Hyperestrogenní stavy v gynekologii

Hyperestrogenní stavy v gynekologii

Eduard Kučera, Tomáš Fait a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
V8, 238 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-235-3
Dostupnost:
skladem
Publikace mapuje problematiku estrogenního nadbytu a onemocnění, která jsou jeho důsledkem. Vznik a rozvoj těchto patologií ovlivňuje nejenom endogenní hormonální stimulace, ale také exogenní látky. Zde se významně uplatňují farmaka, ale i vliv environmentálních estrogenů, tzv. endokrinních disruptorů. Jedná se o syntetické látky, které účinkují jako hormony v endokrinní regulaci a narušují tak fyziologické funkce. Jejich rozšíření v okolním prostředí je způsobené především průmyslovou činností. V této souvislosti se musíme zabývat i vlivem těchto látek na reprodukční zdraví muže. Jedná se především o ovlivnění spermatogeneze a popřípadě i o poruchy vývoje mužských pohlavních orgánů. Lze se domnívat, že se v budoucnu budeme s touto problematikou setkávat ve zvýšené míře.
1 Metabolismus estrogenů, receptory
1.1 Biosyntéza a metabolismus estrogenů
1.2 Estrogenové a příbuzné receptory
2 Endokrinní disruptory a reprodukční funkce člověka
2.1 Globální znečistění toxickými látkami
2.2 Účinky endokrinních disruptorů u mužů
2.3 Účinky endokrinních disruptorů u žen
2.4 Závěr
3 Potraviny jako zdroj látek s estrogenním potenciálem
3.1 Úvod
3.2 Látky s estrogenním účinkem
3.3 Obsah fytoestrogenů v potravinách
3.4 Závěr
4 Estrogenní aktivita u ženy a hyperestrogenismus
4.1 Fyziologický účinek estrogenů
4.2 Závěr
5 Steroidy a nitroděložní vývoj
5.1 Úvod
5.2 Žluté tělísko, trofoblast a hCG
5.3 Trofoblast, steroidy a fetoplacentární jednotka
5.4 Steroidogenní mezenchym embrya: základ kůry nadledvin, steroidogenní buňky gonád
5.5 Steroidogeneze v kůře nadledvin plodu
5.6 Prenatální vznik steroidů v gonádách
5.7 Závěrečná poznámka – transplacentární kancerogenita
a teratogenita stilbenu
6 Estrogeny a imunita
6.1 Vliv estrogenů na imunitní systém
6.2 Závěr – endokrinní disruptory a imunitní systém
7 Hormonálně aktivní nádory a nepravé nádory vaječníku
7.1 Nepravé nádory vaječníku
7.2 Pravé hormonálně aktivní nádory vaječníku
8 Nadbytek estrogenů v dětském věku
8.1 Inkompletní předčasný pohlavní vývoj u dívek spojený se zvýšenou hladinou estrogenů nebo se zvýšenou citlivostí k estrogenům
8.2 Předčasný pohlavní vývoj spojený s urychlením vývoje a růstu
9 Syndrom polycystických ovarií (hyperandrogenní syndrom) – stav spojený s androgenním a relativním estrogenním nadbytkem
9.1 Úvod
9.2 Karcinom endometria
9.3 Karcinom prsu
9.4 Karcinom ovaria
9.5 Diskuse
9.6 Závěr
10 Benigní estrogen-dependentní onemocnění děložní svaloviny – leiomyom a adenomyóza
10.1 Epidemiologie a vzájemná asociace uvedených patologií děložního těla
10.2 Společné hormonální a molekulárně genetické ovlivnění uvedených patologií děložního těla
10.3 Hormonální změny u leiomyomu a adenomyózy v graviditě
10.4 Diferenciální diagnostika leiomyomu a adenomyózy
10.5 Možnosti hormonální léčby popsaných benigních patologií děložní svaloviny
11 Estrogen-dependentní onemocnění endometria (benigní a maligní)
11.1 Úvod
11.2 Vliv endogenních a exogenních hormonů na endometrium
11.3 Endometriální polypy
11.4 Benigní endometriální hyperplazie a endometriální intraeiteliální neoplazie
11.5 Karcinom endometria
12 Endometrióza
12.1 Úvod
12.2 Rizikové faktory vzniku onemocnění
12.3 Koncepce aromatázy a estrogenů v rozvoji endometriózy
12.4 Terapie endometriózy při zachování principu estrogen-dependentní nemoci
12.5 Nefarmakologická, tzv. přírodní léčba endometriózy
13 Vliv estrogenů na mléčnou žlázu
13.1 Úvod
13.2 Endogenní estrogeny
13.3 Exogenní estrogeny
13.4 Závěr
14 Hyperestrogenizace u muže
14.1 Úvod
14.2 Gynekomastie
14.3 Stavy s nadměrnou produkcí estrogenů
14.4 Stavy s relativním nadbytkem estrogenů
14.5 Poruchy sexuální diferenciace u jedinců s karyotypem 46 XY
15 Farmakoterapie nadbytku estrogenů
15.1 Úvod
15.2 Smíšení antagonisté a agonisté estrogenů
15.3 GnRH Analoga
15.4 Progestiny
15.5 Inhibitory aromatázy
15.6 Závěr
16 Rizika estrogenní substituční léčby, indikace a kontraindikace
16.1 Úvod
16.2 Rizika HST
16.3 Přínosy HST
16.4 Kontroverze HST
16.5 Závěr
Barevná příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
3. LF UK, Praha
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK, Plzeň
MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc., F.I.A.C.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Pavel Langer, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Jindřich Madar, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Ing. Ctibor Perlín, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha
Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Estrogenní deficitAlmanach ambulantní gynekologieHELLP syndromZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.