Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Endarterektomie plicních tepen

Jaroslav Lindner, Pavel Jansa

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 164 stran
Rok vydání:
2009
Naše cena dnes:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-181-3
Dostupnost:
skladem
Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je relativně vzácné onemocnění, které vzniká zpravidla u nemocných po opakovaných plicních embolizacích, u nichž nedojde z různých příčin ke kompletní lýze tromboembolu a následně vzniká periferní vaskulopatie, podobně jako u jiných forem chronické plicních hypertenze. Bez léčby je CTEPH onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčovým prognostickým ukazatelem je závažnost plicní hypertenze. Chirurgická léčba, endarterektomie plicnice (PEA), představuje pro velkou část nemocných kurativní metodu léčby, která je od roku 2004 dostupná také v České republice. Kniha shrnuje současné poznatky o CTEPH a o možnostech její léčby se zvláštním zaměřením na léčbu chirurgickou. V úvodních kapitolách je diskutována problematika epidemiologie, prognózy, patofyziologie a diagnostiky CTEPH. Dále je zevrubně probrána PEA, včetně indikace, techniky operace, komplikací, zvláštností perioperační a pooperační péče. Pozornost je rovněž věnována dalším terapeutickým možnostem u CTEPH, zejména farmakoterapii. Zvláštní kapitola je věnována programu PEA v České republice. Autoři publikace stáli u zrodu komplexní péče o nemocné s CTEPH v Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve spolupráci s Centrem pro plicní hypertenzi této nemocnice byla zde v září 2004 provedena první úspěšná PEA a v následujících třech letech bylo operováno více než 50 nemocných z České republiky a Slovenska s výsledky srovnatelnými s renomovanými zahraničními pracovišti.
Poděkování
Předmluva
1 Úvod
2 Plicní cirkulace
3 Patofyziologie chronické tromboembolické plicní hypertenze
4 Epidemiologie a prognóza chronické tromboembolické plicní hypertenze
4.1 Chronická tromboembolická plicní hypertenze a akutní plicní embolie
4.2 Incidence chronické tromboembolické plicní hypertenze
4.3 Rizikové faktory chronické tromboembolické plicní hypertenze
4.4 Prognóza
5 Klinický obraz a vyšetřovací metody u chronické plicní tromboembolické hypertenze
5.1 Symptomatologie
5.2 Fyzikální vyšetření
5.3 Vyšetřovací metody u chronické tromboembolické plicní hypertenze
6 Diagnostický algoritmus
6.1 Diferenciální diagnostika
6.2 Diagnostická strategie
7 Chirurgická léčba – endarterektomie plicnice
7.1 Historický vývoj a současné trendy
7.2 Princip operace
7.3 Indikace operace
7.4 Předoperační příprava a výběr pacientů
7.5 Anestezie, monitorace a ochrana orgánů
7.6 Mimotělní oběh a hluboká hypotermie
7.7 Operace
7.8 Kombinované výkony
7.9 Pooperační péče
7.10 Rehabilitace
7.11 Prognóza a dlouhodobé výsledky
7.12 Reoperace po endarterektomii plicnice
8 Konvenční léčba a specifická farmakoterapie
8.1 Konvenční farmakoterapie
8.2 Specifická farmakoterapie
9 Angioplastika
10 Transplantace plic
11 Terapeutický algoritmus
12 Léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze v ČR
Literatura
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medialonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie a 1. LF a VFN
MUDr. Pavel Jansa
II. Interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF a VFN

Doporučujeme

Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgiiMinimum z plicní chirurgie krok za krokemFarmakoterapie tromboembolických stavůPraktická plicní chirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.