Intersticiální plicní procesy

Intersticiální plicní procesy

2. aktualizované a rozšířené vydání

Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 420 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-488-3
Dostupnost:
skladem
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným onemocněním se mezi lékaři setkala s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává základní rys – srozumitelnost a praktičnost. Kniha je dílem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají. Pojímá intersticiální plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.
Předmluva
1 Intersticiální plicní procesy
1.1 Definice IPP
1.2 Dělení IPP
1.3 Etiologie a imunopatologický podklad IPP
1.4 Epidemiologie IPP
2 Vyšetřovací metody
2.1 Klinické vyšetření
2.2 Funkční vyšetření
2.3 Laboratorní vyšetření
2.4 Radiologické zobrazovací metody
2.5 Jiné zobrazovací metody
2.6 Bronchoalveolární laváž
2.7 Biopsie bronchoskopická a chirurgická
2.8 Histopatologické vyšetření
3 Přístup k diagnostice a diferenciální diagnostice intersticiálních plicních procesů
4 Léčebné modality u intersticiálních plicních procesů
4.1 Transplantace plic a srdce a plic
4.2 Prognóza IPP
5 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů
5.1 Definice
5.2 Epidemiologie
5.3 Etiopatogeneze
5.4 Klinický obraz, vyšetření
5.5 Diagnóza
5.6 Léčba
5.7 Prognóza
6 Plicní hypertenze u intersticiálních plicních procesů
6.1 Definice
6.2 Etiopatogeneze
6.3 Epidemiologie
6.4 Klinický obraz, vyšetření
6.5 Diagnóza
6.6 Léčba
7 Idiopatické intersticiální pneumonie
7.1 Úvod
7.2 Idiopatická plicní fibróza
7.3 Nespecifická intersticiální pneumonie/fibróza
7.4 Deskvamativní intersticiální pneumonie a respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením
7.5 Akutní intersticiální pneumonie
7.6 Obliterující bronchiolitida/ organizující se pneumonie / kryptogenní organizující se pneumonie
7.7 Lymfocytární intersticiální pneumonie
7.8 Idiopatická pleuropulmonální fibroelastóza
7.9 Neklasifikovatelná idiopatická intersticiální pneumonie
7.10 Intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy
8 Syndrom kombinované fibrózy a emfyzému
8.1 Definice
8.2 Epidemiologie
8.3 Etiopatogeneze
8.4 Vyšetření
8.5 Diagnóza
8.6 Léčba
8.7 Prognóza
9 Systémové granulomatózy s dominantním plicním postižením
9.1 Sarkoidóza
9.2 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk
9.3 Nekrotizující sarkoidní granulomatóza
10 Exogenní postižení plicního intersticia
10.1 Exogenní alergická alveolitida
10.2 Pneumokoniózy
10.3 Polékové poškození plic
10.4 Poškození plic po zevní radioterapii
10.5 Intersticiální plicní procesy způsobené kouřením tabáku
11 Postižení plic u systémových nemocí
11.1 Postižení plic u systémových nemocí pojiva
11.2 Postižení plic u systémových vaskulitid
12 Difuzní alveolární hemoragie
12.1 Goodpastureův syndrom
12.2 Idiopatická plicní hemosideróza
12.3 Antifosfolipidový syndrom
13 Intersticiální plicní procesy spojené s eozinofilií
13.1 Idiopatický hypereozinofilní syndrom
13.2 Chronická eozinofilní pneumonie
13.3 Akutní eozinofilní pneumonie
14 Vzácné intersticiální plicní procesy
14.1 Alveolární proteinóza
14.2 Lymfangioleiomyomatóza
14.3 Amyloidóza
14.4 Plicní alveolární mikrolitiáza
14.5 Erdheimova-Chesterova nemoc
14.6 Plicní postižení u neurofibromatózy
14.7 Plicní fibróza u syndromu Heřmanského-Pudláka
14.8 Gaucherova nemoc
15 Genetický podklad fibrotizujících idiopatických intersticiálních pneumonií
15.1 Familiární intersticiální pneumonie
15.2 Idiopatická plicní fibróza, sporadická forma
16 Dětské IPP, vztah dětských a dospělých IPP
16.1 Klasifikace
16.2 Etiopatogeneze některých dětských IPP
16.3 Vyšetření
16.4 Diagnóza
16.5 Léčba
16.6 Prognóza
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Jaroslav Polák, DrSc.
Dopravní zdravotnictví a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
Je určena především pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.

Doporučujeme

Thoracic Drainage / A Step-by-Step GuidePraktická plicní chirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.