Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

3. aktualizované vydání

Vítězslav Kolek a kol.

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), barevné ilustrace, 648 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-624-5
EAN:
9788073456245
Dostupnost:
skladem
Již třetí vydání mimořádně úspěšné publikace odráží dynamický vývoj v oboru v posledních dvou letech, od klasifikace až po farmakoterapii.
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – obě jejich knižní vydání byla vyprodána v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníku bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.
Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence.
PŘEHLED AUTORŮ JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
1 CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN)
1.1 Stabilní CHOPN
1.2 Exacerbace CHOPN
1.3 CHOPN s prokázanou deficiencí alfa-1 antitrypsinu
2 ASTHMA BRONCHIALE
2.1 Doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu
2.2 Obtížně léčitelné bronchiální astma
3 PNEUMONIE
3.1 Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých
3.2 Diagnostika a léčba těžké pneumonie
4 TUBERKULÓZA
4.1 Léčba a dispenzarizace tuberkulózy dospělých
4.2 Tuberkulóza dětí a mladistvých
4.3 Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí
4.4 Biologická léčba preparáty blokujícími účinek TNFα
4.5 Tuberkulóza a latentní tuberkulózní infekce u transplantací
4.6 Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění
4.7 Netuberkulózní mykobakteriózy dospělých
4.8 Doporučený postup diagnostiky a léčby latentní tuberkulózní infekce
5 NEMALOBUNĚČNÝ A MALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC
5.1 Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic
5.2 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic
5.3 Léčba malobuněčného karcinomu plic
5.4 Karcinom plic – další péče a podstatné informace
6 INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY
6.1 Idiopatická plicní fibróza – Doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování
6.2 Sarkoidóza
6.3 Exogenní alergická alveolitida
6.4 Granulomatóza s polyangiitidou
6.5 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
6.6 Lymfangioleiomyomatóza
6.7 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk
6.8 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů
6.9 Sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (amiodaron, methotrexát, sulfasalazin)
6.10 Intersticiální plicní postižení a systémová onemocnění pojiva
7 ONEMOCNĚNÍ PLEURY
7.1 Fluidotorax
7.2 Hrudní empyém
7.3 Maligní pleurální mezoteliom
8 INTENZIVNÍ PNEUMOLOGIE
8.1 Hemoptýza
8.2 Pneumotorax
8.3 Neinvazivní plicní ventilace
8.4 Periprocedurální antikoagulační a protidestičková léčba u plánovaného bronchoskopického vyšetření
9 BRONCHOLOGIE
9.1 Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem
9.2 Bronchoskopie rigidním bronchoskopem
9.3 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách
9.4 Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny
10 NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA
10.1 Interpretace základních vyšetření plicních funkcí
10.2 Indikace, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET)
10.3 Dezinfekce přístrojů k měření základních plicních funkcí
10.4 Standard pro šestiminutový test chůzí
10.5 Pneumologická cytodiagnostika
11 PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU
11.1 Standard péče na pracovištích zajišťujících diagnostiku a léčbu poruch spánku
11.2 Léčba poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých
12 LÉČBA KYSLÍKEM
12.1 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT)
12.2 Kritéria SZP ČR pro úhradu DDOT
13 PLICNÍ REHABILITACE
13.1 Úvod
13.2 Vstupní vyšetření
13.3 Edukace
13.4 Rehabilitační léčba
13.5 Ergoterapie
13.6 Nutrice
13.7 Psychosociální poradenství
13.8 Plicní rehabilitace u CHOPN
13.9 Závěr
14 INDIKACE DLOUHODOBÉ DOMÁCÍ LÉČBY POMOCÍ PŘÍSTROJE COUGHASSIST
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
Hlavní editor:
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc

Doporučujeme

Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíModerní farmakoterapie v pneumologiiBronchologie a pneumologická cytodiagnostikaPneumologiePneumonie pro klinickou praxiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.