Diabetes mellitus a mozek

Diabetes mellitus a mozek

edice Současná diabetologie / Sv. 5

Jindřiška Perušičová

Formát:
118 ×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 104 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-336-7
Dostupnost:
skladem
Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké množství experimentálních i klinických studií a sledování, které každým dnem dokazují a potvrzují spletité vzájemné vztahy mezi symptomy celého metabolického syndromu včetně diabetes mellitus 2. typu s činností mozku.
Knížku o diabetu a mozku uvítají všichni, kdo se specializují na léčbu metabolických poruch na straně jedné a duševních poruch na straně druhé, ale také ti, kteří se věnují výzkumu, nevyhýbají se komplexnímu pohledu na etiopatogenezi závažných chorob, a samozřejmě i ti, kdo se zamýšlejí jak nad netradičním využitím dosavadních léčebných postupů, tak nad vývojem terapeutických postupů zcela nových, využívajících nejnovější poznatky o metabolismu mozku a jeho vztahu k závažným duševním a metabolickým poruchám.
Předmluva
1 Diabetes mellitus a mozek
1.1 Úvod
1.2 Energetický metabolismus
1.3 Glukózový metabolismus
1.4 Inzulin v mozku
1.5 Hypothalamo‑pituitární osa
1.6 Cholesterol
1.7 Metabolický syndrom a diabetes mellitus 2. typu
1.8 Cévní komplikace
1.9 Taurin
1.10 Mozková atrofie
1.11 Další důležité (vybrané) poznatky
2 Léčba diabetes mellitus
2.1 Metformin
2.2 Sulfonylurea
2.3 Pioglitazon
2.4 Inzulin
2.5 Inkretinová mimetika neboli glucagon‑like peptidy‑1
2.6 Gliptiny / inhibitory DPP‑4
2.7 BDNF
2.8 Inhibitory SGLT2
2.9 Kofein – pití kávy
2.10 Závěr
3 Ischemické mozkové příhody
3.1 Úvod
3.2 Ischemická mozková příhoda a inzulinová rezistence
3.3 Ischemická mozková příhoda a hyperglykemie
3.4 Další rizikové faktory
3.5 Zajímavosti
3.6 Léčba
3.7 Závěr
4 Hypoglykemie a mozek
4.1 Úvod
4.2 Co je hypoglykemie
4.3 Hypoglykemie a mozkové funkce
4.4 Post‑hypoglykemická encefalopatie
4.5 Riziko demence?
4.6 Vliv hypoglykemií na neurální metabolismus
4.7 Hypoglykemie u dětí
4.8 Diferenciální diagnostika: hypoglykemie kontra ischemická mozková příhoda
4.9 Neuro‑kritická péče a hypoglykemie
4.10 Zajímavosti
4.11 Shrnutí / závěr
5 Diabetická encefalopatie
5.1 Úvod
5.2 Diabetes mellitus a jaterní encefalopatie
5.3 Diabetes a uremická encefalopatie
5.4 Diabetická encefalopatie
5.5 Diabetická hypoglykemická encefalopatie
5.6 C‑peptid a diabetická encefalopatie
5.7 Závěr
6 Schizofrenie
6.1 Úvod
6.2 Společná iniciativa psychiatrických a diabetologických asociací
6.3 Současný výskyt schizofrenie a diabetes mellitus
6.4 Schizofrenie a metabolický syndrom
6.5 Schizofrenie a diabetické komplikace
6.6 Schizofrenie a zánět?
6.7 Schizofrenie a kognitivní funkce
6.8 Schizofrenie a léčba diabetu
6.9 Možná budoucí psychiatrická léčba?
6.10 Závěr
7 Parkinsonova choroba
7.1 Úvod
7.2 Diabetes mellitus a Parkinsonova choroba
8 Bipolární poruchy
8.1 Úvod
8.2 Diabetes mellitus 2. typu a bipolární porucha
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a endokrinologieDiabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění – KardiabetesDiabetes mellitus a gastrointestinální traktDiabetes mellitus a respirační systémDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.