Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii

Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii

Petr Štádler a kol.

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
V8, 200 stran
Rok vydání:
2013
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-296-4
Dostupnost:
skladem
Minimálně invazivní operace představují atraktivní alternativu ve srovnání s klasickými chirurgickými přístupy. K minimalizaci operačních vstupů dochází řadu let i v cévní chirurgii, která se inspirovala chirurgií všeobecnou. Kromě klasických laparoskopických technik se nejčastěji setkáváme s endovaskulární léčbou výdutí břišní a hrudní aorty a nejnověji i s roboticky asistovanými operacemi v oblasti břišní aorty a pánevních tepen. Miniinvazivní operační výkony významně redukují pooperační obtíže a umožňují pacientům časnější návrat k běžnému životu. Minilaparotomie, rukou nebo laparoskopicky asistovaný výkon, výkon vedený plně laparoskopicky nebo torakoskopicky a robotem asistovaný výkon patří mezi současné možnosti miniinvazivních přístupů i v cévní chirurgii.
Předmluva
1 Úvod
2 Historie
3 Anatomie a patologie
4 Fyziologie a patofyziologie
5 Etiologie a epidemiologie
6 Vyšetřovací metody
6.1 Klinické vyšetření
6.2 Zobrazovací metody
7 Minilaparotomie
8 Rukou asistovaná operace
9 Laparoskopicky asistovaná operace
10 Laparoskopie a thorakoskopie
10.1 Laparoskopie
10.2 Thorakoskopie
11 Robotika
11.1 Operační robot da Vinci
11.2 Přínos robotické chirurgie
11.3 Využití robotické chirurgie
11.4 Hlavní výhody robotiky v cévní chirurgii
12 Endovaskulární výkony
12.1 Periferní postižení větví oblouku aorty
12.2 Centrální postižení větví oblouku aorty
12.3 Výkony na renálních tepnách
12.4 Výkony na tepnách zásobujících střevo
12.5 Endovaskulární výkony na hrudní aortě
12.6 Endovaskulární výkony na břišní aortě
12.7 Endovaskulární výkony na tepnách dolních končetin
13 Hybridní cévní výkony
13.1 Hybridní výkony na krční tepně
13.2 Kombinace CEA a PTA tepen oblouku aorty
13.3 Resekce I. žebra a PTA, trombolýza nebo cévní rekonstrukce
13.4 Endovaskulární léčba aortálního oblouku a revaskularizace supraaortálních tepen
13.5 Hybridní přístupy při onemocnění hrudní a thorakoabdominální aorty
13.6 Endovaskulární léčba výdutě hrudní aorty a klasická léčba břišní aorty při tandemovém postižení
13.7 Klasické chirurgické přístupy pro endovaskulární zavádění stentgraftů
13.8 Endovaskulární léčba onemocnění aorty v kombinaci s elektivní chirurgií
13.9 Endovaskulární a laparoskopická či robotická léčba výdutě břišní aorty
13.10 Embolizace a rekonstrukce vnitřních pánevních tepen při endovaskulární léčbě výdutě břišní aorty
13.11 Kombinace angioplastiky a infrainguinální rekonstrukce
13.12 Distální bypassy s volným přenosem svalového laloku
13.13 Žilní trombektomie, PTA, stent
13.14 Hybridní výkony při léčbě vrozených cévních malformací
13.15 Hybridní výkony a přístupy pro dialýzu
14 Miniinvazivní žilní chirurgie
14.1 Miniinvazivní přístupy při řešení insuficience žilních spojek
14.2 Endoskopický odběr vena saphena magna
14.3 Minimálně invazivní léčba křečových žil
15 Doprovodné miniinvazivní výkony
15.1 Bederní sympatektomie
15.2 Hrudní sympatektomie
15.3 Thorakoskopická a robotická resekce prvního žebra
15.4 Perkutánní intervence na nervovém systému v léčbě cévních onemocnění
16 Anestezie v miniinvazivní cévní chirurgii
17 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonek autora
Rejstřík
Doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.,
Oddělení cévní chirurgie, Robotické centrum Nemocnice Na Homolce, Praha a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Libor Dvořáček
Oddělení cévní chirurgie, Robotické centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Petr Šedivý, Ph.D.
Oddělení cévní chirurgie, Robotické centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Marek Šlais
Oddělení cévní chirurgie, Robotické centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Michael Stern
Klinika anestezie a resuscitace 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Petr Vitásek
Oddělení cévní chirurgie, Robotické centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Speciální chirurgieVaskulární diagnostika a intervenční výkonyAmbulantní operace křečových žilFarmakoterapie tromboembolických stavůPoruchy hemostázyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.