Kazuistiky z neonatologie

Kazuistiky z neonatologie

Milena Dokoupilová, Miloš Černý a kol.

Formát:
156 × 232 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 320 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-649-8
EAN:
9788073456498
Dostupnost:
skladem
Se vznikem České neonatologické společnosti je v ČR od r. 1990 neonatologie uznaný specializovaný obor dětského lékařství zaměřený na péči o fyziologické a patologické novorozence. Během těchto posledních 30 let díky lepšímu poznání patofyziologických procesů, technickému pokroku, zlepšené kvalitě intenzivní péče, léčebným a ošetřovatelským postupům došlo k výraznému zlepšení neonatální mortality a morbidity. Na tyto ukazatele můžeme být pyšní a v posledních 10 letech se stále drží na světové špičce.
Bohužel, ne každé dítě se narodí zdravé či v termínu porodu. Spektrum novorozeneckých onemocnění je velmi široké, zahrnuje běžné i velmi vzácné choroby, onemocnění související s nezralostí, vrozené vývojové vady, infekce, hypoxická postižení i různé typy dědičných metabolických poruch.
Pro zvýšení osvěty v tomto oboru pořádá prim. Milena Dokoupilová od roku 2016 každoročně odborné konference „Dny novorozeneckých kazuistik“, které se zabývají širokou problematikou novorozenců od 30. týdne těhotenství. Tato akce, která se tradičně koná v krásném a příjemném prostředí zámku Zbiroh, má vysokou úroveň a je odbornou veřejností velmi kladně hodnocena.
Z proběhlých konferencí jsme do prvního dílu publikace vybrali kazuistiky týkající se jak lehce a středně nezralých, tak i donošených novorozenců. Zahrnují diagnózy, se kterými se setkáváme běžně, a také vzácné případy, jejichž diagnostika je velmi složitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Kazuistiky doplňuje teoretická část s diferenciálně diagnostickou rozvahou, dále obsahují obrazovou dokumentaci, schémata, tabulky i krátkou diskuzi a v závěru jsou samozřejmě uvedeny literární odkazy.
Věříme, že předkládaná kniha bude dobrým pomocníkem v postgraduálním vzdělávání mladých lékařů a v praxi pomůže k včasné diagnóze i léčbě. V případě pozitivního ohlasu na tuto publikaci je v plánu další vydání dalšího dílu.
Předmluva
I. DERMATOLOGIE
1 Novorozenec s ichtyózou – naše praktické zkušenosti (H. Tobrmanová, M. Dokoupilová)
2 Kongenitální kožní kandidóza u novorozence (V. Karádyová, Š. Čapková, M. Černý)
3 Není pustula jako pustula (I. Bodnarová)
II. ENDOKRINOLOGIE
4 Hyperinzulinismus v novorozeneckém věku (N. Matowicka, M. Dokoupilová, K. Tabery)
5 Hyperglykemie u nezralých novorozenců a jak ji korigovat? (J. Macko)
6 Neonatální diabetes mellitus (G. Krčálová, M. Čihař, K. Klenková)
7 Diabetes insipidus renalis (P. Dedková)
8 Kongenitálna hypotyreóza u dvojčaťa hraničnej zrelosti (M. Paukeje)
9 Neonatální tyreotoxikóza (V. Bodnár)
10 Kongenitální hypotyreóza aneb (ne)jasná triáda (D. Frejlach, M. Dokoupilová)
11 CAH – úskalí určení pohlaví novorozence na porodním sále (D. Frejlach, M. Dokoupilová)
12 Atypický vývoj genitálu a hypertenze (M. Trefný, K. Bláhová, M. Šnajderová, M. Bezdíčka, M. Koblížek, M. Turnovec, M. Černý)
III. GASTROENTEROLOGIE
13 Cystická fibróza a mekoniová peritonitida (J. Stýblová)
14 Náhlá příhoda břišní – Laddův syndrom (P. Lefflerová)
15 Prenatálně diagnostikovaný ascites plodu – dg. mezenteriální cystický lymfangiom
(T. Koubová, K. Majerová)
16 Scrotum vermiformis (A. Šustrová, M. Dokoupilová)
17 Závažná hyperbilirubinemie při kojení z poraněného prsu (J. Vrba)
18 Jen velké bříško? Chronický subileózní stav při striktuře tenkého střeva
po prodělané NEC (J. Stýblová, B. Rousková, M. Mandíková)
19 Protrahovaná těžká nekonjugovaná hyperbilirubinemie způsobená vrozenou poruchou clearance bilirubinu (J. Kalousová)
20 Kongenitální sekreční průjem (K. Hanousková, M. Navrátilová, K. Račická, J. Melek, J. Malý)
IV. HEMATOLOGIE
21 Hemofilie A (B. Nečasová)
22 Raritní příčina hemoragického šoku u novorozence (A. Kokešová)
23 Fetomaternální aloimunitní trombocytopenie (K. Kraťuková, M. Čihař, K. Klenková)
24 Když hemangiom roste… (K. Königsmarková, M. Dokoupilová)
25 Překvapení od Kasabacha a Merrittové (N. Kmentová)
26 Akútna renálna žilová trombóza ako príčina včasnej trombocytopenie (J. Kapec, P. Krcho)
27 Anemizace plodu a novorozence. Dva viníci? (A. Baštan)
28 Trombóza dolní duté žíly u novorozence a agresivní endovaskulární léčba
(K. Tabery, R. Brabec, M. Roček, R. Pádr)
V. INFEKCE
29 HHV-6 encefalitida u nezralého novorozence (H. Tobrmanová, M. Dokoupilová, N. Matowicka)
30 Kongenitální infekce cytomegalovirem a její léčba (J. Kalousová, A. Halajová)
31 Septický šok u novorozence při stafylokokovém syndromu opařené kůže (SSSS)
(P. Mikolášek)
32 Kongenitální invazivní kandidóza (M. Pospíšilová, M. Hanzl, N. Mallátová)
33 Zabiják Bacillus cereus (L. Vápeníková)
34 Kašel, na který se zapomnělo (J. Urbanec, M. Chvílová Weberová)
35 GBS-pozitivní matka s anafylaktickou reakcí na podání penicilinu v rámci intrapartální profylaxe GBS (S. Šuláková, F. Kopřiva)
36 Enterovirová infekce u novorozence (M. Křížová)
37 Vrozená syfilis a toxoplazmóza (H. Kantorová, E. Kuldanová, H. Wiedermannová)
VI. NEFROLOGIE
38 Dysplazie ledvin jako příčina neprospívání (I. Bodnarová)
39 Postupy u prenatálně diagnostikované dilatace kalichopánvičkového systému (M. Skokanová, J. Trachta, J. Matěcha, M. Černý)
VII. NEUROLOGIE
40 Ohtaharův syndrom, geneticky podmíněné křeče (K. Kalužová, R. Cíbochová, P. Laššuthová, K. Štěrbová, M. Vlčková, M. Černý)
41 Kongenitální myotonická dystrofie (N. Matowicka, M. Dokoupilová)
42 Neobvyklý případ novorozeneckých křečí – trombóza cerebrálních žil a splavů (S. Mečířová, J. Klesalová)
VII. VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
43 Perioperační péče o novorozence s rozštěpem rtu (K. Kalužová, M. Balaščaková, V. Biskupová, J. Borský, J. Dorňáková, P. Hůlková, M. Jurovčík, V. Moslerová, M. Černý)
44 Atrezie jícnu a vrozená srdeční vada v kombinaci s nezralostí (V. Karádyová, M. Vyhnánek, O. Materna, M. Balaščaková, M. Černý)
45 Screening kongenitální katarakty – překvapivý nález (T. Navrátilová, L. Oškrdalová, I. Borek)
46 Vrozená tracheoezofageální píštěl typu H manifestovaná v časném novorozeneckém věku (G. Mlčochová, B. Frýbová, B. Trojanová, H. Fišerová, P. Janec, Z. Omelková, M. Černý)
47 Mozaicistní trisomie chromosomu 9 (S. Šuláková, F. Kopřiva, V. Curtisová)
48 Když dítě (a)typicky pláče a neprospívá – příběh cri du chat (H. Staňková, M. Chvílová Weberová)
49 Skafocefalie u novorozence (L. Pospíšil)
50 Kraniosynostóza – časná správná diagnóza,
časné endoskopické řešení (A. Kubátová, J. Melichar, P. Libý, J. Drnková, M. Černý)
51 „Ach ten štvrtý chromozóm“(D. Banasová)
52 Sakrokokcygeální hemangiom (J. Urbanec, M. Chvílová Weberová, J. Mališ, B. Rousková, M. Holub)
53 Náhlý kolaps u třídenního dosud zdravého novorozence (A. Šustrová, M. Dokoupilová)
Summary
Medailonky hlavních autorů
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
MUDr. Milena Dokoupilová
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Miloš Černý
Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Daša Banasová
Neonatologické oddelenie, Fakultná Nemocnica s poliklinikou Žilina, Slovenská republika
MUDr. Anna Baštan
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Iva Bodnarová
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí
MUDr. Vojtěch Bodnár
Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petra Dedková
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. David Frejlach
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Karolina Hanousková
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jana Kalousová
Klinik für Kinder und Jugendliche, Klinikum St. Marien Amberg, SRN
MUDr. Kristina Kalužová
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Kantorová
Oddělení neonatologie, FN Ostrava
MUDr. Ján Kapec
Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, Slovenská republika
MUDr. Veronika Karádyová
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Natálie Kmentová
Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice Šternberk
MUDr. Alena Kokešová, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Kateřina Königsmarková
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
„„MUDr. Tereza Koubová
Novorozenecká klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.
„„MUDr. Kateřina Kraťuková
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Gabriela Krčálová
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Marcela Křížová
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí
MUDr. Aneta Kubátová
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petra Lefflerová
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
MUDr. Nikoletta Matowicka
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Soňa Mečířová
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Peter Mikolášek
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Gabriela Mlčochová
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Tereza Navrátilová
Neonatologické oddělení, FN Brno
Bc. Barbora Nečasová
Novorozenecká JIP, Pediatrická klinika LF MU a FN Brno, Dětská nemocnice Brno
MUDr. Miroslava Paukeje
Neonatologické oddělení, FN Brno, Porodnice Obilní trh, Brno
MUDr. Lukáš Pospíšil
Dětské oddělení, Nemocnice Šternberk
MUDr. Markéta Pospíšilová
Neonatologické oddělení, PCIP, Nemocnice České Budějovice, a. s.
MUDr. Martina Skokanová
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Helena Staňková
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. Jitka Stýblová
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Soňa Šuláková
JIRP, novorozenecké oddělení, FN Olomouc
MUDr. Andrea Šustrová
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Kryštof Tabery
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Tobrmanová
Novorozenecké oddělení, Nemocnice Hořovice
MUDr. Martin Trefný
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Josef Urbanec
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Ústav patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové
MUDr. Ludmila Vápeníková
Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
MUDr. Jaroslav Vrba
Dětské oddělení, Nemocnice Hořovice

Další spoluautoři:
MUDr. Miroslava Balaščaková, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Martin Bezdíčka
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Věra Biskupová
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Ivo Borek
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jiří Borský, Ph.D.
Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Brabec
Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Renata Cíbochová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Václava Curtisová, MSc.
Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc
MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha
MUDr. Martin Čihař
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Jana Dorňáková
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Jana Drnková
Ortotika, s. r. o., Praha
MUDr. Hana Fišerová
Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Barbora Frýbová
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Andrea Halajová
Klinik für Kinder und Jugendliche, Klinikum St. Marien Amberg, Spolková republika Německo
MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.
Neonatologické oddělení, PCIP, Nemocnice České Budějovice, a. s.
MUDr. Miloslav Holub
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Bc. Pavla Hůlková
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. Petr Janec, MHA
Novorozenecké oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Michal Jurovčík
Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Klára Klenková
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Jana Klesalová
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Miroslav Koblížek
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Peter Krcho, Ph.D.
Neonatologické oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovenská republika
MUDr. Elena Kuldanová
Oddělení neonatologie, FN Ostrava
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Libý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Klára Majerová
Novorozenecká klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.
MUDr. Josef Mališ
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Malý, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Naděžda Mallátová
Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a. s.
MUDr. Michaela Mandíková
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Matěcha
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Ondřej Materna
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Melek
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jan Melichar
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martina Navrátilová
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Zdeňka Omelková
Dětské oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z.
MUDr. Lenka Oškrdalová
Neonatologické oddělení, FN Brno
MUDr. Radek Pádr
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Kateřina Račická
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Blanka Rousková
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Katalin Štěrbová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Trachta
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Barbora Trojanová
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Marek Turnovec
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Vyhnánek
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Wiedermannová
Oddělení neonatologie, FN Ostrava

Doporučujeme

Historie české perinatologieImunitní trombocytopeniePrenatální diagnostika vrozených vývojových vadRespirační onemocnění u dětíDětská neurochirurgie v kazuistikáchZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.