CHOPN

CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

Vladimír Koblížek a kol.

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
V2,144 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-358-9
Dostupnost:
skladem
Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti naše současné znalosti o této nozologické jednotce s úrovní zdravotního systému a reálnou klinickou praxí v České republice. Hlavní důraz je kladen na cílenou individualizovanou péči adekvátní symptomům a fenotypu každého nemocného přihlížející k závažným komorbiditám a k podávané medikaci.
Předmluva
1 Úvod
2 Definice a popis CHOPN
3 Epidemiologie
4 Farmakoekonomika
5 Patofyziologie
5.1 Význam bodu tlakového vyrovnání (EPP)
5.2 Změny plicních objemů, air trapping
5.3 Dynamická hyperinflace
6 R izikové faktory
6.1 Zevní rizikové faktory
6.2 Vnitřní rizikové faktory
7 Klinický průběh
7.1 Základní symptomatologie
7.2 Průběh nemoci, komorbidity
7.3 Malnutrice u CHOPN
7.4 Indikace k léčbě
8 Diagnostika
8.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření
8.2 Funkční vyšetření plic
8.3 Zobrazovací metody
8.4 Další diagnostické metody
9 Sledov ání a prognóza
9.1 BODE index
9.2 Monitorace běžné denní aktivity
10 Diferenciální diagnostika
11 Klasifikace
12 Popis onemocnění
12.1 Základní popis onemocnění
12.2 Popis terminální fáze onemocnění
13 Terapie
13.1 Cíle léčby
13.2 Strategie léčby
13.3 Eliminace rizik (krok 1)
13.4 Paušální léčba (krok 2)
13.5 Fenotypicky cílená léčba (krok 3)
13.6 Léčba respirační nedostatečnosti a péče o terminální CHOPN (krok 4)
14 Závěr
Metodická poznámka
DIAGNOSTIKA CHOPN v kostce
Terapie CHOPN v kostce
Kazuistiky fenotypů
Souhrn kazuistik
Přílohy
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

KOlektiv spoluautorů:
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Vladimír Zindr, Ordinace pneumologie a diagnostiky plicních funkcí, Karlovy Vary
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
Mgr. Jakub Zatloukal, Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
MUDr. Jana Kociánová
MEPHACENTRUM, a. s., Ostrava-Poruba
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Vratislav Sedlák
Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Doporučujeme

Naléhavé stavy v pneumologiiPlicní funkce pro klinickou praxiModerní farmakoterapie v pneumologiiZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.