Farmakoterapie tromboembolických stavů

Farmakoterapie tromboembolických stavů

3. vydání

Debora Karetová, Jan Bultas

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 280 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-459-3
Dostupnost:
skladem
Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu.

Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne ročně přes 6000 osob, přičemž mortalita dosahuje 7 až 11 %. V současnosti přibývá nemocných, kteří jsou buď krátkodobě – např. preventivně předoperačně – léčeni antitrombotiky, nebo na antitrombotické léčbě zůstávají dlouhodobě (při prevenci tromboembolických komplikací u fibrilace síní, po náhradách chlopní, v rámci léčby žilního tromboembolismu).
Předmluva
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Definice tromboembolické nemoci
2.2 Incidence flebotrombózy a plicní embolie
2.3 Rizikové faktory a okolnosti disponující ke vzniku tromboembolické nemoci
2.4 Vývoj trombu, patogeneze flebotrombózy a plicní embolie
2.5 Průběh a typy flebotrombózy, klasifikace plicní embolie
2.6 Klinický obraz flebotrombózy a plicní embolie
2.7 Prognóza, pracovní schopnost
2.8 Organizace péče o nemocného s tromboembolickou nemocí
3 Diagnostika flebotrombózy a plicní embolie
3.1 Anamnéza a klinické vyšetření
3.2 Přehled diagnostických instrumentárních a laboratorních metod
3.3 Diferenciální diagnóza flebotrombózy a plicní embolie
4 Léky užívané k profylaxi a léčbě tromboembolických příhod
4.1 Antikoagulační léčba
4.2 Protidestičková léčba
4.3 Trombolytická léčba
5 Profylaxe a léčba flebotrombózy, léčba plicní embolie
5.1 Cíle a strategie léčby
5.2 Profylaxe tromboembolické nemoci
5.3 Léčba tromboembolické nemoci
5.4 Sekundární prevence tromboembolické nemoci
5.5 Nefarmakologická léčba flebotrombózy
5.6 Léčba zvláštních forem flebotrombózy
6 A ntitrombotická léčba při fibrilaci a flutteru síní
6.1 Charakteristika fibrilace a flutteru síní
6.2 Současný stav antitrombotické profylaxe fibrilace síní
6.3 Přístup k nemocnému s fibrilací/flutterem síní z pohledu
kontroly rytmu a frekvence komorové akce
6.4 Indikace antitrombotické léčby u fibrilace/flutteru síní
6.5 Indikace antikoagulační léčby před elektrickou či farmakologickou kardioverzí
6.6 Strategie antitrombotické léčby při koincidenci fibrilace síní po akutních příhodách v tepenném řečišti či po intervencích v tepenném řečišti
6.7 Intenzita antikoagulační léčby
6.8 Současný stav antikoagulační léčby u nemocných s fibrilací/ flutterem síní, její účinnost a bezpečnost
7 Chyby v diagnostice a léčbě tromboembolické nemoci
7.1 Chyby v diagnostice tromboembolické nemoci
7.2 Chyby v léčbě tromboembolické nemoci
8 Odpovědi na nejčastější otázky týkající se tromboembolické nemoci
9 Odpovědi na nejčastější otázky kladené pacientem
10 Doporučení pro nemocné
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK Praha a VFN
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Doporučujeme

Onemocnění viscerálních cévVaskulární diagnostika a intervenční výkonyAmbulantní operace křečových žilPoruchy hemostázyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.