Funkční stereotaktická neurochirurgie

Funkční stereotaktická neurochirurgie

Jan Chrastina, Marek Baláž, Zdeněk Novák, David Krahulík a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 168 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-590-3
Dostupnost:
skladem
I když počátky stereotaktické funkční neurochirurgie lze datovat do konce 40. let minulého století, její rozvoj začíná se zavedením spolehlivých implantabilních neurostimulátorů a radiologických technik umožňujících přesnou lokalizaci cílové struktury pro zavedení neurostimulace. Principem lezionální stereotaxe je vytvoření definované léze cílové struktury a i když se v tomto případě jedná o zásah ireverzibilní, nové cílící systémy a techniky vytvářející lézi umožňují přesně vymezit lokalizaci a rozsah léze, optimalizovat efekt výkonu a minimalizovat jeho nežádoucí účinky. Největší pozornost je v knize věnována terapii hybných poruch u Parkinsonovy choroby, dále stereotaxi u nemocných s farmakorezistentní epilepsií, u jinak neovlivnitelných psychiatrických onemocnění či stereotaktické terapii bolesti. Dalším tématem jsou v současnosti vyvíjené implantabilní systémy či problematika bezrámové stereotaxe.
PŘEDMLUVA
PODĚKOVÁNÍ
ÚVOD
1 STEREOTAKTICKÁ OPERAČNÍ TECHNIKA – ZÁKLADNÍ POJMY
1.1 Principy stereotaxe
1.2 Stereotaktické operační systémy
1.3 Základní principy cílení ve stereotaxi
2 STEREOTAKTICKÉ LEZIONÁLNÍ A STIMULAČNÍ OPERACE PRO PORUCHY POHYBU
2.1 Parkinsonova choroba
2.2 Dystonie
2.3 Stereotaktické stimulační a lezionální operace v terapii tremoru
3.3 Vlastní provedení invazivního vyšetření
3.4 Diagnostické intracerebrální elektrody v epileptochirurgii
3.5 Možnosti stereotaktické implantace intracerebrálních elektrod
3.6 Technické aspekty, indikace a výsledky SEEG v podmínkách Centra pro epilepsie Brno
3.7 Diagnostická výtěžnost intracerebrálních elektrod a srovnání s elektrodami subdurálními
3.8 Závěry
4 LEZIONÁLNÍ STEREOTAKTICKÉ OPERACE V TERAPII FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSIE
4.1 Časné období lezionálních operací
4.2 Období po roce 1990
4.3 Závěry
5 STEREOTAKTICKÁ NEUROSTIMULACE PRO FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSII
5.1 Úvod
5.2 Cerebellární stimulace .
5.3 Stimulace caput nuclei caudati
5.4 Stimulace nucleus subthalamicus
5.5 Thalamická stimulace
5.6 Stimulace nucleus anterior thalami
5.7 Stimulace centromediálního thalamického jádra
5.8 Stimulace hipokampu
5.9 Méně obvyklé postupy
5.10 Závěry
6 LEZIONÁLNÍ STEREOTAKTICKÉ OPERACE U PSYCHIATRICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
6.1 Úvod
6.2 Výkony v oblasti thalamu
6.3 Výkony v oblasti hypothalamu
6.4 Výkony v oblasti amygdaly
6.5 Operace frontálního laloku mozku
6.6 Transplantace nervové tkáně
6.7 Současný stav a závěry
7 STEREOTAKTICKÁ NEUROSTIMULACE U PSYCHIATRICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
7.1 Historická východiska
7.2 Indikace neurostimulační terapie v psychiatrii – obecné poznámky
7.3 Hluboká mozková stimulace pro depresi
7.4 Hluboká mozková stimulace u obsedantně-kompulzivní poruchy
7.5 Syndrom Gilles de la Tourette
7.6 Neobvyklé indikace
7.7 Závěry
8 STEREOTAKTICKÁ OPERAČNÍ TECHNIKA V TERAPII BOLESTI
8.1 Možné cíle stereotaktických operačních výkonů v terapii bolesti
8.2 Lezionální výkony
8.3 Neuromodulační – stimulační terapie
8.4 Závěry
9 BEZRÁMOVÁ – FRAMELESS STEREOTAXE
9.1 Úvod
9.2 První závrtové systémy fixované do trepanačního návrtu
9.3 První minirámové stereotaktické systémy fixované do trepanačního návrtu
9.4 Minirámové systémy v éře obrazového navádění (image-guide)
9.5 Minirámové (mini-frame) systémy s intraoperačním zobrazením
9.6 Současné mini-frame systémy
9.7 Vlastní zkušenosti se systémem NexFrame®
9.8 Závěr
10 TECHNICKÉ NOVINKY NA POLI FUNKČNÍ STEREOTAKTICKÉ NEUROCHIRURGIE
10.1 Úvod
10.2 Vývoj na poli intra-cerebrálních elektrod
10.3 Vývoj na poli implantabilních generátorů
10.4 Parametry stimulačního proudu
10.5 Closed loop systémy
10.6 Nové technologie pro lezionální funkční stereotaktickou neurochirurgii
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONKY HLAVNÍCH AUTORŮ
REJSTŘÍK
Doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika UP FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
MUDr. Dušan Hrabovský, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Ing. Zdeněk Strmiska
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Kniha je určena neurochirurgům, neurologům a radiologům, osloví však nepochybně i psychiatry či algeziology.

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieNeuroendoskopieParkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydáníRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyModerní farmakoterapie v neurologiiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.