Hypoglykemie

Hypoglykemie

Od patofyziologie ke klinické praxi

Jan Škrha

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
vázaná, 176 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-319-0
Dostupnost:
poslední kusy
Monografie je zaměřená na teoretické a praktické informace o současném pohledu na hypoglykemické stavy. V první části jsou uvedena základní fakta o B-buňce, syntéze, sekreci a působení inzulinu za fyziologických podmínek, dále pak změny, které hypoglykemie vyvolává. Hlavní část knihy je zaměřena na diagnostiku a terapii hypoglykemických stavů. Široká problematika přesahuje rámec diabetologie, i když při diabetu jsou hypoglykemie nejčastější a v současné době jsou středem pozornosti. Diagnostická rozvaha lékaře se má opírat o patogenetický i klinický přístup. Lékař si tak může osvojit algoritmus při vyšetřování zejména v oblasti nediabetických hypoglykemií. V části věnované diabetu jsou uvedeny nejen současné cíle léčby, ale zároveň je zdůrazněn požadavek na individualizovaný přístup k terapii inzulinem i dalšími antidiabetiky. Čtenář tak získává zcela aktuální poznatky v oblasti, kde správná diagnostika, příčiny a léčba mají zásadní význam pro pacienta a perspektivu vývoje jeho dalšího zdravotního stavu. Autor využívá letitých zkušeností s diagnostikou a léčbou těchto stavů a předává je lékařům pro potřeby jejich klinické praxe.
Předmluva
1 Úvod
2 Hormony Langerhansových ostrůvků a jejich funkce
2.1 Struktura Langerhansových ostrůvků
2.2 Základní funkce hormonů Langerhansových ostrůvků
3 Biosyntéza, sekrece a působení inzulinu
3.1 Syntéza inzulinu a její regulace
3.2 Sekrece inzulinu a její regulace
3.3 Působení inzulinu v cílové tkáni
4 Fyziologická regulace metabolismu glukózy
4.1 Děje zajišťující homeostázu glukózy
4.2 Metabolismus glukózy v játrech
4.3 Úloha svalové tkáně v metabolismu glukózy
4.4 Vztah metabolismu mastných kyselin a glukózy
5 Patofyziologie hypoglykemie a poruchy regulací
5.1 Syndrom nepoznané hypoglykemie
5.2 Defektní kontraregulace
5.3 Zvýšený glykemický práh
5.4 Autonomní selhání podmíněné hypoglykemií
6 Klinický obraz hypoglykemie
7 Klasifikace hypoglykemických stavů
7.1 Klasifikace podle patogeneze
7.2 Klasifikace podle vztahu k příjmu jídla
7.3 Klinická klasifikace
8 Hypoglykemie ze zvýšené spotřeby glukózy
8.1 Exogenně podmíněné hypoglykemie
8.1.1 Diabetes mellitus
8.1.2 Hypoglycaemia factitia
8.1.3 Reaktivní hypoglykemie po jídle
8.2 Hypoglykemie podmíněné endogenní nadprodukcí inzulinu (organický hyperinzulinismus)
8.2.1 Inzulinom (nezidiom z B buněk pankreatu) a nezidioblastóza
8.2.2 Kongenitální hyperinzulinismus – hyperinzulinemická hypoglykemie u dětí
8.2.3 Autoimunitně podmíněné hypoglykemie
8.2.4 Extrapankreatické (tzv. neostrůvkové) nádory
8.2.5 Defekty oxidace volných mastných kyselin
8.3 Další stavy s hypoglykemií
9 Stavy podmíněné sníženou produkcí glukózy
9.1 Endogenně podmíněné hypoglykemie
9.1.1 Choroby jater
9.1.2 Enzymopatie – vrozené enzymové defekty
9.1.3 Nedostatečnost ledvin
9.1.4 Nedostatek kontraregulačních hormonů
9.2 Exogenně podmíněné hypoglykemie
9.2.1 Poruchy výživy
9.2.2 Alkohol
10 Hypoglykemie z kombinované patogeneze – vyvolané jinými farmaky než antidiabetiky
11 Klinické poznámky pro praxi
Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Souhrn/Abstract
Medailonek autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a doplňky stravy vitaminy, náhradní sladidla, rostlinné produkty, káva, čaj, alkoholVegetariánská strava v léčbě diabetuCESTA DIABETOLOGIE aneb jak vše začíná a končí?Léčba inzulinemPraktická diabetologieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.