Minimum z plicní chirurgie krok za krokem

Minimum z plicní chirurgie krok za krokem

Vladislav Hytych a kol.

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 312 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-347-3
Dostupnost:
skladem
Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům.
Jednotlivé kapitoly pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od speciální a chirurgické anatomie přes předoperační vyšetření a přípravu k anestezii a vlastní operaci, nedílnou součástí je pooperační péče.
Hlavní část knihy tvoří popis jednotlivých operací se stručnou charakteristikou, indikacemi, polohou nemocného nebo přístupem k nemocnému, anestezií a komplikacemi. Vlastní popis operace doplňuje množstvím komentovaných fotografií, které přispějí k lepší orientaci čtěnáře a pochopení základních kroků k provedení výkonu. Minimum z plicní chirurgie není monografií pro úzký okruh čtenářů, ale praktickou příručkou pro denní použití.
Předmluva
1 CHIRURGICKÁ ANATOMIE HRUDNÍKU
1.1 Topografické krajiny hrudníku
1.2 Anatomie hrudní stěny
1.3 Anatomie tracheobronchiálního stromu a plic
1.4 Topografie plicního hilu
1.5 Anatomie pleurálního prostoru
1.6 Mediastinum
1.7 Bránice
1.8 Anatomie lymfatického systému
2 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ A PŘÍPRAVA PACIENTA
V PNEUMOCHIRURGII
2.1 Předoperační pneumologické vyšetření
2.2 Předoperační funkční vyšetření plic
2.3 Předoperační interní vyšetření
2.4 Předoperační příprava a perioperační doporučení
3 Předoperační péče
4 Anestezie v hrudní chirurgii
4.1 Předoperační příprava
4.2 Předanestetické vyšetření
4.3 Specifika anestezie v hrudní chirurgii
4.4 Zásady pooperační péče
5 Pooperační péče
5.1 Pooperační sledování a monitorování
5.2 Mikrobiologická problematika
5.3 Prevence tromboembolické nemoci
5.4 Hrudní drenáž
5.5 Krvácení
5.6 Prevence respirační insuficience
5.7 Rehabilitace
5.8 Mukolytika, expektorancia, inhalace
6 Plicní operace
6.1 Diagnostické výkony
6.2 Léčebné výkony neresekční
6.3 Léčebné výkony resekční
6.4 Video-asistované plicní resekce
7 HRANIČNÍ VÝKONY
7.1 Plicní resekce s nutností intraperikardiální preparace
7.2 Bronchoplastické a angioplastické plicní resekce
7.3 Operace Pancoastova tumoru
7.4 Operace nádorů T4
8 Poranění hrudníku
8.1 Poranění
8.2 Vyšetření
8.3 Zhmoždění hrudníku
8.4 Zlomeniny žeber
8.5 Zlomenina sterna
8.6 Traumatický pneumothorax
8.7 Traumatický hemothorax
8.8 Poranění plic
8.9 Poranění trachey a bronchů
8.10 Poranění srdce
8.11 Poranění jícnu
9 Transplantace plic
9.1 Historie
9.2 Indikace a kontraindikace
9.3 Čekací listina
9.4 Dárce a odběr plic
9.5 Operace
9.6 Pooperační péče
9.7 Komplikace
9.8 Retransplantace
10 Transplantace srdce a plic
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie TN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Rudolf Demeš, CSc.
Oddělení hrudní chirurgie TN, Praha
MUDr. Pavel Horažďovský
Oddělení hrudní chirurgie TN, Praha
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK TN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc a KNTB a.s. Zlín
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Kardiocentrum, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiocentrum, IKEM, Praha
Mjr. MUDr. Radek Pohnán
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Antonín Spálený
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK TN, Praha
Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům.

Doporučujeme

Neuroendokrinní nádory plic a mediastinaPlicní funkce pro klinickou praxiPlicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchVATS lobektomiePraktická plicní chirurgieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.