Diabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydání

Diabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydání

edice Současná diabetologie / Sv. 19

Jindřiška Perušičová

Formát:
118×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 160 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-478-4
Dostupnost:
skladem
Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány. Publikace Diabetes mellitus v kostce zahájila úspešnou edici „Současná diabetologie“, která má dnes na trhu již 18 svazků.
Předmluva
1 Úvod
1.1 Současné názory na otázku „co je diabetes mellitus?“
1.2 Současné názory na otázku „co je diabetologie?“
2 Historie
2.1 Významné objevy související s DM a inzulinem
3 Typy diabetu a poruch glukózové homeostázy
3.1 Standardní klasifikace
3.2 Zastřešující pojmy
3.3 Synonyma a další pojmy
4 Rizikové faktory diabetu
4.1 Diabetes mellitus 1. typu
4.2 Diabetes mellitus 2. typu
5 Epidemiologie a statistika
5.1 Diabetes mellitus v ČR (2011)
5.2 Diabetologické ordinace v ČR (2011)
5.3 Incidence a mortalita v ČR
5.4 Prevalence jednotlivých poruch glukózové homeostázy v ČR
5.5 Výhled na nejbližší roky
6 Patofyziologie
6.1 Glukóza – základní fakta
6.2 Pankreatické ostrůvky – základní fakta
6.3 Inzulin – základní fakta
6.4 Mechanismus sekrece inzulinu
6.5 Inzulinový receptor a jeho signalizace
6.6 Vstup glukózy do buněk
6.7 Jaké účinky má inzulin?
6.8 Inzulinová rezistence a inzulinová deficience
6.9 Pět stadií/stupňů diabetes mellitus 2. typu aneb přirozená progrese DM2
6.10 Patofyziologie prediabetu
6.11 Od triumvirátu k zlověstnému oktetu
6.12 Inkretiny v regulaci glukózové homeostázy
7 Diagnostika diabetu
7.1 Rozhodovací meze
7.2 Význam jednotlivých vyšetření v diagnostice diabetu
7.3 Diferenciální diagnóza mezi diabetem 1. a 2. typu
7.4 Diagnostika gestačního diabetu
7.5 Monogenní diabetes
7.6 Selfmonitoring glykemie (SG) a kontinuální monitorace glukózy (KMG)
7.7 Prediabetes
7.8 Stanovení mikroalbuminurie
8 Symptomatologie diabetu
8.1 Symptomatologie DM 1. typu
8.2 Symptomatologie DM 2. typu
8.3 Projevy hypoglykemie
8.4 Projevy diabetické ketoacidózy
8.5 Projevy chronických komplikací
9 Strategie léčby diabetu
9.1 Jak se měnila strategie léčby DM1?
9.2 Jak se měnila strategie léčby DM2?
10 Dietní léčba
10.1 Cíle dietní léčby
10.2 Dietní doporučení pro obézní nemocné s DM2
11 Léčba inzulinem
11.1 Indikace léčby inzulinem
11.2 Lidské inzuliny
11.3 Přehled inzulinů a inzulinových analog podle trvání účinku
11.4 Premixované inzuliny
11.5 Inzulinová pera a dávkovače inzulinu
11.6 Fyziologické základy léčby inzulinem
11.7 Inzulinové režimy
11.8 Individualizace léčby inzulinem
12 Neinzulinová antidiabetika
12.1 Antidiabetika – terminologie a historie
12.2 Antidiabetika – dělení podle mechanismu účinku
12.3 Metformin
12.4 Thiazolidindiony (glitazony)
12.5 Deriváty sulfonylurey
12.6 Nesulfonylureová sekretagoga (glinidy)
12.7 Léky ovlivňující inkretinový systém
12.8 Inhibitory střevních alfa‑glukosidáz
12.9 Inhibitory SGLT2 (glifloziny)
12.10 Kombinace antidiabetik
12.11 Volba antidiabetické léčby
13 Akutní komplikace diabetu
13.1 Hypoglykemie
13.2 Diabetická ketoacidóza
13.3 Hyperglykemické kóma
13.4 Laktátová acidóza
14 Chronické komplikace diabetu
14.1 Diabetická nefropatie
14.2 Diabetická retinopatie
14.3 Diabetická neuropatie
14.4 Syndrom diabetické nohy
15 Prediabetes
15.1 Diagnostika
15.2 Nefarmakologická léčba
15.3 Farmakologická léčba
15.4 Prediabetes a kardiovaskulární riziko
15.5 Metabolický syndrom
16 Edukace nemocných s diabetem
16.1 Co si představujeme pod pojmem edukace pro diabetiky?
16.2 Národní edukační diabetologické programy
16.3 Psychologické aspekty edukace a léčby diabetiků 2. typu
Přílohy
A. Co to je, když se řekne
B. Klinické studie
C. Zkratky často používané v diabetologii
D. Diabetologická centra v ČR
Literatura
Medailonek autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a endokrinologieDiabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění – KardiabetesDiabetes mellitus a gastrointestinální traktDiabetes mellitus a respirační systémZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.