Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis

Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis

Václav Hána

Formát:
110 ×190 mm
Vazba:
V2, 104 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-241-4
Dostupnost:
skladem
Snížená nebo zvýšená sekrece hormonů hypofýzy zasahuje do celé řady metabolických dějů v organismu a její kompletní výpadek je neslučitelný se životem. Onemocnění hypotalamu a hypofýzy představují závažná onemocnění, ale v převážné většině případů se jedná o nezhoubná a léčitelná onemocnění. Následkem onemocnění této vitálně důležité oblasti organismu bývá často porucha sekrece hypofyzárních hormonů. Správně vedená léčba základního onemocnění a optimálně nastavená substituční léčba umožňuje ve většině případů pacienty vrátit do plnohodnotného života. Moderní endokrinologie má k dispozici substituční léčbu všemi potřebnými hormony hypofýzy. Kdy pomyslet na nedostatek hypofyzárních hormonů, jak ho diagnostikovat, jak správně nastavit substituční léčbu a poukázat na interakce mezi hormony si klade za cíl tato knížka. Cílem je též upozornit na novější preparáty v substituční léčbě. Péče o pacienty s postižením hypotalamo–hypofyzární jednotky vyžaduje interdisciplinární spolupráci.
1 Úvod
2 Přehled základních poznatků
2.1 Anatomie a fyziologie hypothalamo-hypofyzární jednotky
2.2 Cévní zásobení hypofýzy
2.3 Fyziologie adenohypofyzárních hormonů
2.3.1 Prolaktin
2.3.2 Růstový hormon
2.3.3 Gonadotropiny
2.3.4 Adrenokortikotropní hormon
2.3.5 Tyreotropní hormon
2.4 Fyziologie hormonů uvolňovaných z neurohypofýzy
2.4.1 Vasopresin a oxytocin
3 Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis
3.1 Hypopituitarismus – definice, terminologie, klasifikace
3.2 Epidemiologie hypopituitarismu
3.3 Příčiny a patogeneze hypopituitarismu
3.4 Rizikové faktory hypopituitarismu
4 Klinický obraz a průběh onemocnění
4.1 Klinický obraz hypopituitarismu v dětství a dospělosti, subklinické stavy
4.1.1 Lokální projevy procesů působících hypopituitarismus
4.1.2 Specifické projevy některých tumorů vedoucích k hypopituitarismu
4.1.3 Subklinické stavy
4.2 Průběh onemocnění
4.2.1 Vývoj onemocnění
4.2.2 Komplikace a prognóza
5 Diagnóza
5.1 Diagnostické postupy
5.1.1 Hormonální diagnostika
5.1.2 Zobrazovací metody při hodnocení hypothalamu a hypofýzy
5.2 Diferenciální diagnostika
6 Terapie
6.1 Cíle léčby
6.2 Farmakoterapie
6.2.1 Adrenokortikotropní osa
6.2.2 Substituce tyreotropní osy
6.2.3 Substituce sexageny
6.2.4 Substituce růstovým hormonem
6.2.5 Terapie diabetes insipidus centralis
6.3 Vzájemné interakce v hormonálnísubstituční léčbě
6.4 Prevence komplikací a poučení pacienta
7 Péče o pacienty s hypopituitarismem a diabetes insipidus centralis
7.1 Pracovní schopnost a invalidita z pohledu lékaře
7.2 Organizace péče o pacienta
8 Chyby a omyly
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
III. interní klinika I. LF UK a VFN v Praze

Doporučujeme

Diabetes mellitus a endokrinologieAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíEndokrinologie traumatuZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.