Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

edice Současná diabetologie / Sv. 8

Jindřiška Perušičová, Pavel Mohr

Formát:
118 ×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 148 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-357-2
Dostupnost:
skladem
U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie.
Předmluva
Úvod
1 Jak rozpoznat a léčit depresi u nemocných s diabetem
1.1 Diagnostika
1.2 Terapie
1.3 Úloha diabetologa a praktického lékaře
2 Depresivní stavy u nemocných s diabetem
2.1 Vliv kvality péče a léčby
2.2 Prevalence psychických nemocí a DM/epidemiologie
2.3 Vliv na systémy a orgány
2.4 Léčba
2.5 Závěr/souhrn
3 Jak rozpoznat a léčit kognitivní poruchy u nemocných s diabetem
3.1 Diagnostika
3.2 Terapie
3.3 Úloha diabetologa a praktického lékaře
4 Kognitivní dysfunkce
4.1 Úvod
4.2 Metabolický syndrom a kognitivní dysfunkce
4.3 Hyperglykemie a kognitivní funkce
4.4 Léčba a prevence
4.5 Závěr
5 Vaskulární demence
5.1 Úvod
5.2 Vaskulární demence a rizikové faktory
5.3 Prevence vaskulární demence
5.4 Závěr
6 Alzheimerova nemoc/demence
6.1 Úvod
6.2 Diabetes mellitus a AD
6.3 Historie a AD
6.4 Léčba a prevence AD
6.5 Prevence AD
6.6 Závěr
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a endokrinologieInjekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014Diabetes mellitus a respirační systémKontroverze v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.