Dětská neurochirurgie v kazuistikách

Dětská neurochirurgie v kazuistikách

Helena Homolková a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 160 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-577-4
EAN:
9788073455774
Dostupnost:
skladem
Specifika dětské neurochirurgie jsou dána především zralostí nervového systému pacientů. Neurochirurg odchovaný jen na dětské neurochirurgii bude jen stěží operovat vyhřezlou ploténku nebo aneurysma. Neurochirurg dospělých nevidí předčasný srůst švů nebo meylokélu. Oba mají svá specifika i zcela společné oblasti (např. chirurgie nádoru IV. komory je stejná u dospělých i dětí). Analýza nemocného, tedy individuálních kazuistik, vede zákonitě k obecné úvaze o nejdůležitějších onemocněních dětské neurochirurgie. Kniha MUDr. Heleny Homolkové, Ph.D., a spoluautorů bude jistě užitečná pro všechny neurochirurgy s jakoukoliv subspecializací i pro všechny neurology, dětské lékaře a pro každého, kdo s touto problematikou přichází do styku.
Poděkování
Předmluva
I. Poruchy růstu lebky, Kefalhematom
1 Kefalhematom
2 Poruchy růstu lebky – mikrocefalie, makrocefalie
3 Foramina parietalia
4 Plagiocefalie
II. vrozené vady
5 Lipomyelomeningokéla (LMM) se syndromem fixované míchy (tethered cord sy)
6 Chiari I malformace
7 Sincipitální encefalokéla
8 Arachnoidální cysty
9 Cervikální instabilita a stenóza u pacientů s mukopolysacharidózou IVa
III. dermoidní cysty
10 Epidermoidní a dermoidní cysty obličeje a kalvy
11 Eozinofilní granulom
12 Abscedovaná mozečková dermoidní cysta s kraniálním dermálním sinusem v oblasti zadní jámy lební
IV. hydrocefalus
13 Hydrocefalus
V. tumory
14 Pilocytický astrocytom septum pellucidum
15 Tumor zadní jámy lební – pilocytický astrocytom
16 Pilocytický astrocytom mozkového kmene
17 Tumor zadní jámy lební – meduloblastom
18 Adenom hypofýzy
19 Schwannom trigeminu
20 Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor
21 Smíšený glioneuronální nádor
VI. chirurgie epilepsie
22 Chirurgie epilepsie
23 Mesiotemporální skleróza a fokální korová dysplazie
24 Hypothalamický hamartom
25 Hemimegalencefalie
26 Stimulátor nervus vagus
VII. cévní Onemocnění mozku
27 Disekující aneurysma
28 Kavernom mozečkové hemisféry
29 Venózní angiom
VIII. Traumata
30 Lineární zlomenina kalvy
31 Impresivní zlomeniny lebky I.
32 Impresivní zlomeniny lebky II.
33 Kontuze mozkové tkáně a edém mozku po pádu ledu ze střechy
34 Subdurální hematom a edém mozku
35 Epidurální hematom po pádu při sportu
36 Frontobazální poranění
37 Akutní subdurální hematom a lacerace šípového splavu po pádu z výšky
IX. Zánětlivá onemocnění CNS
38 Tuberkulózní meningitida
39 Mozkový absces
X. Pomocné Vyšetřovací metody v neurochirurgii
40 Magnetická rezonance
41 Elektrofyziologická monitorace
42 Pozitronová emisní tomografie, jednofotonová emisní tomografie, počítačová tomografie, digitální subtrakční angiografie
Literatura
Seznam použitých zkratek
Medailonek hlavní autorky
Rejstřík
MUDr. Helena Homolková, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie FTN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Miroslav Cihlo
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Fendrych, CSc.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Ilona Skalková
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Kniha Dětská neurochirurgie v kazuistikách je určena neurochirurgům, neurologům obvodním, ale i z klinických pracovišť, pediatrům, začínajícím chirurgům a postgraduálním studentům.

Doporučujeme

Arachnoid cysts / Arachnoidální cysty mozku a míchyFunkční stereotaktická neurochirurgieNeuromuskulární choroby v kazuistikáchAdenomy hypofýzyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.