Diabetes a sport

Diabetes a sport

2. aktualizované vydání

Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kol.

Formát:
125×190 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 280 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-639-9
EAN:
9788073456399
Dostupnost:
skladem
Diabetes u dětí a mladistvých byl tradičně považován za překážku větší sportovní aktivity. Dramatické zlepšení kvality života diabetiků 1. typu – v důsledku nových technických i farmakologických možností inzulinové terapie – umožňuje mnohým z nich život téměř srovnatelný s jejich zdravými vrstevníky. Přirozeným zájmem se tak mezi diabetiky 1. typu stává sport, včetně jeho závodního provozování. Diabetolog dnes musí být schopen pečovat o aktivně sportujícího diabetika. Riziko hypoglykemie i další nebezpečí spojená se sportem nelze podceňovat, na druhou stranu se lékař dostává do nepříjemného světla, když mladému pacientovi sport zakáže, když on sám zná další diabetiky, kteří se sportu věnovat mohou, a to někdy i vrcholovému.
Druhé vydání úspěšné publikace obsahuje i nejmodernější metody léčby a kontroly glykemie, tedy aplikaci inzulinových pump a okamžitého měření glukózy (CGM). Knížka kolektivu autorů vedených jedním z nejuznávanějších českých odborníku v oblasti diabetologie a výživy, prof. MUDr. Zdeňkem Rušavým, Ph.D., je koncipována jako praktický návod pro diabetologa, resp. ošetřujícího lékaře, který se stará o sportující diabetiky 1. typu.
Předmluva k 2. vydání
Předmluva k 1. vydání
1 Výhody a nevýhody sportu u pacientů s diabetem
2 Jak Kateřina nepřeplavala kanál La Manche, ale rybník nakonec ano
3 Fyziologie fyzické zátěže
3.1 Pohyb a sval
3.2 Energetické přesuny organismu při fyzické zátěži
3.3 Fyziologická odpověď organismu na fyzickou zátěž
4 Patofyziologie tělesné zátěže u diabetu 1. typu
4.1 Utilizace energetických substrátů při sportu
4.2 Hormonální regulace metabolismu glukózy při sportu
4.3 Druh sportovní činnosti
4.4 Intenzita zátěže
4.5 Doba trvání zátěže
4.6 Opakování zátěže
5 Možné příčiny nižší fyzické výkonnosti u osob s diabetem 1. typu
6 Posouzení rizika sportovní aktivity u osob s diabetem
6.1 Posouzení rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací při sportu
6.2 Mikrovaskulární komplikace a sport
7 Monitorace glykemie a sport
7.1 Cílové glykemie před sportem
7.2 Klasifikace systémů monitorace
7.3 Sport a měření glykemie glukometrem
7.4 Využití CGM/FGM ve sportu
7.5 Přesnost měření CGM při sportu
7.6 Přesnost měření FGM při sportu
7.7 Vliv typu a intenzity zátěže na monitoraci glykemie
7.8 Hypoglykemie a CGM
7.9 Terapie inzulinovou pumpou a CGM
7.10 Nevýhody a bariéry CGM/FGM
7.11 Budoucnost monitorace a technologií ve sportu
7.12 Monitorace ketolátek
8 Manipulace se sacharidy a inzulinem při sportu u osob s diabetem 1. typu
8.1 Základní prostředky používané při regulaci glykemie – sacharidy
8.2 Manipulace se sacharidy při sportu u osob s diabetem 1. typu
8.3 Manipulace s inzulinem při sportu u osob s diabetem 1. typu
8.4 Obecná doporučení pro sportovce s diabetem 1. typu
8.5 Příklady extrémně rozdílných sportů
9 Bolusový kalkulátor, tuko-proteinová jednotka a další možnosti výpočtu bolusového inzulinu k jídlu i korekci glykemie
9.1 Bolusový kalkulátor
9.2 Nastavení parametrů bolusového kalkulátoru
9.3 Používání aplikace a zadávání dat
9.4 Specifické situace
9.5 Tuko-proteinová jednotka
9.6 Kazuistika na závěr
10 Hypoglykemie při sportu a po něm
10.1 Hypoglykemie v průběhu sportovní činnosti
10.2 Maximální sprint v prevenci hypoglykemie při aerobním sportu
10.3 Hypoglykemie po ukončení sportovní činnosti – pozdní hypoglykemie
11 Diabetická ketoacidóza
11.1 Definice a incidence
11.2 Patofyziologie
11.3 Klinický a laboratorní obraz
11.4 Terapie
11.5 Prevence
11.6 Riziko diabetické ketoacidózy u sportovců s diabetem 1. typu
12 P rincipy prevence hypoglykemie a hyperglykemie při fyzické zátěži
12.1 Výkyvy glykemie a fyzická aktivita
12.2 Principy prevence hypoglykemie u pacientů s diabetem 1. typu při fyzické zátěži
12.3 Měření glykemie
12.4 Modelové příklady příjmu sacharidů a úpravy dávek inzulinu při sportovní činnosti
12.5 Specifické možnosti inzulinové pumpy
13 Dospělí s diabetem – kazuistiky
14 Sport u dětí s diabetem 1. typu – kazuistiky
15 Sarkopenie, sarkopenická obezita a diabetes
15.1 Definice
15.2 Patofyziologie
15.3 Příčiny vzniku sarkopenie
15.4 Primární a sekundární sarkopenie
15.5 Sarkopenie a diabetes
15.6 Sarkopenická obezita
15.7 Klinická diagnostika sarkopenie
15.8 Léčba sarkopenie
16 Cestování s diabetem
16.1 Doporučení pacientům před cestováním
16.2 Doporučení pacientům během cestování do cílové destinace
16.3 Doporučení pro trávení aktivní dovolené
17 Diabetes a řízení motorových vozidel
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Brož
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Viera Doničová, Ph.D., MBA
Diabetologická, interná a metabolická ambulancia, Košice
MUDr. Eva Horová, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Urbanová, Ph.D.
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Martina Vodičková
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Michal Žourek, Ph.D.
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Doporučujeme

Léčba inzulinemTechnologie v diabetologiiPraktická diabetologieJak počítat sacharidy?Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.