Léčba inzulinem

Léčba inzulinem

Jan Brož a kolektiv

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 208 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-440-1
Dostupnost:
skladem
Diabetes se inzulinem léčí již neuvěřitelných 90 let. Mohlo by se tedy zdát, že je to léčba, kterou musí každý diabetolog, internista či pediatr ovládat do nejmenších podrobností. V praxi je tomu však zcela naopak: správně léčit inzulinem je obecně nesmírně těžké, navíc část lékařů je poměrně konzervativní vůči novým látkám (inzulinovým analogům) i novým technologiím. Kniha dr. Brože je orientována zcela prakticky, od výběru vhodného inzulinu, přes hledání jeho správné dávky, zásady seflmonitoringu glykemií, prevenci a řešení hypoglykemií, až k úpravám dávek v různých situacích. Opomenuty nejsou na jedné straně rady, jak zacházet s různými léčebnými proprietami, jakými jsou inzulinová pera a glukometry, na straně druhé jsou zmíněny a do současného kontextu začleněny pohledy na nejmodernější dostupné možnosti terapie, jakými jsou inzulinová pumpa a kontinuální monitorace glykemie. Kniha je určena diabetologům, internistům, pediatrům a rovněž praktickým lékařům, kteří mají ve své péči nemocné s diabetem.
Poděkování
Předmluva
Úvod
1 Některé ze základních otázek spojených s léčbou inzulinem
1.1 Kdo je léčen inzulinem
1.2 Co je cílem léčby inzulinem
1.3 Základní princip léčby inzulinem
1.4 Co jsou to inzulinové režimy
1.5 Co je to režim diabetika
1.6 Diabetik a diabetologický tým
2 Rámcový pohled na edukaci pacienta s recentním diabetes mellitus 1. typu
2.1 Základní oblasti edukace pacienta s recentním diabetes mellitus 1. typu
2.2 Obecné zásady edukace
3 Inzulin, jeho analoga a jejich dostupné přípravky
3.1 Inzulin
3.2 Inzulinové přípravky
3.3 Terminologie – slangové výrazy
3.4 Inzuliny na horizontu
4 Léčba inzulinem a kůže
4.1 Kůže
4.2 Podkoží jako místo pro aplikaci léků
4.3 Vstřebávání inzulinu
4.4 Kůže a negativní konsekvence aplikace inzulinu
5 Inzulinové režimy
5.1 Intenzifikovaný inzulinový režim
5.2 Konvenční inzulinové režimy
6 Režim bazál-bolus u pacienta s DM 1. typu – základní principy
6.1 Zahájení inzulinové terapie
6.2 Nastavení „bazálního“ inzulinu
6.3 Hledání „bolusového“ inzulinu
6.4 Kombinace bazálního a bolusového inzulinu v intenzifikovaném inzulinovém režimu
6.5 Počet denních jídel
7 Léčba inzulinem a diabetická dieta
7.1 Sacharidy a inzulin
7.2 Některé specifické oblasti dietních doporučení
7.3 Dietní odlišnosti některých onemocnění
8 Selfmonitoring glykemie
8.1 Selfmonitoring při intenzifikovaném inzulinovém režimu
8.2 Selfmonitoring při léčbě inzulinovou pumpou
8.3 Selfmonitoring při léčbě třemi preprandiálními dávkami inzulinu (lidský krátkodobý inzulin či jeho analog či směs jednoho z nich s inzulinem bazálním)
8.4 Selfmonitoring při konvenčních inzulinových režimech
8.5 Doporučená minimální frekvence selfmonitoringu
9 Kontinuální monitorace glykemie
9.1 Přesnost metody
9.2 Přínos metody
9.3 Kontinuální monitory dostupné na našem trhu
10 Samostatné úpravy dávek pacientem a změny inzulinů v léčbě
10.1 Úprava léčby z dlouhodobějšího pohledu
10.2 Titrace dávky, titrační schémata
10.3 Výpočet dávek inzulinu
10.4 Úprava léčby v akutních situacích
10.5 Změna typu inzulinu – analoga místo humánních inzulinů
11 Léčba inzulinem a hypoglykemie
11.1 Definice hypoglykemie
11.2 Příznaky hypoglykemie
11.3 Klasifikace hypoglykemie
11.4 Příčiny hypoglykemie
11.5 Léčba hypoglykemie
11.6 Otázka hypoglykemie při pravidelné ambulantní kontrole
11.7 Obsah sacharidů v některých potravinářských výrobcích využívaných v léčbě hypoglykemie
12 Léčba pomocí inzulinové pumpy
12.1 Výhody léčby inzulinovou pumpou
12.2 Indikace pro léčbu inzulinovou pumpou
12.3 Základní praktické principy léčby pomocí inzulinové pumpy
12.4 Úskalí spojená s inzulinovou pumpou
12.5 Intraperitoneální podání inzulinu
13 Kontrola pacienta léčeného inzulinem v diabetologické ambulanci
13.1 Kontrola výsledků léčby – sledované parametry
14 Požadavky na přenosný glukometr – současnost a budoucnost
14.1 Východiska normy
14.2 Základní požadavky na současné glukometry podle nové normy
15 Léčba inzulinem a fyzická aktivita
15.1 Základní principy energetického metabolismu
15.2 Základní možnosti v prevenci hypoglykemie při fyzické zátěži u pacientů léčených inzulinem
15.3 Obecná doporučení pro sportovní aktivity u pacientů s diabetes mellitus
16 Léčba inzulinem s ohledem na menstruační cyklus, graviditu a věk ženy
16.1 Inzulinová senzitivita a její vliv na produkci inzulinu v různých obdobích života ženy
16.2 Několik praktických doporučení
17 Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu
17.1 Rámcový pohled na účinnost některých inzulinových režimů
17.2 Racionální postup při volbě vhodného inzulinového režimu
18 Léčba inzulinem a nejčastější chyby a omyly
18.1 Chyby a omyly lékaře
18.2 Chyby a omyly pacienta
19 Pacient léčený inzulinem na chirurgickém oddělení
19.1 Operační výkon
19.2 Některé specifické situace
20 Léčba diabetu v dětském věku
20.1 Novorozenecký diabetes
20.2 Období batolecí a předškolní věk
20.3 Období pubertální
20.4 Dávkování inzulinu u dětí
20.5 Kritéria kompenzace u dětí s diabetem
20.6 Období přechodu do péče diabetologa pro dospělé
21 Léčba inzulinem a řízení motorových vozidel
21.1 Prevence hypoglykemie
21.2 Vybrané základní právní pojmy
21.3 Nejdůležitější prvky posuzování zdravotní způsobilosti u pacientů s diabetes mellitus
22 Jeden den s inzulinem
22.1 Můj všední den
23 Aplikace inzulinu – technická část
23.1 Základní principy aplikace inzulinu
23.2 Výběr jehly
23.3 Technika aplikace inzulinu
23.4 Jak zacházet s inzulinem – shrnutí
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Jan Brož
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV; Mediscan (Euromedic)
MUDr. Viera Doničová, Ph.D.
Human-Care s.r.o., Košice
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, Praha
Bc. Anna Holubová
Fakulta Biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Daniela Kulichová, Ph.D.
Klinika a poliklinika dermatologie a alergologie Ludwig Maximilian Univerzity v Mnichově
Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Fakulta Biomedicínského inženýrství ČVUT; Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK
Ing. Martina Oulická
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Ústav tělovýchovného lékařství a II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. Dario Rahelić, MD, Ph.D.
Fakultní nemocnice Dubrava, Záhřeb
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetologické centrum FN Plzeň
Doc. MUDr. Zdenek Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
MUDr. Jana Urbanová
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

Doporučujeme

Diabetes mellitus a doplňky stravy vitaminy, náhradní sladidla, rostlinné produkty, káva, čaj, alkoholDiabetes mellitus 1. typuLéčba inzulinovou pumpouPraktická diabetologieAbeceda diabetuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.