Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště

Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště

Pavel Čermák a kol.

Formát:
B5
Vazba:
brožovaná, 182 stran
Rok vydání:
2008
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-142-4
Dostupnost:
skladem
Infekce krevního řečiště představují pro pacienty stále závažný problém. Prokázání mikrobiálního původce je základním předpokladem pro správné stanovení diagnózy a úspěšnou terapii. Kniha shrnuje současné poznatky a popisuje možnosti zejména mikrobiologické diagnostiky. Vedle diagnostiky septických stavů se zabývá problematikou katétrových infekcí a diagnostikou krevních parazitů. Součástí knihy je obrazová příloha mikroskopického obrazu krevních parazitů. Čtenář získá ucelený pohled na možnosti laboratorní diagnostiky včetně srovnávacích studií a nejmodernějších molekulárně biologických metod. Nové poznatky jsou doplněny praktickými radami a zkušenostmi využitelnými v rutinní diagnostické činnosti.
1 Obecný úvod
2 Definice a pojmy
2.1 Infekce
2.2 Bakteriemie
2.3 SIRS
2.4 Infekce krevního řečiště (IKR)
2.5 Sepse
2.6 CARS
2.7 MARS
2.8 MODS
2.9 PIRO
3 Patologická fyziologie
3.1 Historie
3.2 Klasifi kace sepsí
3.3 Současné názory
3.4 Bakteriální původci infekcí krevního řečiště
3.5 Situace v České republice
3.6 Zdroj infekce
3.7 Vztah infekce krevního řečiště a MODS, mortalita, nozokomiální infekce
3.8 Predisponující faktory sepse
4 Diagnostika infekcí krevního řečiště
4.1 Klinická diagnostika
4.2 Laboratorní diagnostika
4.3 Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště v praxi
4.4 Porovnání systémů Bactec a BacT/Alert (z hlediska schopnosti kultivace a detekce bakteriálních patogenů)
5 Infekce cévních katétrů (katétrové sepse)
5.1 Defi nice infekce krevního řečiště související s katetrizací
5.2 Patogeneze katétrových infekcí
5.3 Původci katétrových infekcí
5.4 Infekční komplikace spojené s cévní katetrizací
5.5 Prevence katétrových infekčních komplikací
5.6 Diagnostika katétrové sepse
5.7 Možnosti využití hemokultivačních systémů pro diagnostiku infekcí cévních katétrů
5.8 Stanovení markerů patogenity bakteriálních patogenů kolonizujících cévní katétry
6 Infekce krevního řečiště způsobené parazity
6.1 Malárie
6.2 Babesiózy
6.3 Trypanosomózy
6.4 Mikrofi lariózy
Seznam použité literatury
Seznam ilustrací
Seznam použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
MUDr. Pavel Čermák, CSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská
fakulta v Hradci Králové
PharmDr. Barbora Voxová
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Myelodysplastický syndromImunitní trombocytopenieFarmakoterapie tromboembolických stavůPoruchy hemostázyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.