Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

a úvod do kardionefrologie

Jan Malík a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 272 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-566-8
Dostupnost:
skladem
Společná témata kardiologie a nefrologie jsou známa již mnoho desetiletí. Avšak s rozvojem obou oborů se jejich vzájemný přesah natolik rozšířil, že se dnes začíná stále více používat pojem kardionefrologie. Předním českým odborníkem v této stále významnější oblasti je kardiolog prof. MUDr. Jan Malík, CSc., jehož práce dosáhly mezinárodního věhlasu (viz např. kniha Widmer & Malík, Patient Safety in Dialysis Access, vydaná před nedávnem německým nakladatelstvím Karger). Autorský kolektiv vedený prof. Malíkem vytvořil ucelenou a prakticky zaměřenou publikaci, která bude nepochybně zásadním příspěvkem jak pro kardiology, tak pro nefrology. Přestože tematickou osou knihy je echokardiografie, publikace je nepochybně vynikajícím úvodem do kardionefrologie.
Recenzenty knihy jsou prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předmluva
1 Chronické onemocnění ledvin – podstata, klasifikace a principy farmakoterapie (Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková)
1.1 Podstata a klasifikace chronického onemocnění ledvin
1.2 Metody náhrady funkce ledvin
1.3 Principy farmakoterapie
1.4 Kardiovaskulární farmakoterapie
1.5 Léčba diabetes mellitus 2. typu
1.6 Léčba hyperurikemie
2 Metabolické změny vedoucí k postižení srdce
(Zdenka Hrušková, Vladimíra Bednářová)
2.1 Acidobazická rovnováha
2.2 Porucha fosfokalciového metabolismu
2.3 Anemie
2.4 Porucha výživy
2.5 Porucha metabolismu lipidů
3 Hospodaření s vodou a ionty (Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková, Jan Malík)
3.1 Voda a sodík – regulace
3.2 Voda a sodík u renální insuficience
3.3 Léčebné ovlivnění natremie a hydratace
3.4 Další ionty
4 Kardiorenální syndromy (Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková, Vilém Danzig, Jan Malík)
4.1 CRS-1 – akutní kardiorenální syndrom
4.2 CRS-2 – chronický kardiorenální syndrom
4.3 CRS-3 – akutní renokardiální syndrom
4.4 CRS-4 – chronický renokardiální syndrom
4.5 CRS-5 – sekundární kardiorenální insuficience/selhání
4.6 Léčba kardiorenálních syndromů
5 Metody náhrady funkce ledvin ve vztahu k hemodynamice a stanovení suché hmotnosti (Vladimíra Bednářová)
5.1 Peritoneální dialýza
5.2 Hemodialýza
5.3 Adekvátnost dialýzy
6 Hemodynamické změny ovlivňující echokardiografické nálezy (Martin Válek, Jan Malík)
6.1 Akutní echokardiografické změny během hemodialýzy
6.2 Echokardiografické odchylky při hypovolemii
6.3 Echokardiografické odchylky při hypervolemii
6.4 Obraz akutního renálního selhání a akutního selhání nasedajícího na chronickou
renální insuficienci
7 Absence odborných doporučení (Jan Malík)
8 Postižení tepen a ischemická choroba srdeční (David Zemánek)
9 Hypertrofie levé komory (Jan Malík, Vilém Danzig)
10 Dilatace a systolická dysfunkce levé komory (Jan Malík)
11 Regionální poruchy kontraktility levé komory (Jan Malík)
12 Diastolická dysfunkce levé komory (Jan Malík)
13 Patologie levé síně (Jan Malík)
14 Postižení pravé komory (Jan Malík)
15 Plicní hypertenze (Jan Malík)
16 Degenerativní stenotické vady u CKD (Martin Válek, Jan Malík)
16.1 Aortální stenóza
16.2 Mitrální stenóza
17 Regurgitační vady u CKD (Vilém Danzig, Jan Malík)
17.1 Využití echokardiografie pro diagnostiku regurgitačních vad – obecné principy
17.2 Mitrální regurgitace
17.3 Trikuspidální regurgitace
17.4 Aortální regurgitace
17.5 Pulmonální regurgitace
18 Kardiovaskulární kalcifikace (Jan Malík, Zdenka Hrušková)
19 Postižení perikardu (Lukáš Lambert, Tomáš Grus, Jan Malík)
20 Arytmie a chronické onemocnění ledvin (Martin Válek)
20.1 Náhlá smrt
20.2 Fibrilace síní
21 Cévní přístupy k hemodialýze (Jana Janečková)
21.1 Centrální žilní katétr
21.2 Arteriovenózní přístup
21.3 Arterioarteriální přístup
22 Průtok dialyzačním zkratem – měření a hemodynamické souvislosti
(Jan Malík)
23 Vliv dialyzačního přístupu na srdce (Jan Malík)
24 Vliv jednotlivé hemodialýzy (Jan Malík)
25 (Echo)kazuistiky
25.1 Dilatační kardiomyopatie s infaustní prognózou? (Martin Válek)
25.2 Těsné kalcifikované stenózy dvou srdečních chlopní
(Sinikka Satu Pešičková, Jan Malík, Marek Šetina)
25.3 Hyperkinetické srdeční selhání u pacientky s vysokoprůtokovým dialyzačním zkratem
(Anna Valeriánová)
Souhrn požadavků na popis echokardiografie
Souhrn požadavků na kardiologa
Souhrn požadavků pro nefrologa
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Kolektiv autorů:
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D.
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Jana Janečková, Ph.D.
II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Sinikka Satu Pešičková, Ph.D.
Dialyzační středisko B. Braun Avitum, Praha
Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Martin Válek, Ph.D.
II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Anna Valeriánová
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. David Zemánek, CSc.
II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Doporučujeme

EKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníEchokardiografie u nemocných s plicní hypertenzíKardiorenální syndromyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.