Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kol.

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná) , 352 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-436-4
Dostupnost:
skladem
Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného ulceracemi, vznikem gangrén, osteomyelitidy, flegmóny s hrozící amputací. Může jít i o destruktivní onemocnění kostí a kloubů nohy – tzv. neuropatickou Charcotovu osteoartropatii. Základem léčby syndromu diabetické nohy je aktivní odlehčení Léčba je závislá na mnoha faktorech a musí být vždy komplexní: • kompenzace diabetu (farmakoterapie) • adekvátní odlehčení • revaskularizace • debridement (včetně biologického – larvální terapie) • novou metodou debridementu je tzv. hydrochirurgie s použitím systému „Versajet“ • aplikace růstových faktorů, perspektivně i kmenových buněk • kožní transplantáty • Vacuum Assisted Closure (V. A. C.) • v léčbě Charcotovy osteoartropatie (CHOA) také rekalcifikační terapie bisfosfonáty nebo kalcitoninem • léčba infekce
1 Předmluva – význam podiatrie a léčby odlehčením
Alexandra Jirkovská
2 Syndrom diabetické nohy – závažná komplikace diabetu
Alexandra Jirkovská
2.1 Jak definujeme syndrom diabetické nohy?
2.2 Jak zabránit amputaci u diabetiků?
2.3 Faktory ovlivňující vznik a průběh syndromu diabetické nohy
2.3.1 Role neuropatie u hojení chronické rány
2.3.2 Role infekce u pacientů se syndromem diabetické nohy
2.3.3 Role ischemie v prognóze pacientů se syndromem diabetické nohy
2.3.4 A co biomechanika?
3 Biomechanika a její diagnostika
3.1 Biomechanika u syndromu diabetické nohy
Vladimíra Fejfarová
3.1.1 Anatomie nohy
3.1.2 Biomechanika pohybu nohy – fyziologický stav
3.1.3 Poruchy biomechaniky v souvislosti s diabetem
3.1.4 Rozvoj ulcerací
3.2 Měřicí metody v protetice
Petr Krawczyk, Emil Záhumenský
3.2.1 Zásady vyšetření pacienta, odběru měrných podkladů a měřicí přístroje
3.2.2 Co můžeme změřit v protetice a proč?
3.2.3 Typologie nohy
3.2.4 Interpretace výsledků měření
3.3 Funkce a vybavení podiatrické ambulance z hlediska protetiky
Emil Záhumenský, Vladimíra Fejfarová
3.3.1 Poslání podiatrických ambulancí
3.3.2 Vybavení podiatrických ambulancí z hlediska protetiky
4 Typy odlehčovacích pomůcek
4.1 Obuv
4.1.1 Obuv a vložky pro diabetiky
Petr Hlaváček, Martina Černeková
4.1.2 Ortopedická obuv
Jana Táborská
4.1.3 Obuv odlehčovací a pooperační
Vladimíra Fejfarová, Jaroslav Pavlů
4.2 Ortézy
4.2.1 Ortézy z pohledu ortotického protetika
Petr Krawczyk
4.2.2 Individuálně vyráběné ortézy
Petr Krawczyk
4.2.3 Sériově vyráběné ortézy
Vladimíra Fejfarová, Jaroslav Pavlů
4.2.4 Speciální kontaktní fixace – „zlatý standard“ odlehčení syndromu diabetické nohy
Vladimíra Fejfarová
4.3 Pojízdný invalidní vozík
Vít Jančařík, Vladimíra Fejfarová
5 Problematika ampu tac í u diabetiků
Petr Krawczyk, Jana Táborská, Bedřich Sixta, Martina Juhaňáková
5.1 Amputovaní pacienti z pohledu protetika a chirurga
Petr Krawczyk, Jana Táborská, Bedřich Sixta
5.1.1 Parciální amputace
5.1.2 Vysoké amputace
5.1.3 Komplexní péče o pacienty po amputaci se zaměřením na rehabilitaci
Martina Juhaňáková, Petr Krawczyk
6 Kompenzační pomůcky pro částečně nebo úplně imobilní pacienty
Vít Jančařík
6.1 Kompenzace poruch mobility
6.2 Pomůcky usnadňující pohyb – polohování, posazování, vstávání nemocného
6.3 Pomůcky k udržení polohy
6.4 Pomůcky usnadňující běžný denní život
7 Rehabilitac e a cvičení pac ientů se syndromem diabetické nohy
Vít Jančařík
7.1 Rehabilitace za hospitalizace u imobilního nebo částečně mobilního pacienta
7.2 Rehabilitace pacienta v domácím prostředí
8 Psychosociální aspekty a kvalita života u pacientů se syndromem diabetické nohy
Vladimíra Fejfarová
8.1 Psychologické aspekty
8.2 Sociální úroveň
9 Charcotova neuropatická osteoartropatie a odlehčení
Robert Bém
9.1 Definice, patogeneze a průběh
9.2 Diagnostika
9.3 Léčba
9.4 Komplikace léčby
10 Lokální terapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Robert Bém
10.1 Obecné principy lokální terapie
10.2 Debridement
10.3 Léčba řízeným podtlakem
10.4 Lokální prostředky
10.5 Adjuvantní terapie
11 Kazuistiky
Vladimíra Fejfarová, Robert Bém, Alexandra Jirkovská
11.1 Pacientka s neuropatickým defektem paty
11.2 Pacient s ulcerací v terénu chronické Charcotovy osteoartropatie
11.3 Pacientka po nízké amputaci
11.4 Pacient po amputaci dle Symeho
11.5 Pacientka po amputaci v bérci
11.6 Pacientka s aktivní, časně diagnostikovanou Charcotovou osteoartropatií
11.7 Pacient s pozdně diagnostikovanou Charcotovou neuropatickou osteoartropatií
12 Chyby v odlehčování syndromu diabetické nohy a následné komplikace
Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Robert Bém, Ph.D.,
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Ing. Martina Černeková, Ph.D.
Ústav fyziky a materiálového inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
Ústav fyziky a materiálového inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Bc. Vít Jančařík
Pracoviště klinické rehabilitace, IKEM, Praha
MUDr. Martina Juhaňáková
Pracoviště klinické rehabilitace, IKEM, Praha
MUDr. Petr Krawczyk
Technická ortopedie Ostrava, PROTEOR, s.r.o.
Jaroslav Pavlů
Protetika s.r.o., Praha
MUDr. Bedřich Sixta
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
MUDr. Jana Táborská
Podiatrická ambulance a Ortopedicko-protetické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
MUDr. Emil Záhumenský
Angiologická, diabetologická a podiatrická ambulance, Zlín

Doporučujeme

Podtlaková léčba ranTechnologie v diabetologiiPraktická diabetologieAbeceda diabetuZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.