Karcinom žaludku

Karcinom žaludku

Současná diagnostika a léčba

Jaromír Šimša a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
V8, 270 stran
Rok vydání:
2012
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-317-6
Dostupnost:
skladem
Karcinom žaludku zůstává v celosvětovém měřítku po karcinomu plic druhým nejčastějším maligním onemocněním. Předkládaná monografie čtenáře přehledně seznamuje s etiologií, diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s touto závažnou chorobou.
Kniha je určena především chirurgům, gastroenterologům a onkologům, kteří se na diagnostice a léčbě nemocných s karcinomem žaludku podílejí nejvíce. Věříme však, že v knize najdou nové poznatky i radiologové a lékaři dalších oborů, bez jejichž pomoci by nebyla současná multidisciplinární péče o nemocné s karcinomem žaludku možná.
Úvod a historické poznámky
1.1 Úvod
1.2 Historické poznámky
2 Vývoj a anatomie žaludku
2.1 Vývoj
2.2 Anatomie
3 Epidemiologie
4 Etiologické faktory
4.1 Úvod
4.2 Dědičná dispozice a genetické změny
4.3 Vnější vlivy prostředí
4.4 Prekancerózní stavy
5 Diagnostika a symptomy
5.1 Projevy onemocnění
5.2 Anamnéza a klinické vyšetření
5.3 Laboratorní vyšetření a nádorové markery
5.4 Zobrazovací metody
5.5 Endoskopické vyšetření
5.6 Klasifikace karcinomu žaludku
6 Staging onemocnění
6.1 Zobrazovací metody
6.2 PET/CT
6.3 Endoskopická ultrasonografie
7 Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku
7.1 Úvod
7.2 Morfologická klasifikace
7.3 Endoskopická diagnostika
7.4 Endoskopická léčba
8 Chirurgická léčba
8.1 Radikální resekce pro karcinom
8.2 Lymfadenektomie
8.3 Rozšířené resekční výkony
8.4 Karcinom žaludečního pahýlu
8.5 Peritonektomie
8.6 Paliativní operace
8.7 Paliativní endoskopické výkony
9 Laparoskopické operace
9.1 Laparoskopický staging
9.2 Laparoskopické operace
9.3 Závěr
10 Nádory gastroezofageální junkce
10.1 Úvod
10.2 Klasifikace
10.3 Diagnostika a staging
10.4 Léčba
10.5 Perioperační péče
10.6 Komplikace po resekcích jícnu
10.7 Recidiva nádoru
10.8 Paliativní ošetření karcinomu jícnu
11 Pooperační péče a komplikace
11.1 Úvod
11.2 Pooperační komplikace a letalita
11.3 Dispenzarizace
11.4 Výživa po gastrektomii
11.5 Prognostické faktory
12 Onkologická léčba
12.1 Úvod
12.2 Neoadjuvantní chemoterapie
12.3 Intraperitoneální chemoterapie
12.4 Adjuvantní léčba
12.5 Terapie pokročilé choroby
12.6 Závěr
13 Možnosti nádorové prevence
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice ATLAS, a.s.
MUDr. Pavel Hoffmann
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
MUDr. Luděk Hrdlička
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE
Doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Zdeněk Linke
Komplexní onkologické centrum FN Motol, Radioterapeuticko-onkologické oddělení
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Chrudim, a.s.
MUDr. Přemysl Šmejkal
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN
MUDr. Jan Šťovíček, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Endoskopické centrum
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a.s.

Doporučujeme

GastroskopieRadiofrekvenční ablace jaterních nádorůRakovina tlustého střeva a konečníkuSentinelová uzlinaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.