Kardiorenální syndromy

Kardiorenální syndromy

Štefan Vítko, Věra Adámková

Formát:
112 × 174 mm
Vazba:
měkká (V2), 130 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
208,- Kč (MC 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-527-9
Dostupnost:
skladem
V předkládané publikaci se autoři snaží objektivně a kriticky zhodnotit současný pohled na tzv. kardiorenální syndromy, ukázat patofyziologické propojení a vzájemné ovlivnění srdce a ledvin, zasadit někdy teoretické tabulkové dělení do klinické praxe a definovat (s profitem pro pacienta) skutečné možnosti diagnostiky a léčby daných chorob. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká, zahrnuje diuretickou léčbu, ultrafiltraci, peritoneální dialýzu, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, inotropní podporu, aplikaci nesiritidu, úpravu renální hemodynamiky, léčbu anemie a široký okruh zahrnující léčbu vlastních onemocnění ledvin. Autoři se věnují i perspektivním směrům v terapii, jako jsou antagonisté vasopresinu, antagonisté A1-receptoru adenosinu, serelaxin, či mechanická srdeční podpora.
Nefrolog MUDr. Štefan Vítko, CSc., a kardioložka prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., patří k předním osobnostem Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).
Preface by Prof. Claudio Ronco
Slovo autorů
Úvod
1 Historie, definice a klasifikace
2 Klasifikace srdečního selhání, akutního a chronického onemocnění ledvin
2.1 Zhoršení funkce ledvin, akutní poškození ledvin
2.2 Chronická onemocnění ledvin
2.3 Akutní a chronické srdeční selhání
3 Epidemiologie kardiorenálních interakcí
4 Patofyziologie kardiorenálních interakcí
4.1 Arteriální plnění a perfuze ledvin
4.2 Zvýšení tlaku v renálních žilách
4.3 Systém renin-angiotenzin-aldosteron
4.4 Sympatický nervový systém
4.5 Kardiorenální anemie
4.6 Poruchy kostního a minerálového metabolismu
4.7 Zánět o nízké-setrvalé aktivitě
5 Akutní kardiorenální syndrom
6 Chronický kardiorenální syndrom
7 Akutní renokardiální syndrom
8 Chronický renokardiální syndrom
9 Sekundární kardiorenální syndrom
10 Management nemocných s kardiorenálními syndromy
10.1 Diuretická léčba
10.2 Ultrafiltrace
10.3 Peritoneální dialýza
10.4 Inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému
10.5 Inotropní podpora
10.6 Nesiritid
10.7 Úprava renální hemodynamiky
10.8 Úprava anemie
10.9 Léčba vlastního onemocnění ledvin
11 Výhledy do budoucna
11.1 Biologické ukazatele kardiorenálního syndromu
11.2 Cystatin C
11.3 Lipokalin asociovaný s neutrofilní gelatinázou
11.4 Molekula poškození ledvin-1
11.5 N-acetyl-β-D-glukózaminidáza
11.6 Interleukin 18
11.7 Jaterní protein vázající mastné kyseliny
11.8 Tubulární enzymurie
12 Nové léčebné možnosti
12.1 Antagonisté vazopresinu
12.2 Antagonisté A1-receptoru adenosinu
12.3 Serelaxin
12.4 Hypertonický roztok chloridu sodného
12.5 Mechanická srdeční podpora
Závěry
Literatura
BIOMEDICÍNSKÁ PŘÍLOHA
A Základní technické zázemí v kardiologii
B Možnosti purifikace krve v nefrologii
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha
Nefrologická klinika 1. LF UK Praha
Spoluautor:
Ing. Bc. Tomáš Červinka
Akademie věd ČR, KGM, Praha

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazePredialýzaDiabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močovéSystémové amyloidózy a jejich léčbaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.