Dárci orgánů

Dárci orgánů

Eva Kieslichová a kolektiv

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
vázaná, 334 stran
Rok vydání:
2015
Naše cena dnes:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-451-7
Dostupnost:
skladem
Transplantace orgánů v průběhu posledních 20 let postupně přestaly být vnímány jako experimentální terapeutická volba a staly se součástí hlavního proudu moderní medicíny. Kniha autorského kolektivu vedeného dr. Kieslichovou je koncipována jako komplexní učebnice pojednávající o všech aspektech dárců orgánů a je určena především profesionálům z oborů anestezie a intenzivní medicína, chirurgie a transplantační medicína.
Slovo úvodem
1 Historie orgánových transplantací v ČR a ve světě
1.1 Mytické údobí
1.2 První historické údobí
1.3 Počátky transplantační imunologie
1.4 Počátky klinických transplantací u lidí
1.5 Imunosupresivní léčba
1.6 Vývoj transplantací v ČR
1.7 Závěr
2 Koncepce smrti a smrti mozku v historickém přehledu
2.1 Prehistorie
2.2 Starověk
2.3 Středověk
2.4 Raný novověk
2.5 Vrcholný novověk
2.6 Doba moderní – 20. století
2.7 Současnost – 21. století
2.8 Výhled do budoucna
2.9 O životě
3 Etika odběru orgánů od zemřelých dárců v ČR
3.1 Základní principy transplantační etiky
3.2 Biologický koncept smrti
3.3 Současná etická diskuse a možná východiska
3.4 Závěr
4 Právní podklady pro odběry orgánů a provádění transplantací v ČR
4.1 Diagnostika smrti u dárců orgánů
4.2 Právní kontraindikace možného dárce k odběru orgánů
4.3 Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké
4.4 Odběr orgánů od zemřelého dárce, který je cizincem
4.5 Mezinárodní spolupráce
4.6 Další povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
4.7 Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány
5 Organizace odběrů a orgánových transplantací
5.1 Transplantační centra
5.2 Koordinační středisko transplantací
5.3 Organizace odběrů orgánů
5.4 Počty transplantací orgánů v ČR a ve světě
6 Úloha koordinátora v transplantačním programu
6.1 Profese koordinátora
6.2 Přijetí první informace o možném dárci orgánů
6.3 Vyšetření virologie a sérologie dárce
6.4 Kontakt koordinačního střediska transplantací
6.5 Kontakt odborníků jednotlivých transplantačních programů
6.6 Spolupráce s odběrovými týmy jiných transplantačních center
6.7 Časový plán odběru orgánů
6.8 Zajištění transportů
6.9 Práce koordinátora na operačním sále
6.10 Zajištění pitvy zemřelého dárce orgánů
6.11 Kontakt rodiny
6.12 Poděkování a informace dárcovské nemocnici
6.13 Vzájemná spolupráce na profesionální úrovni
7 Principy alokace orgánů
7.1 Alokace ledvin
7.2 Alokace srdce, jater, slinivky břišní a plic
8 Základy transplantační imunologie a imunogenetiky
8.1 Imunitní systém
8.2 Struktura a funkce HLA komplexu a HLA antigenů
8.3 Časná fáze imunitní odpovědi proti alotransplantátu
8.4 Zahájení adaptivní imunitní odpovědi – rozpoznání antigenů dárce
8.5 Cytokinový profil efektorových Th lymfocytů
8.6 Efektorová fáze alospecifické odpovědi – rejekce štěpu
8.7 Transplantační tolerance
8.8 Metody typizace HLA antigenů
9 Kategorie dárců orgánů
10 Marginální dárce, kontraindikace odběru z medicínských důvodů
10.1 Absolutní medicínské kontraindikace dárce k odběru orgánů
10.2 Posuzování zdravotní způsobilosti zemřelého dárce podle právních norem
10.3 Zemřelí dárci s rozšířenými kritérii
10.4 Marginální dárci ledvin
10.5 Dárci srdce, plic, jater, slinivky břišní a tenkého střeva
10.6 Dárci po nevratné zástavě oběhu
11 Infekce u dárce orgánů a rizika přenosu infekce na příjemce
11.1 Riziko přenosu infekce
11.2 Specifické virové infekce
11.3 Bakteriální infekce
11.4 Mykotické infekce
11.5 Parazitární infekce
11.6 Priony
12 Virové hepatitidy u dárce
12.1 Virus hepatitidy B
12.2 Virus hepatitidy C
13 Přenos nádoru transplantovaným orgánem
13.1 Data z velkých světových transplantačních registrů
13.2 Prevence přenosu malignity orgánem
13.3 Primární tumory mozku
14 Dárce po smrti mozku
14.1 Diagnostika smrti mozku
14.2 Instrumentární potvrzení smrti mozku
14.3 Potvrzení mozkové smrti metodami nukleární medicíny
14.4 Transkraniální sonografie
14.5 Sluchové evokované potenciály
14.6 Péče o dárce orgánů
15 Dárce po nevratné zástavě oběhu
15.1 Klasifikace DCD dárců
15.2 Úspěšnost transplantací orgánů od DCD dárců
15.3 Legislativní a etický rámec DCD v ČR, transplantační zákon 2013
15.4 Proces dárcovství orgánů po smrti srdce v praxi
15.5 Vzdělávání personálu a budování transplantační kultury
15.6 Závěr
16 Žijící dárce orgánu
16.1 Žijící dárce ledviny
16.2 Žijící dárce jater
17 Odběr orgánů
17.1 Anesteziologická péče při odběru orgánů
17.2 Odběr srdce
17.3 Odběr plic
17.4 Odběr jater
17.5 Odběr ledviny
17.6 Odběr pankreatu
17.7 Odběr tenkého střeva / multiviscerální odběr
18 Prezervace orgánů, perfuzní roztoky
18.1 Ochranné roztoky
18.2 Dynamická perfuze orgánů
Příloha – Kontakty a odkazy
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Transplantcentrum IKEM, Praha
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC
Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Transplantcentrum IKEM, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Queen’s Medical Centre, Nottingham University Hospitals, UK
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, MHA
Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.
Ústav nukleární medicíny, VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Jarmila Laštovičková, Ph.D.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha
MUDr. Květoslav Lipár
Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum IKEM, Praha
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
3. chirurgická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Kardiocentrum IKEM, Praha
Doc. MUDr. Ivo Matl, CSc.
Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS
Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Vladislav Rogozov
Sheffield Teaching Hospitals NHS, UK
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, VFN a 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM, Praha
MUDr. Jan Šperl, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
Transplantcentrum IKEM, Praha
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha

Doporučujeme

ARDS v klinické praxiEKG v akutní kardiologiiSepseEndokrinologie traumatuZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.