Meningokokové onemocnění

Meningokokové onemocnění

Pavla Křížová, Luděk Rožnovský

Formát:
A5
Vazba:
vázaná, 272 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-239-1
Dostupnost:
skladem
Publikace podává komplexní informace o invazivním meningokokovém onemocnění. Kniha je určena pro široký okruh specialistů, jejichž náplní je kromě jiného i invazivní meningokokové onemocnění, a kteří přicházejí do styku s nemocnými v časných stadiích onemocnění, kdy je velmi obtížné určit jeho diagnózu a dále těm, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí tohoto onemocnění.
Předmluva
1 Úvod
2 Původce onemocnění
2.1 Antigenní struktura
2.2 Genetická struktura
2.3 Citlivost na antibiotika a sulfonamidy
2.4 Faktory virulence
3 Patogeneze a patofyziologie meningokokového onemocnění
3.1 Faktory virulence meningokoků
3.2 Popis obranných mechanismů člověka
3.3 Patofyziologie meningokokové sepse
3.4 Patofyziologie meningokokové meningitidy
3.5 Patofyziologie vzácných forem
3.6 Význam patofyziologie pro diagnostiku a léčbu
4 Nosičství Neisseria meningitidis
5 Klinický obraz
5.1 Charakteristika meningokokových onemocnění
5.2 Úvodní klinické příznaky
5.3 Meningokoková sepse
5.4 Meningokoková meningitida
5.5 Smíšená forma (sepse s meningitidou)
5.6 Akutní meningokokcemie
5.7 Vzácné formy meningokokových onemocnění
5.8 Poznámky ke klinickému obrazu a diagnostice
5.9 Meningokoky a další významní původci sepse a meningitidy
6 Časná diagnostika a neodkladná léčba
6.1 Faktory snižující smrtnost meningokokových onemocnění
6.2 Časná klinická diagnostika
6.3 Neodkladná úvodní léčebná triáda
6.4 Praktická doporučení lékařům první linie
6.5 Observace pacientů s nezávažnými příznaky
6.6 Historie léčby meningitidy a sepse ve světě
6.7 Vývoj v České republice
7 Léčba
7.1 Základní strategie léčby
7.2 Antibiotická léčba
7.3 Léčba meningokokové sepse
7.4 Léčba vzácných forem onemocnění a dalších komplikací
7.5 Léčba meningokokové meningitidy
8 Laboratorní diagnostika
8.1 Odběr klinického materiálu na laboratorní mikrobiologické vyšetření
8.2 Kultivační metody
8.3 Bezkultivační metody
8.4 Vyšetření antimeningokokových protilátek
9 Epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění
9.1 EU definice invazivního meningokokového onemocnění
9.2 Epidemiologická situace ve světě
9.3 Epidemiologická situace v České republice
10 Antimeningokoková imunita zdravé populace v České republice
11 Rizikové faktory vzniku invazivního meningokokového onemocnění
12 Prevence invazivního meningokokového onemocnění
12.1 Opatření v ohnisku onemocnění
12.2 Meningokokové vakcíny
12.3 Vakcinační strategie
Literatura
Obrazová příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav Praha
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
Publikace je určena pro praktické lékaře pro děti a dorost, praktické lékaře, infektology, intenzivisty, mikrobiology a epidemiology.

Doporučujeme

Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nimNozokomiální nákazyZáklady moderní venerologieZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.