Endokrinologie pro praxi

Endokrinologie pro praxi

2. aktualizované vydání

Václav Hána

Formát:
112 × 174 mm
Vazba:
měkká (V2), 260 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-625-2
EAN:
9788073456252
Dostupnost:
skladem
Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof. MUDr. Václava Hány, CSc., odráží dynamický vývoj oboru za posledních několik let. Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla bez výjimky je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace.
Také druhé vydání je koncipováno jako praktická příručka pro endokrinology a internisty, ale rovněž jako publikace vhodná pro přípravu k atestaci.
Předmluva
1 Onemocnění hypothalamu a hypofýzy
1.1 Onemocnění hypothalamu a jeho příčiny
1.2 Diabetes insipidus
1.3 Syndrom nepřiměřené sekrece vasopresinu, cerebral salt wasting syndrome, hyponatremie při onemocněních hypothalamu a hypofýzy
1.3.1 Syndrom nepřiměřené sekrece vasopresinu, nepřiměřené antidiurézy – patofyziologie
1.3.2 Cerebral salt wasting syndrome – patofyziologie
1.3.3 Hypokortikalismus jako příčina hyponatremie
1.4 Tumory hypothalamo-hypofyzární oblasti, diferenciální
diagnostika expanzivních procesů v tureckém sedle, hormonálně afunkční expanze
1.4.1 Hormonálně afunkční adenom hypofýzy
1.4.2 Kraniofaryngeom
1.4.3 Hypofyzitida
1.5 Hyperfunkční syndromy při hypothalamo-hypofyzárních onemocněních
1.5.1 Hyperprolaktinemie, prolaktinomy
1.5.2 Akromegalie a gigantismus
1.5.3 Cushingova choroba a diferenciální diagnostika hyperkortisolismu
1.5.4 Nelsonův syndrom
1.5.5 TSH produkující adenom hypofýzy
1.5.6 Gonadotropiny produkující adenomy hypofýzy
1.6 Hypopituitarismus
1.6.1 Substituce adrenokortikotropní osy
1.6.2 Substituce tyreotropní osy
1.6.3 Substituce sexageny
1.6.4 Substituce růstovým hormonem
1.7 Poruchy růstu a léčba růstovým hormonem v dětství
2 Onemocnění štítné žlázy
2.1 Eufunkční struma
2.2 Tyreotoxikóza, hypertyreóza
2.2.1 Nejčastější příčiny hypertyreózy, jejich klinická symptomatologie a diagnostika
2.2.2 Gravesova-Basedowova choroba
2.2.3 Hypertyreóza při independentním adenomu štítné žlázy
2.2.4 Polynodózní toxická struma
2.2.5 Amiodaronem indukované tyreopatie
2.2.6 Další příčiny tyreotoxikózy
2.2.7 Tyreotoxická krize
2.3 Hypotyreóza
2.4 Záněty štítné žlázy
2.4.1 Akutní zánět štítné žlázy
2.4.2 Subakutní tyreoiditida (De Quervainova, granulomatózní, obrovskobuněčná)
2.4.3 Chronická autoimunitní tyreoiditida .
2.5 Nádory štítné žlázy
2.6 Diferenciální diagnostika uzlu ve štítné žláze z hlediska FNAB
2.7 Volba vyšetření při podezření na jednotlivé tyreopatie
3 Onemocnění příštítných tělísek .
3.1 Primární hyperparatyreóza a diferenciální diagnostika hyperkalcemie
3.2 Hypoparatyreóza
4 Onemocnění kůry nadledvin
4.1 Hyperfunkční syndromy
4.1.1 Cushingův syndrom a jeho diferenciální diagnostika
4.1.2 Primární hyperaldosteronismus
4.2 Primární (Addisonova choroba) a sekundární adrenokortikální insuficience
4.3 Kongenitální adrenální hyperplazie
4.4 Zvětšení nadledvin, diferenciální diagnostika, incidentalom nadledviny, Karcinom kůry nadledvin
5 Onemocnění dřeně nadledvin
5.1 Feochromocytom a paragangliom
5.2 Hypofunkce dřeně nadledvin
6 Poruchy pohlavního dospívání
6.1 Předčasná puberta (pubertas praecox)
6.2 Opožděná puberta (pubertas tarda)
7 Poruchy funkce testes
7.1 Mužský hypogonadismus
7.2 Primární onemocnění testes
7.2.1 Oboustranná anorchie
7.2.2 Kryptorchismus
7.2.3 Klinefelterův syndrom
7.2.4 Syndrom Noonanové (mužský Turnerův syndrom)
7.2.5 Získaný periferní hypogonadismus
7.2.6 Pokles sekrece androgenů v dospělosti a stáří
7.3 Centrální (hypothalamo-hypofyzární) příčiny poruch testikulárních funkcí
7.3.1 Hypogonadotropní hypogonadismus u mužů
7.3.2 Izolovaný deficit LH (Pasqualiniho syndrom)
7.3.3 Hyperprolaktinemie
7.3.4 Jiné příčiny
7.4 Porucha funkce testes při systémových onemocněních
7.5 Léčba poruch funkce testes
7.5.1 Substituční léčba androgeny
7.5.2 Substituce gonadotropiny a gonadoliberinem
7.6 Poruchy účinku androgenů
7.7 Poruchy mužské fertility
7.8 Nádory testes
8 Gynekomastie
9 Poruchy funkce ovarií
9.1 Klinická manifestace poruch funkce ovarií, ženský hypogonadismus
9.2 Primární (periferní) poruchy funkce ovarií
9.2.1 Ageneze gonád
9.2.2 Turnerův syndrom
9.2.3 Předčasné ovariální selhání
9.3 Centrální poruchy funkce ovarií
9.3.1 Hypogonadotropní hypogonadismus
9.3.2 Hyperprolaktinemie
9.4 Poruchy funkce ovarií spojené s hypersekrecí androgenů
9.4.1 Syndrom polycystických ovarií (Steinův-Leventhalův syndrom, funkční ovariální hyperandrogenismus, hyperandrogenní syndrom s chronickou anovulací)
9.4.2 Hyperplazie nadledvin manifestující se v dospělosti (adult-onset congenital adrenal hyperplasia, neklasická forma kongenitální adrenální hyperplazie)
9.4.3 Další příčiny
9.5 Nádory ovarií
9.6 Léčba ženského hypogonadismu
9.6.1 Hormonální substituce estrogeny a gestageny
9.6.2 Substituční léčba gonadotropiny a gonadoliberinem
9.6.3 Léčba anovulačních cyklů
10 Hirsutismus
11 Neuroendokrinní tumory
11.1 Karcinoidový syndrom
11.2 Inzulinom (organický hyperinzulinismus)
11.3 Gastrinom, Zollingerův-Ellisonův syndrom
11.4 VIPom (watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria syndrom, Vernerův-Morrisonův syndrom)
11.5 Léčba neuroendokrinních tumorů
12 Polyglandulární syndromy
12.1 Mnohočetná endokrinní neoplazie
12.1.1 Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1 (Wermerův syndrom)
12.1.2 Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2A (Sippleho syndrom)
12.1.3 Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2B (MEN 2B, syndrom mnohočetných slizničních neurinomů)
12.1.4 Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 4
12.2 Autoimunitní polyglandulární syndromy
Přílohy
I. Normální bazální hodnoty hormonů
II. Dynamické testy v endokrinologii
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Summary
Medailonek autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Doporučujeme

Akutní stavy ve vnitřním lékařstvíAtlas ultrasonografie štítné žlázyKlimakterická medicínaModerní farmakoterapie autoimunitních chorobAdenomy hypofýzyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.