Melanom

Melanom

Imunoterapie a cílená léčba

Ivana Krajsová, Jan Bauer

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 381 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-515-6
Dostupnost:
skladem
Tato aktuální a praktická monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí srozumitelného výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů kniha popisuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu. V úvodní části knihy se čtenář seznámí s přehledem nejvýznamnějších genetických, biologických a imunologických charakteristik různých typů a forem melanomu, se zvláštním zřetelem na buněčné signální cesty, které jsou rozhodující pro vznik a další vývoj melanomu. Druhá část se zaměřuje na přehledný popis mechanismu účinku jednotlivých způsobů imunoterapie, cílené a biologické léčby, které v současné době již existují a byly schváleny ke klinickému použití, ale též těch, které jsou ve fázi III klinického vývoje. Třetí a čtvrtá část monografie se zabývají existujícími výsledky použití jednotlivých terapeutických možností v klinických studiích. V těchto částech bude probrána jak klinická účinnost, tak bezpečnost a snášenlivost jednotlivých léčiv a léčebných režimů.
Předmluva
1 Nádorová biologie a melanom
1.1 Nádorová biologie
1.2 Buněčný cyklus a jeho regulace
1.3 Programovaná buněčná smrt (apoptóza)
1.4 Autofagie
1.5 Buněčná signalizace
1.6 Melanom jako důsledek nádorové transformace melanocytů
1.7 Genetické změny a nádorová transformace u melanomu
2 Nádorová imunologie
2.1 Nádorová imunologie – souhrn
2.2 Nádorová imunologie – přehled
2.3 Imunokompetentní buňky
2.4 Cytokiny
2.5 Nádorové antigeny melanomu
2.6 Lymfatické uzliny
3 Cílená léčba melanomu inhibitory BRAF a MEK kináz
3.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz – souhrn
3.2 Inhibitory BRAF kinázy
3.3 Inhibitory MEK kinázy
3.4 Kombinovaná léčba inhibitory BRAF a MEK kináz
3.5 Přehled výsledků klinických studií
4 Imunoterapie melanomu
4.1 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – souhrn
4.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – přehled výsledků klinických studií
4.3 Vakcinoterapie
5 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu
5.1 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu – souhrn
5.2 Cílená léčba inhibitory BRAF kinázy
5.3 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity
5.4 Přehled výsledků hodnocení systémové léčby mozkových metastáz melanomu
6 Systémová léčba metastazujícího uveálního melanomu
6.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz
6.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity
6.3 Omezená účinnost imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity u uveálního melanomu
6.4 Současné možnosti systémové léčby u metastazujícího uveálního melanomu
7 Specifická toxicita a nežádoucí účinky systémové léčby u metastazujícího melanomu
7.1 Souhrnné srovnání toxicity cílené léčby a imunoterapie
7.2 Vyšetření před zahájením systémové léčby pokročilého inoperabilního/metastazujícího melanomu
7.3 Postup při zvládání nežádoucích účinků
7.4 Přehledy nežádoucích příhod hlášených v kontrolovaných klinických studiích fáze 2 a 3
8 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA
Kniha je určena především onkologům a dermatologům.

Doporučujeme

Atlas kožního melanomuMelanomSentinelová uzlinaCytokiny v klinické medicíněZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.