Koronární cirkulace

Koronární cirkulace

Martin Mates, Petr Kala, Pavel Červinka a kolektiv

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
V8 (pevná), 491 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-487-6
Dostupnost:
skladem
Kardiovaskulární nemoci jsou trvale vedoucí příčinou morbidity i mortality ve většině zemí dnešního světa. Mezi nimi pak právě nemoci koronární cirkulace – tedy především ICHS – stojí na prvním místě. Avšak právě v oblasti terapie ICHS došlo v posledních 25 letech k zásadnímu průlomu, který zcela změnil osud nemalého procenta pacientů – možnost rychlého zprůchodnění infarktované koronární cévy, pokročilá farmakoterapie a v neposlední řadě sofistikované diagnostické metody. Přirozeným vedlejším efektem je rostoucí rozpor mezi terapeutickými možnostmi a reálnými znalostmi rutinních kardiologů a internistů. Právě s cílem tento rozpor odstranit připravil kolektiv našich předních kardiologů průkopnické dílo, které srozumitelnou formou seznamuje čtenáře s tím, co potřebuje znát pro diagnostiku a efektivní léčbu ICHS na úrovni druhé dekády 21. století.
1 ÚVOD
2 HISTORIE KORONÁRNÍ CIRKULACE
3 KORONÁRNÍ CIRKULACE
3.1 Fylogenetický vývoj krevního zásobení srdečního svalu
3.1.1 Srdce obratlovců
3.1.2 Krevní zásobení
3.1.3 Srovnání kompaktní a spongiózní svaloviny
3.1.4 Závěr
3.2 Anatomie
3.2.1 Tepny srdce
3.2.2 Žíly srdce
3.2.3 Uspořádání krevního řečiště srdce
3.2.4 Vasa vasorum
3.2.5 Mízní cévy srdce
3.3 Patologie morfologických změn
3.3.1 Změny s věkem
3.3.2 Ateroskleróza
3.3.3 Neaterosklerotická onemocnění
3.3.4 Patologické komplikace kardiovaskulárních intervencí
3.4 Fyziologie koronární cirkulace
3.4.1 Funkční anatomie cévního zásobení myokardu
3.4.2 Charakteristika koronárního průtoku
3.4.3 Zvláštnosti cévního zásobení subendokardiální oblasti
3.4.4 Změny koronárního průtoku s věkem
3.4.5 Regulace koronárního průtoku
3.4.6 Funkce endotelu v koronární cirkulaci
3.4.7 Koronární rezerva
3.4.8 Kolaterální oběh
3.4.9 Spotřeba kyslíku myokardem
3.4.10 Metabolismus myokardu
3.5 Patofyziologie koronární cirkulace
3.5.1 Ateroskleróza koronárních tepen
3.5.2 Patofyziologie stabilní anginy pectoris
3.5.3 Patofyziologie akutního koronárního syndromu
3.5.4 Prinzmetalova (variantní) angina pectoris
3.5.5 EKG projevy ischemie
3.5.6 Patofyziologie in-stent restenózy (ISR)
3.5.7 Vliv léků na vývoj ICHS
3.5.8 Meteorologické vlivy na výskyt AKS
3.5.9 Adaptační mechanismy ICHS
4 DETEKCE ISCHEMIE MYOKARDU
4.1 Zátěžová elektrokardiografie
4.1.1 Úvod
4.1.2 Volba přístroje, metodika vyšetření, protokoly
4.1.3 Parametry hodnocené při zátěžovém EKG testu a jejich klinický význam
4.1.4 Indikace zátěžového EKG testu v diagnostice ischemie myokardu v době rutinní SKG
4.1.5 Závěr
4.2 Jednofotonová emisní tomografie myokardu
4.2.1 Úvod
4.2.2 Princip zátěžového zobrazení myokardiální perfuze
4.2.3 Zátěžové techniky
4.2.4 Perfuzní radiofarmaka používaná v nukleární kardiologii
4.2.5 Snímání dat pomocí gated SPECT
4.2.6 Rekonstrukce dat a hodnocení vyšetření
4.2.7 Indikace SPECT
4.2.8 Hybridní SPECT/CT a PET/CT
4.3 Zátěžová echokardiografie
4.3.1 Patofyziologie
4.3.2 Metodika
4.3.3 Interpretace zátěžové echokardiografie
4.3.4 Limitace metody
4.3.5 Diagnostické aplikace
4.3.6 Bezpečnost zátěžové echokardiografie
4.3.7 Srovnání s jinými zobrazovacími metodami
4.3.8 Perspektivy metody
4.4 Magnetická rezonance v detekci ischemie myokardu
4.5 Pozitronová emisní tomografie
4.5.1 Zobrazení perfuze
4.5.2 Zobrazení metabolismu
4.5.3 Zobrazení dalších patofyziologických procesů
5 DIAGNOSTIKA POSTIŽENÍ KORONÁRNÍ CIRKULACE – HODNOCENÍ MORFOLOGIE
5.1 Koronární angiografie
5.1.1 Indikace koronární angiografie
5.1.2 Technické předpoklady koronární angiografie
5.1.3 Komplikace koronární angiografie
5.1.4 Kontrastem indukovaná nefropatie
5.1.5 Techniky koronární angiografie
5.1.6 Angiografické zobrazení koronárních tepen
5.1.7 Angiografické hodnocení koronárních lézí
5.1.8 Anomálie koronárních tepen
5.1.9 Závěr
5.2 Výpočetní tomografie
5.2.1 Úvod
5.2.2 Technické aspekty
5.2.3 Klinické využití
5.2.4 Limitace
5.2.5 Závěr
5.3 Zobrazení koronárních tepen na MR
5.4 Intravaskulární ultrazvuk
5.4.1 Úvod
5.4.2 Limitace angiografie
5.4.3 Popis IVUS
5.4.4 IVUS vyšetření
5.4.5 Ateroskleróza a její změny při hypolipidemické terapii
5.4.6 Neaterosklerotické koronární postižení
5.4.7 Využití IVUS u angiograficky obtížně hodnotitelných lézí
5.4.8 Kritéria IVUS pro indikaci koronární intervence
5.4.9 Závěr
5.5 Využití optické koherentní tomografie v kardiologii
5.5.1 Úvod
5.5.2 Principy OCT
5.5.3 Technika OCT vyšetření
5.5.4 Artefakty
5.5.5 Klinické aplikace
5.5.6 Závěry
5.6 Koronární angioskopie
5.6.1 Úvod
5.6.2 Základní údaje o metodě, publikované zajímavé práce
5.6.3 Technika vyšetření, komplikace
5.6.4 Hodnocení nálezů
5.6.5 Závěr
6 DIAGNOSTIKA POSTIŽENÍ KORONÁRNÍ CIRKULACE – HODNOCENÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOSTI
6.1 Frakční průtoková rezerva myokardu
6.1.1 Úvod
6.1.2 Měření FFR
6.1.3 Klinické využití
6.1.4 Virtuální FFR
6.1.5 Závěr
6.2 iFR (instantaneous wave-free ratio)
6.3 Index myokardiální rezistence
7 KORONÁRNÍ KOLATERÁLNÍ OBĚH
7.1 Kolaterály
7.2 Model kolaterálního zásobení
7.3 Vyšetřovací metody
7.3.1 Angiografické hodnocení kolaterál
7.3.2 Klinické hodnocení funkce kolaterál
7.3.3 Funkční invazivní hodnocení
7.4 Klinické situace
7.4.1 Chronická ICHS
7.4.2 Koronární steal efekt
7.4.3 Změny kolaterálního průtoku po PCI
7.4.4 Akutní koronární syndrom s elevacemi ST
7.4.5 Prognostická data
7.5 Léčebná indukce tvorby kolaterál
7.6 Závěr
8 VÝHLED DO BUDOUCNA
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
REJSTŘÍK
Doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
Kardiologická klinika FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Ondřej Aschermann
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Josef Bis, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, Třinec
MUDr. Miroslava Budíková
Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc
Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
Privátní kardiologická ambulance, Brno
Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Ústav anatomie 2. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc
MUDr. Karel Kopřiva, Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno
MUDr. Iva Metelková, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc
MUDr. Roman Miklík, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Igor Nykl
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, Třinec
MUDr. Tomáš Ondrúš
Interní kardiologická klinika, FN Brno
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Oddělení radiodiagnostiky, Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiPocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieAkutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie hypertenzeZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.