Dětská alergologie

Dětská alergologie

2., přepracované a doplněné vydání

Vít Petrů a kolektiv

Formát:
156 × 232 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 451 stran
Rok vydání:
2021
Zvýhodněná cena:
548,- Kč (MC 645,- Kč)
Sleva:
97,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-666-5
EAN:
9788073456665
Dostupnost:
skladem
Kniha, která vychází v druhé edici (1. vydání v roce 2012), reflektuje pokrok, ke kterému došlo v průběhu posledních 9 let v problematice alergických onemocnění dětského věku. Původní autorský kolektiv, tvořený předními odborníky z českých a moravských pracovišť pediatrické alergologie a klinické imunologie, byl ochuzen o zakladatele dětské alergologie u nás, prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., který ve věku 90 let v roce 2019 zemřel. Jím původně zpracované kapitoly aktualizovali doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a prim. MUDr. Irena Krčmová, Ph.D.
Autoři této reedice předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu imunopatologických stavů vzniklých na alergickém podkladě.
Monografie je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální.
Obecná část podává přehledné informace o prevalenci, genetice, imunopatologii, etiopatogenezi, diagnostice, možnostech terapie, prevenci a prognóze alergických onemocnění u dětí. Samostatná kapitola pojednává o úloze sestry v péči o alergiky.
V části speciální se pak autoři podrobně věnují jednotlivým onemocněním – průduškovému astmatu jakožto nejčastější chronické chorobě v dětství, alergické rýmě, kožním projevům alergie, problematice anafylaxe a potravinové alergie, se kterými se v poslední době často setkáváme i u velmi malých dětí, opakovaným respiračním infekcím, autoimunitním onemocněním a primárním imunodeficitům, na které se bohužel stále dostatečně nemyslí a děti se tak k imunologickému vyšetření a následné péči nezřídka dostávají pozdě. Další kapitoly se zabývají komorbiditami a komplikacemi astmatu a alergické rýmy včetně gastroezofageálního refluxu a psychogenních vlivů.
V závěru knihy nalezne čtenář stručné životopisy všech autorů, nechybí ani seznam zkratek a podrobný rejstřík. Text je bohatě dokumentován názornými obrázky, fotografiemi, tabulkami a schématy.
Pevně doufáme, že aktualizovaná „Dětská alergologie“ bude mít své místo v knihovnách nejen lékařů a sester, pracujících v oboru alergologie a klinická imunologie, ale i dalších specialistů, dětských praktiků a studentů se zájmem o tuto problematiku.
Několik slov úvodem
1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých
Jiřina Chládková
1.1 Prevalence průduškového astmatu
1.2 Prevalence alergické rýmy
1.3 Prevalence atopického ekzému
1.4 Prevalence potravinové alergie a anafylaxe
1.5 Prevalence lékové alergie
1.6 Prevalence anafylaxe vyvolané jedem blanokřídlého hmyzu
2 Genetika a epigenetika alergických chorob
Irena Krčmová, Václav Špičák
2.1 Geny a alergie
2.2 Epigenetika
3 Imunopatologie alergie
František Kopřiva
3.1 Úvod
3.2 Imunopatologické reakce
3.3 Zánět
3.4 Buňky a mediátory
4 Etiopatogeneze alergie
Václav Špičák, Vít Petrů
4.1 T regulační lymfocyty, alergie a senzibilizace
4.2 Spouštěče alergie
5 Diagnostika
5.1 Klinická diagnostika
Vít Petrů
5.2 Funkční vyšetření plic
Petr Pohunek, Václav Koucký
5.3 Monitorování zánětu dýchacích cest
Jiřina Chládková
5.4 Laboratorní diagnostika
Eva Daňková
6 Terapie
6.1 Farmakoterapie
Jiřina Chládková
6.2 Imunoterapie a imunomodulace
Václav Špičák, Vít Petrů
6.3 Režimová opatření
Václav Špičák
6.4 Podpůrná léčba
Jiřina Chládková
7 Prevence
Jiří Novák
7.1 Hygienická hypotéza vzniku alergie
7.2 Prevence alergie a mikrobiální expozice
7.3 Systémová alergizace z poškození epidermis a epitelií
7.4 Prevence alergie a výživa kojence
7.5 Prevence alergie a alergeny
7.6 Prevence alergie farmaky, lékové alergie
7.7 Specifická alergenová imunoterapie
7.8 Dispozice, komorbidity a prevence
7.9 Prevence a psychosociální faktory
7.10 Prevence a úroveň zdravotní péče
7.11 Prevence a volba povolání
7.12 Závěr
8 Prognóza
Vít Petrů
8.1 Prognóza u dětského astmatu
8.2 Prognóza u alergické rýmy
8.3 Prognóza u atopického ekzému
8.4 Prognóza u anafylaxe
9 Úloha sestry v péči o dětské alergiky
Jaroslava Šimoníčková
9.1 Přístrojová technika
9.2 Dezinfekční program
9.3 Péče o diagnostické a léčebné přípravky
9.4 Vyšetřovací metody
9.5 Úloha sestry při léčbě alergenovou imunoterapií
9.6 Úloha sestry při edukaci správné inhalační techniky
10 Průduškové astma v dětském věku
Petr Pohunek
10.1 Výskyt
10.2 Patogeneze
10.3 Klinické příznaky
10.4 Diagnostika
10.5 Léčba
10.6 Edukace a režimová opatření
10.7 Exacerbace astmatu
10.8 Astma a další onemocnění
10.9 Prognóza astmatu
11 Alergická rýma
Ondřej Rybníček
11.1 Prevalence
11.2 Definice a klasifikace
11.3 Etiopatogeneze
11.4 Klinické projevy
11.5 Diagnostika
11.6 Léčba
11.7 Prevence
11.8 Edukace pacienta .
12 Kožní projevy alergie
Štěpánka Čapková
12.1 Kopřivka a angioedém
12.2 Kontaktní alergický ekzém (kontaktní alergická dermatitida)
12.3 Atopický ekzém (atopická dermatitida)
13 Anafylaxe
Vít Petrů
13.1 Výskyt
13.2 Etiopatogeneze
13.3 Klinické projevy
13.4 Diagnóza a diferenciální diagnostika
13.5 Léčba
13.6 Prevence
14 Potravinová alergie
Martin Fuchs
14.1 Potravinová senzibilizace
14.2 Imunologie gastrointestinálního traktu
14.3 Diagnostika potravinové alergie
14.4 Potravinová alergie v gastrointestinálním traktu
14.5 Alergie na bílkoviny kravského mléka
14.6 Laktózová intolerance
14.7 Alergie na vaječné bílkoviny
14.8 Alergie na mouku
14.9 Zkřížená, křížová reaktivita
14.10 Rekombinantní alergeny
14.11 Imunoterapie u potravinové alergie
15 Opakované respirační infekce
Jarmila Turzíková
15.1 Prevalence
15.2 Etiopatogeneze
15.3 Klinické projevy
15.4 Diagnostika
15.5 Léčba
15.6 Prevence
16 Gastroezofageální reflux
Jarmila Turzíková
16.1 Prevalence
16.2 Etiopatogeneze
16.3 Klinické projevy
16.4 Diagnostika
16.5 Diferenciální diagnostika
16.6 Léčba
16.7 Prevence
17 Psychogenně podmíněné respirační příznaky
Michal Homolka, Jiřina Chládková
17.1 Psychogenní kašel
17.2 Dysfunkce hlasivek
17.3 Úzkostná porucha s hyperventilací
18 Autoimunitní onemocnění
Anna Šedivá
18.1 Prevalence
18.2 Etiopatogeneze
18.3 Klinické projevy
18.4 Diagnostika
18.5 Léčba autoimunitních onemocnění
18.6 Prevence
18.7 Systémová autoimunitní onemocnění
18.8 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění
19 Imunodeficience
Anna Šedivá
19.1 Prevalence
19.2 Etiopatogeneze
19.3 Klinické projevy
19.4 Diagnostika
19.5 Léčba imunodeficiencí
19.6 Prognóza
19.7 Prevence
Pediatric Allergy – 2nd edition – summary
Slovo o autorech
Seznam zkratek
Rejstřík
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha
MUDr. Eva Daňková, CSc.
Immunia, s. r. o., Praha
MUDr. Martin Fuchs
Immuno-flow, s. r. o., Praha
PhDr. Michal Homolka
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Alergologická ordinace Chládková, Hradec Králové; Alergologická ordinace Chládková, Pardubice
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Václav Koucký, Ph.D.
Pediatricka klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiři Novák
Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii, Praha 6
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Jaroslava Šimoníčková
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
† prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
MUDr. Jarmila Turzíková
Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha

Doporučujeme

Anafylaxe – život ohrožující alergiePrůduškové astma v dětském věkuAlergická rýmaRespirační onemocnění u dětíKlinická alergie dětského věkuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.