Kardiochirurgie

Kardiochirurgie

Jan Pirk a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 278 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-568-2
Dostupnost:
skladem
Kardiochirurgie má v České republice dlouhou tradici a především světově uznávanou úroveň. Přední představitel tohoto atraktivního, ale náročného oboru, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., se ujal – v čele autorského kolektivu dalších vynikajících odborníků – úkolu vytvořit knihu, která bude užitečná nejen pro kardiochirurgy, ale také zejména pro kardiology a lékaře dalších oborů. Právě na nich spočívá péče o pacienty po kardiochirurgických výkonech, od výkonů na chlopních, operací vrozených vad, poranění či nádorů srdce, přes výkony na hrudní aortě, až po transplantace. Je přitom třeba mít na paměti, že kardiochirurgický výkon prodělají ročně v ČR desítky tisíc pacientů.
Předmluva
Úvod
I. HISTORIE KARDIOCHIRURGIE
Stručná historie kardiochirurgie
Osobnosti české kardiochirurgie
II. OBECNÁ ČÁST
1 Předoperační vyšetření
2 Předoperační riziková stratifikace a anesteziologické vyšetření
2.1 Stratifikace operačního rizika
2.2 Předoperační anesteziologické vyšetření
3 Mimotělní oběh
3.1 Stručný popis funkce mimotělního oběhu
3.2 Historie
3.3 Činnosti perfuziologa při vedení mimotělního oběhu
3.4 Vedení mimotělního oběhu
3.5 Postperfuzní syndrom, MODS
III. CHIRURGICKÁ LÉČBA JEDNOTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ
4 Chirurgická léčba onemocnění hrudní aorty
4.1 Historie
4.2 Diagnostika
4.3 Indikace
4.4 Výduť vzestupné aorty
4.5 Výduť oblouku aorty
4.6 Výduť sestupné aorty
4.7 Výduť thorakoabdominální aorty
4.8 Akutní disekce typu A
4.9 Akutní disekce typu B
4.10 Debranching
4.11 Časné komplikace
4.12 Pozdní pooperační komplikace
4.13 Dlouhodobá pooperační péče
4.14 Jakým způsobem pacienty po operacích hrudní aorty sledovat?
4.15 Jak často provádět zobrazovací kontroly aneb naše praxe
5 Chirurgická léčba arytmií
5.1 Historie
5.2 Chirurgická léčba fibrilace síní – MAZE operace
5.3 Chirurgická léčba komorových arytmií
5.4 Implantace kardiostimulátoru, defibrilátoru a přístroje pro resynchronizační léčbu srdečního selhání
5.5 Transvenózní extrakce elektrod
6 Chirurgická léčba chlopenních vad u dospělých
6.1 Vady srdečních chlopní
6.2 Vady aortální chlopně
6.3 Vady mitrální chlopně
6.4 Vady trikuspidální chlopně
6.5 Vady pulmonální chlopně
6.6 Chlopenní náhrady
7 Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční a jejích komplikací
7.1 Indikace k operaci
7.2 Varianty neoperační léčby
7.3 Příprava k operaci
7.4 Historie
7.5 Naše technika v době psaní této knihy
7.6 Chirurgická léčba komplikací ischemické choroby srdeční
8 Chirurgická léčba onemocnění perikardu
8.1 Vrozené anomálie perikardu
8.2 Stavy s perikardiální kompresí
8.3 Etiologie perikarditid
8.4 Kardiochirurgická problematika
9 Nádory srdce a osrdečníku
9.1 Historie
9.2 Epidemiologie
9.3 Klinické příznaky
9.4 Diagnostika
9.5 Indikace k operaci
9.6 Operace benigních nádorů
9.7 Operace maligních nádorů
9.8 Jiné patologické útvary v srdečních dutinách
10 Poranění srdce a velkých cév
10.1 Tupá poranění srdce
10.2 Zavřená poranění srdce
10.3 Zavřená poranění aorty a velkých cév
10.4 Penetrující poranění
11 Transplantace srdce
11.1 Indikace k ortotopické transplantaci srdce
11.2 Dárce srdce
11.3 Operační technika
11.4 Výsledky
11.5 Transplantace srdce a plic
11.6 Transplantace srdce a ledviny
11.7 Transplantace srdce a jater
11.8 Dlouhodobá péče o pacienty po transplantaci srdce
12 Mechanické srdeční podpory v terapii srdečního selhání
12.1 Srdeční selhání
12.2 Transplantace srdce
12.3 Historie mechanických srdečních podpor
12.4 Definice a rozdělení
12.5 Strategie terapie
12.6 Indikace, kontraindikace a načasování výkonu
12.7 Operační technika
12.8 Komplikace
12.9 Nový model plně implantabilní mechanické srdeční podpory
12.10 Péče o pacienty po implantaci mechanické srdeční podpory
IV. PERIOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE
13 Perioperační péče
13.1 Hemodynamická monitorace
13.2 Monitorace ostatních orgánových systémů
13.3 Anesteziologické postupy
13.4 Pooperační péče
14 Pooperační komplikace
14.1 Nechirurgické komplikace
14.2 Chirurgické komplikace
15 Pooperační fibrilace síní
V. KARDIOLOGICKÁ PÉČE V KARDIOCHIRURGII
16 Antiagregační a antikoagulační léčba v kardiochirurgii
16.1 Ischemická choroba srdeční
16.2 Výkony na chlopních
16.3 Mechanické protézy
16.4 Biologické protézy
16.5 Komplikace antikoagulační léčby
16.6 Antikoagulační léčba v těhotenství
17 Dlouhodobá kardiologická péče o pacienty po kardiochirurgickém výkonu
17.1 Pacienti s ischemickou chorobou srdeční
17.2 Chronická medikace pacientů po koronární rekonstrukci
17.3 Pacienti po výkonech na srdečních chlopních
17.4 Prevence infekční endokarditidy
17.5 Diabetes mellitus 2. typu u kardiologicky nemocných osob
17.6 Nefarmakologická doporučení v dlouhodobém sledování po kardiochirurgickém výkonu
17.7 Pacienti po ostatních kardiochirurgických výkonech
17.8 Pooperační poruchy srdečního rytmu a srdeční selhání
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Kardiocentrum, Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Josef Bešík, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Petr Budera, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Tomáš Gazdič
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Petr Kačer, Ph.D.
Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, FNKV a 3. LF UK; Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, Praha
Mgr. Romana Kušičková
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Ondrej Majchrák
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Hynek Říha, Ph.D. MHA
Kardiocentrum, Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, Praha
MUDr. Kamil Sedláček
Kardiocentrum, Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha

Doporučujeme

Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgiiVaskulární medicínaPacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancíAkutní infarkt myokarduKlinická kardiologieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.