Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

2. rozšířené vydání

Jaromír Astl

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
váz., 254 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-376-3
Dostupnost:
skladem
Onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější skupinou endokrinopatií, jejich výskyt v populaci narůstá tak, že v posledních 20 letech téměř dostihuje prevalenci diabetu. Odhaduje se, že choroby štítné žlázy vyžadující léčbu postihují nejméně 5 % populace České republiky, přičemž u žen středního a vyššího věku je to již 10 až15 %. Počet nemocných vyžadujících operaci štítné žlázy je dnes několikanásobně vyšší, než tomu bylo před pouhými dvěma dekádami.
Autor publikace, prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., patří dnes k špičce otorinolaryngologie nejen v ČR, ale v celé střední Evropě. Jeho zkušenosti s operativou štítné žlázy jsou založeny na mnoha tisících zákroků, včetně těch nejsložitějších případů, které mu posílají kolegové z celé České republiky. To vše, spolu s mimořádným talentem pro srozumitelný výklad, bylo základem úspěchu prvního vydání jeho knihy „Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy“ (Maxdorf Jessenius 2007). O druhém vydání lze bez nadsázky říci, že obsahuje ty nejaktuálnější informace na úrovni roku 2013.
Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům a endokrinologům.
Předmluva k druhému rozšířenému vydání
Poděkování autora
1 Úvod
2 Historie chirurgie štítné žlázy
3 Incidence nemocí štítné žlázy
4 Embryogeneze štítné žlázy
5 Molekulární biologie a genetika onemocnění štítné žlázy
6 Anatomie a histologie štítné žlázy
6.1 Tepenné zásobení štítné žlázy
6.2 Žilní drenáž štítné žlázy
6.3 Nervové zásobení
6.4 Příštítná tělíska (glandulae parathyreoideae)
6.5 Anatomie oblastí se vztahem k chirurgické léčbě onemocnění štítné žlázy
7 Fyziologie štítné žlázy
7.1 Tyreotropin uvolňující hormon
7.2 Tyreotropin
7.3 Vazebné (transportní) proteiny
7.4 Metabolismus jodu
7.5 Syntéza T3 a T4
7.6 Tyreoglobulin
7.7 Kalcitonin
8 Patofyziologie štítné žlázy
8.1 Následky jodového deficitu
8.2 Hypotyreóza
8.3 Hypertyreóza
8.4 Nádory štítné žlázy
9 Patologická anatomie štítné žlázy
9.1 Kongenitální malformace štítné žlázy – vývojové vady
9.2 Regresivní a oběhové změny štítné žlázy
9.3 Záněty štítné žlázy
9.4 Hyperplazie parenchymu štítné žlázy – struma
9.5 Nádory štítné žlázy
10 TNM klasifikace nádorů štítné žlázy
10.1 Klasifikace T
10.2 klasifikace N
10.3 Klasifikace M
10.4 Rozdělení podle stadia onemocnění
10.5 Ann Arborské schéma stagingu maligního lymfomu štítné žlázy
11 Vyšetřovací metody
11.1 Fyzikální vyšetření
11.2 Laboratorní vyšetření
11.3 Sonografie krku
11.4 Scintigrafie (funkční vyšetření)
11.5 Počítačová tomografie
11.6 Nukleární magnetická rezonance (NMR)
11.7 RTG vyšetření – nativní snímek krku
11.8 RTG polykací akt (nevstřebatelnou kontrastní látkou)
11.9 Fistulografie
11.10 Angiografie
11.11 Pozitronová emisní tomografie (PET)
11.12 Tenkojehlová biopsie (FNB – fine needle biopsy)
12 Chirurgické principy a technika operací štítné žlázy
12.1 Vybrané principy endokrinochirurgie hlavy a krku
12.2 Typy chirurgických výkonů na štítné žláze
12.3 Předoperační příprava a ošetřovatelská péče
12.4 Chirurgická technika operací štítné žlázy
12.5 Příštítná tělíska
12.6 Identifikace zvratného nervu
12.7 Blokové disekce, léčba uzlinových metastáz nádorů štítné žlázy
12.8 Technika krční disekce
12.9 Chirurgická technika operací vývojových vad štítné žlázy
12.10 Peroperační biopsie
13 Retrospektivní studie operovaných pro onemocnění štítné žlázy (1991–2010)
14 Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
14.1 Vrozené vývojové vady
14.2 Úrazy štítné žlázy
14.3 Akutní zánět štítné žlázy – abscedující záněty
14.4 Eufunkční struma
14.5 Nodózní (jednouzlová) struma a polynodózní
(mnohauzlová) struma
14.6 Nemoci spojené s hypofunkcí štítné žlázy
14.7 Nemoci spojené s hyperfunkcí štítné žlázy
14.8 Chirurgická léčba zhoubných nádorů štítné žlázy
14.9 Sarkomy a méně časté nádory štítné žlázy
14.10 Metastázy nádorů do štítné žlázy
14.11 Prognóza léčby nádorů štítné žlázy
14.12 Invazivní růst nádorů štítné žlázy do okolních orgánů krku
14.13 Mechanický syndrom a retrosternální struma v chirurgii štítné žlázy
14.14 Chirurgie štítné žlázy u dětí a dospívajících
14.15 Reoperace pro onemocnění štítné žlázy
15 Komplikace chirurgické léčby štítné žlázy
15.1 Poranění zvratných nervů
15.2 Poranění příštítných tělísek
16 Nové technologie v chirurgii štítné žlázy
16.1 Radioizotopy navigovaná chirurgie
16.2 Endoskopická tyreoidektomie a minimálně invazivní tyreoidektomie
16.3 Tyreoidektomie harmonickým skalpelem
16.4 Neuromonitoring nervus laryngeus recurrens a nervus laryngeus superior
17 Návrh protokolu léčby zhoubných nádorů štítné žlázy
17.1 Navržený postup pro diferencované karcinomy a medulární karcinom
17.2 Elektivní chirurgie v léčbě nádorů štítné žlázy
17.3 Navržený postup pro anaplastický karcinom (sarkom, epidermoidní karcinom) a maligní lymfom štítné žlázy
17.4 Protokol pro léčbu metastáz do štítné žlázy
17.5 Evropský konsensus pro léčbu dobře diferencovaných nádorů štítné žlázy
18 Ošetřovatelské diagnózy u chirurgicky léčených pro onemocnění štítné žlázy
18.1 Předoperační období
18.2 Perioperační péče
18.3 Pooperační péče
18.4 Domácí péče
19 Návrh nutričních doporučení u onemocnění štítné žlázy
19.1 Látky ovlivňující štítnou žlázu v lidské potravě
19.2 Možnosti prevence onemocnění štítné žlázy
19.3 Dietní a výživová doporučení v prevenci onemocnění štítné žlázy
20 Štítná žláza jako fenomén ve výtvarném umění
Doslov
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
O autorovi
Rejstřík
Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha
Klinika ORL 3. LF UK a FN ÚVN Střešovice, Praha

Doporučujeme

HypotyreózaZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.