabetu 1. typu a indikátory kompenzace
7 Další perspektivy očima současnosti
8 Poznámka na závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)Diabetes mellitus a gastrointestinální traktDiabetes mellitus a respirační systémKontroverze v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.