HELLP syndrom

HELLP syndrom

edice Porodnictví krok za krokem / Sv. 1

Ondřej Šimetka, Radovan Vlk a Martin Procházka

Formát:
125 ×190 mm
Vazba:
vazba brožovaná (V2), 148 stran
Rok vydání:
2013
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-361-9
Dostupnost:
skladem
Syndrom HELLP (hemolýza, elevace jaterních enzymu, trombocytopenie) je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství. Projevuje se buď v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie, nebo jako zcela odlišný klinický stav spojený s vysokou mateřskou a novorozeneckou morbiditou a mortalitou, kauzální terapií je ukončení gravidity a symptomatická terapie ženy před porodem a po něm. Vzhledem k závažnosti HELLP syndromu, i k jeho velmi rozmanitému klinickému obrazu, je nezbytná co nejpreciznější znalost tohoto stavu ze strany gynekologů a porodníků. Kniha je určena do rukou každého gynekologa ...
Kniha zkušených gynekologů se v jednotlivých kapitolách věnuje všem závažným oblastem problematiky preeklampsie a HELLP syndromu, je doplněna schématy, ilustracemi a v závěrečné části přehledným souhrnem.
PŘEDMLUVA
ÚVOD
1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY HELLP SYNDROMU
1.1 Historie
1.2 Incidence
2 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA HELLP SYNDROMU A JEHO KLASIFIKACE
3 RIZIKOVÉ FAKTORY PREEKLAMPSIE A HELLP SYNDROMU
3.1 Rizikové faktory
3.2 Protektivní faktory
4 ETIOLOGIE HELLP SYNDROMU
4.1 Abnormální vývoj placenty – nedostatečná invaze trofoblastu a insuficientní remodeling arterií
4.2 Genetické faktory
4.3 Porucha imunologické adaptace
4.4 Teorie změny parciálního tlaku kyslíku
4.5 Preeklampsie jako dvoustupňové onemocnění
4.6 Časná versus pozdní preeklampsie
4.7 Spouštěče změn a kritické období pro rozvoj preeklampsie a HELLP syndromu
4.8 Fyziologický systém odstraňování starých částí trofoblastu
5 ÚLOHA ENDOTELU V ORGANISMU
5.1 Aktivace endotelu
5.2 Vliv endotelových buněk na hemostázu
5.3 Regulace funkce trombocytů
5.4 Dysfunkce endotelu
5.5 Aktivace endotelu u preeklampsie a HELLP syndromu
6 ODLIŠNOSTI HELLP SYNDROMU A PREEKLAMPSIE
7 PREDIKCE HELLP SYNDROMU
7.1 Cirkulující angiogenní faktory a jejich role v patogenezi preeklampsie
7.2 Možnosti využití biochemických markerů
7.3 Dopplerovské zobrazení uterinních arterií
8 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HELLP SYNDROMU
8.1 Diferenciální diagnostika trombocytopenie
8.2 Diferenciální diagnostika postižení jater
9 KLINICKÝ PRŮBĚH HELLP SYNDROMU
9.1 Symptomatologie
9.2 Laboratorní vyšetření
9.3 Hodnocení stavu plodu
9.4 Průběh onemocnění
10 KOMPLIKACE HELLP SYNDROMU
10.1 Mateřská morbidita
10.2 Diseminovaná intravaskulární koagulace
10.3 Postižení jater, subkapsulární hematom a ruptura jater
10.4 Plicní edém
10.5 Abrupce placenty
10.6 Akutní renální selhání
10.7 Neurologické komplikace HELLP syndromu
10.8 Mateřská mortalita
10.9 Zhoršené perinatální výsledky
11 VÝSLEDKY TĚHOTENSTVÍ KOMPLIKOVANÝCH HELLP SYNDROMEM V ČR
12 LÉČBA HELLP SYNDROMU
12.1 Kauzální terapie
12.2 Podpůrná a substituční terapie
13 PROGNÓZA A PORADENSTVÍ ŽENÁM PO HELLP SYNDROMU S OHLEDEM NA DALŠÍ GRAVIDITU
13.1 Riziko opakování v dalším těhotenství
13.2 Dlouhodobé zdravotní následky
HELLP VE ZKRATCE
LITERATURA
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
REJSTŘÍK
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Porodnicko-gynekologická klinika LF OU a FN Ostrava
MUDr. Radovan Vlk
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV Olomouc

Doporučujeme

Kardiotokografie, 2. rozšířené vydáníZáklady moderní venerologiePreeklampsieVaginální vedení porodu koncem pánevnímDystokie raménekZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.