Farmakoterapie revmatických onemocnění

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv

Formát:
210×285 mm
Vazba:
pevná (V8), 347 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-537-8
Dostupnost:
skladem
Kniha, která určuje standard léčby v revmatologii v ČR.

Obor revmatologie a speciálně terapie revmatických onemocnění prodělává vývoj, který lze bez nadsázky nazvat revoluční. Cílem autorů bylo poskytnout lékařům pečujícím o pacienty s revmatickými onemocněními moderní, klinicky orientovaný text, který bude užitečným průvodcem v boji s těmito závažnými chronickými onemocněními. V obecné části knihy jsou kapitoly věnovány léčbě bolesti, chorobu modifikujícím lékům, biologické léčbě, glukokortikoidům, radionuklidům, lékům ze skupiny SYSADOA, velká pozornost je soustředěna na farmakoterapii v graviditě a laktaci. Speciální část je rozdělena podle jednotlivých revmatických onemocnění, celý text bohatě doplňují přehledné ilustrace, tabulky a fotodokumentace. Dílo je primárně určeno všem lékařům, kteří přicházejí ve své každodenní praxi do styku s revmatickými pacienty, na prvním místě ordinujícím revmatologům, ale i internistům, ortopedům a praktickým lékařům. Inspirativní podněty v něm najdou i pracovníci základního výzkumu se vztahem k experimentální revmatologii a k novým léčivům pro revmatické pacienty.
ČÁST I OBECNÁ
1 Všeobecný úvod
Karel Pavelka
2 Analgetika
Olga Šléglová
2.1 Úvod
2.2 Definice bolesti a její výskyt
2.3 Klasifikace a patofyziologie bolesti
2.4 Obecné schéma farmakoterapie bolesti
2.5 Neopioidní analgetika
2.6 Opioidy
2.7 Adjuvantní analgetika
2.8 Doporučené postupy u různých typů bolesti
2.9 Závěr
3 Systémová nesteroidní antirevmatika
Šárka Forejtová
3.1 Úvod
3.2 Historie
3.3 Mechanismus účinku
3.4 Klinická farmakokinetika
3.5 Farmakologická variabilita
3.6 Lékové interakce NSA
3.7 Indikace podávání NSA
3.8 Klasifikace nesteroidních antirevmatik
3.9 Toxicita NSA
4 Lokální nesteroidní antirevmatika
Kristýna Bubová
4.1 Farmakokinetika
4.2 Klinická účinnost a použití
4.3 Bezpečnost
5 Syntetické konvenční chorobu modifikující léky
Jakub Závada
5.1 Úvod
5.2 Methotrexát
5.3 Sulfasalazin
5.4 Leflunomid
5.5 Antimalarika
5.6 Kombinovaná léčba csDMARD u revmatoidní artritidy
6 Syntetické cílené chorobu modifikující léky (cílené inhibitory intracelulární signalizační kaskády)
Jakub Závada, Jiří Vencovský
6.1 Úvod
6.2 Inhibitory Janusových kináz
6.3 Inhibitory fosfodiesterázy
6.4 Závěr
7 Biologické léky užívané v revmatologii
Jiří Vencovský
7.1 Úvod
7.2 Charakteristika biologických léků
7.3 Biosimilární léky
7.4 Přehled biologických léků a jejich použití v revmatologii
8 Imunosupresiva
Jakub Závada
8.1 Úvod
8.2 Cyklofosfamid
8.3 Azathioprin
8.4 Cyklosporin A
8.5 Mykofenolát mofetil
9 Glukokortikoidy
Ladislav Šenolt
9.1 Úvod
9.2 Mechanismus účinku
9.3 Systémové glukokortikoidy
9.4 Lokální glukokortikoidy
10 Symptomaticky pomalu působící léky u osteoartrózy
(SYSADOA)
Karel Pavelka
10.1 Úvod
10.2 Glukosamin
10.3 Diacerein
10.4 Chondroitin sulfát
10.5 Výtažek z avokáda a sóji – piascledin
10.6 Kyselina hyaluronová
11 Radiosynoviortéza
Jana Tomasová Studýnková
11.1 Úvod
11.2 Historie
11.3 Mechanismus účinku
11.4 Indikace radiosynoviortézy
11.5 Kontraindikace radiosynoviortézy
11.6 Používané radionuklidy
11.7 Dávkování
11.8 Postup při aplikaci
11.9 Účinnost a její hodnocení
11.10 Bezpečnost aplikace radionuklidů
11.11 Závěr
12 Farmakoterapie v graviditě a v laktaci
Dana Tegzová, Jiří Vencovský
12.1 Úvod
12.2 Zvažovaná doporučení EULAR
12.3 Principy možné terapie v graviditě
12.4 Principy možné terapie v laktaci
12.5 Nejčastější antirevmatické léky a jejich vztah ke graviditě a laktaci
12.6 Biologická terapie
12.7 Závěr
ČÁST II SPECIÁLNÍ
13 Revmatoidní artritida
Jiří Vencovský, Heřman Mann, Jakub Závada, Karel Pavelka, Ladislav Šenolt
13.1 Úvod
13.2 Etiopatogeneze revmatoidní artritidy
13.3 Diagnóza revmatoidní artritidy
13.4 Hodnocení aktivity a funkčního stavu
13.5 Hodnocení strukturální progrese
13.6 Obecné principy léčby revmatoidní artritidy
13.7 Léčiva používaná k terapii revmatoidní artritidy
13.8 Imunogenicita
13.9 Strategie léčby revmatoidní artritidy
13.10 Redukce léčby u pacientů v remisi
13.11 Závěr
14 Farmakoterapie juvenilní idiopatické artritidy
Kateřina Jarošová
14.1 Úvod
14.2 Farmakologická léčba
15 Terapie systémového lupus erythematodes
Pavel Horák
15.1 Úvod
15.2 Diagnostika SLE
15.3 Klasifikační kritéria choroby
15.4 Hodnocení aktivity nemoci
15.5 Léčba SLE
16 Systémová sklerodermie
Michal Tomčík
16.1 Úvod
16.2 Farmakologická léčba
16.3 Nefarmakologická léčba
16.4 Závěr
17 Idiopatické zánětlivé myopatie
Heřman Mann, Jiří Vencovský
17.1 Úvod
17.2 Obecný přístup k léčbě IZM
17.3 Úvodní léčba IZM
17.4 Přístup k léčbě nemocných s nepříznivou prognózou nebo nedostatečnou odpovědí na úvodní léčbu
17.5 Cvičení
17.6 Léčba extramuskulárních projevů IZM
17.7 Léčba sporadické myozitidy s inkluzními tělísky
18 Sjögrenův syndrom
Pavel Horák
18.1 Úvod
18.2 Laboratorní nálezy
18.3 Diagnostika
18.4 Klasifikační kritéria
18.5 Léčba
19 Terapie smíšené choroby pojiva
Pavel Horák
19.1 Úvod
19.2 Klinické manifestace MCTD
19.3 Prognóza
19.4 Diagnostika
19.5 Léčba
20 Vaskulitidy
Radim Bečvář, Tereza Barochová
20.1 Úvod
20.2 Vaskulitidy velkých cév
20.3 Vaskulitidy středních cév
20.4 Vaskulitidy malých cév
21 Spondyloartritidy
Karel Pavelka
21.1 Úvod
21.2 Léčba axiálních spondyloartritid
22 Psoriatická artritida
Jiří Štolfa
22.1 Úvod
22.2 Hodnocení psoriatické artritidy
22.3 Léčba psoriatické artritidy
22.4 Doporučení pro léčbu a monitoraci psoriatické artritidy
23 Reaktivní artritidy
Karel Pavelka
23.1 Úvod
23.2 Diagnóza
23.3 Léčba
24 Lymeská artritida
Karel Pavelka
24.1 Úvod
24.2 Laboratorní diagnostika
24.3 Léčba
24.4 Závěr
25 Revmatická horečka
Hana Ciferská
25.1 Úvod
25.2 Léčba
25.3 Prognóza
26 Terapie krystaly indukovaných onemocnění
26.1 Dnavá artritida
Karel Pavelka
26.2 Nemoc z ukládání kalcium pyrofosfát dihydrátu
Karel Pavelka
27 Osteoartróza
Karel Pavelka
27.1 Úvod
27.2 Léčba osteoartrózy kyčelních a kolenních kloubů
27.3 Léčba osteoartrózy rukou
27.4 Algoritmus léčby osteoartrózy kolenních kloubů
27.5 Nové způsoby léčby
28 Osteoporóza a její terapie při revmatických
onemocněních
Jan Štěpán
28.1 Úvod
28.2 Klasifikace osteoporózy
28.3 Diagnostika osteoporózy
28.4 Léčba sekundární osteoporózy při revmatických onemocněních
28.5 Léčba sekundární osteoporózy při chronickém zánětlivém revmatickém onemocnění, léčeném glukokortikoidy
28.6 Prevence a léčba postmenopauzální osteoporózy a involuční osteoporózy u žen a u mužů
28.7 Sekvenční léčba osteoporózy
28.8 Nefarmakologická prevence úbytku kostní hmoty
29 Fibromyalgie
Marta Olejárová
29.1 Úvod
29.2 Léčba
30 Komplexní regionální bolestivý syndrom (algodystrofický syndrom)
Marta Olejárová
30.1 Úvod
30.2 Léčba
30.3 Strategie léčby
31 Stillova nemoc se začátkem v dospělosti
Ladislav Šenolt
31.1 Úvod
31.2 Léčba
31.3 Prognóza
32 Relabující polychondritida
Ladislav Šenolt
32.1 Úvod
32.2 Léčba
32.3 Prognóza
33 Sarkoidóza
Marta Olejárová
33.1 Úvod
33.2 Léčba
33.3 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Tereza Barochová
Revmatologický ústav, Praha
Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Kristýna Bubová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Šárka Forejtová
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Kateřina Jarošová
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Heřman Mann
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Olga Šléglová
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Dana Tegzová
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Kniha je určena revmatologům, internistům, ortopedům a rovněž praktickým lékařům, kteří pečují o nemocné s revmatickými chorobami.

Doporučujeme

Revmatologie období růstuRehabilitace po revmatochirurgických výkonechOsteoartrózaZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.