Farmakoterapie urgentních stavů

Farmakoterapie urgentních stavů

3. doplněné a rozšířené vydání

Jiří Knor, Jiří Málek

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), 272 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-595-8
Dostupnost:
skladem
Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy.
První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce.
Druhá část knihy je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup. Vybrané stavy jsou doplněny reálnými situacemi (kazuistikami) ilustrujícími komplexní přístup s použitím léků a moderních technických prostředků.
OBSAH
PŘEDMLUVA KE TŘETÍMU VYDÁNÍ
PŘEDMLUVA Z PRVNÍHO VYDÁNÍ
1 ÚVOD
1.1 Historie
1.2 Vymezení pojmů
2 VÝZNAM FARMAKOTERAPIE V URGENTNÍCH STAVECH
3 CESTY PODÁNÍ LÉKŮ
3.1 Orální způsob podání
3.2 Parenterální způsoby podání
3.3 Lokální (topické) podání
3.4 Inhalační podání
3.5 Netradiční způsoby podání
3.6 Rektální podání
4 ZÁKLADNÍ VÝBĚR LÉKŮ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH V URGENTNÍCH SITUACÍCH
5 VYBRANÉ NEODKLADNÉ KLINICKÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
5.1 Zástava oběhu (srdeční zástava)
5.2 Dušení
5.3 Trauma – celková anestezie a analgezie v urgentní medicíně
5.4 Akutní koronární syndromy
5.5 Poruchy vědomí
5.6 Křečové stavy
5.7 Paliativní péče a urgentní medicína
5.8 Mimonemocniční porod, ošetření novorozence
ZÁVĚR
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
LÉKOVÁ PŘÍLOHA
REJSTŘÍK
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje; Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha

Doporučujeme

Akutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZáklady umělé plicní ventilaceECMO – Extrakorporální membránová oxygenaceZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.